icon_question_large

Moet ik boetes betalen?

Dit is afhankelijk van uw situatie. Ten eerste is het belangrijk voor sommige IRS-programma’s dat ze beoordelen of u opzettelijk of niet-opzettelijk geen belastingaangifte hebt gedaan (zie de volgende FAQ), of dat het niet nakomen is te wijten aan redelijke grond.

LEES MEER >

icon_question_large

Wat is het verschil tussen opzettelijke en niet-opzettelijke schending?

Het niet voldoen aan uw Amerikaanse belastingverplichting terwijl u wist van de verplichting, maar (om welke reden dan ook) koos geen aangifte te doen, wordt beschouwd als een opzettelijke schending.Het niet voldoen aan uw Amerikaanse belastingverplichting terwijl u niet wist van de verplichting wordt beschouwd als onopzettelijk en leidt meestal tot minder of geen sancties.

LEES MEER >

icon_question_large

Ik ben erg bezorgd over mijn fiscale situatie. Wat zijn de risico’s van het niet doen van aangifte?

Uw bezorgdheid is heel normaal, aangezien de IRS soms op een zeer agressieve manier kan communiceren. Wij begrijpen en erkennen dat u bezorgd kunt zijn over uw situatie. Wij raden u echter aan wel aangifte te doen en belastingplichtig te worden in de VS, of op zijn minst uw situatie te laten beoordelen.

LEES MEER >

icon_question_large

Ik heb nog nooit van deze verplichting gehoord; zal ik een boete krijgen?

U bent niet de enige! Veel mede-Amerikanen (die wonen en werken buiten de VS) zijn zich niet bewust van hun verplichting. Dat is een van de redenen waarom de IRS verschillende programma’s heeft geïmplementeerd, zoals:

LEES MEER >

icon_question_large

Wat zijn de gevolgen als ik geen FBAR aangifte doe?

De IRS hanteert zeer strenge straffen voor (opzettelijk) geen aangifte doen.

LEES MEER >

icon_question_large

Wat is het risico als de IRS achter me aan zit?

Helaas kunnen we u hier niet het juiste antwoord op geven. We willen u zo goed en neutraal mogelijk informeren en adviseren. Het feit is dat u een belastingverplichting heeft, zelfs als u een Amerikaans staatsburger bent die in het buitenland woont.

LEES MEER >

icon_question_large

Ik heb onlangs een formulier ontvangen van mijn bank over FACTA, waarin ze vragen of ik Amerikaan ben. Wat moet ik doen?

Deze vragenlijst is een gevolg van de FACTA overeenkomst die uw bank (net als alle banken) heeft ondertekend. Deze overeenkomst verplicht de banken om melding te doen van alle rekeningen (bankrekeningen of investeringen) van of bij volmacht van Amerikaanse staatsburgers.

LEES MEER >

icon_question_large

Kan ik naar de VS reizen, of is dat een risico?

Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Meer en meer computersystemen worden aangesloten en er is altijd de mogelijkheid dat u bij binnenkomst in de VS vragen krijgt over uw fiscale status.

LEES MEER >