Ik heb een Amerikaanse ouder

3 min
Gepubliceerd op: 30-01-2023 Laatst gewijzigd op: 08-05-2024

Een Amerikaanse ouder van een kind moet voldoen aan de volgende fysieke aanwezigheidsvereisten:

  • De ouder moet fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten of de overzeese gebieden gedurende ten minste 5 jaar; en
  • De ouder moet zulke fysieke aanwezigheid gedurende ten minste 2 jaar hebben gehandhaafd nadat hij of zij de leeftijd van 14 jaar had bereikt.

De fysieke aanwezigheid van een ouder wordt berekend in totaal en omvat de tijd die is opgebouwd in de Verenigde Staten tijdens periodes waarin de ouder geen Amerikaans staatsburger was.

Het kind moet vanaf de geboorte Amerikaanse belastingen betalen, alleen gebaseerd op de Amerikaanse staatsburger. Zo onwerkelijk en oneerlijk als dit ook mag klinken. De drempels voor FBAR en de Amerikaanse belastingaangifte kunnen ervoor zorgen dat het kind de eerste jaren van zijn leven nog niet verplicht is om te verklaren.

Amerikaanse wereldwijde belastingplicht

Amerika is het enige eerste-wereldland ter wereld dat Amerikaanse burgers, waar ze ook wonen of werken (met of zonder paspoort, Green Card houders en anderen), belastingplicht oplegt. Dit kan een enorme last betekenen voor mensen die in het buitenland wonen. Ze worden geconfronteerd met een dubbele belastingverplichting met extra kosten, overwegingen en administratieve lasten.

De VS heeft een ander belastingsysteem dan de meeste landen ter wereld. Het belastingsysteem, CBT (Citizen Based Taxation), is een belastingsysteem gebaseerd op staatsburgerschap, niet op verblijf. Of het verzenden ervoor zorgt dat u in de VS echte belastingen betaalt, hangt af van persoonlijke omstandigheden en dubbelbelastingverdragen die met het land waar u woont en / of werkt. Niet belasting betalen in de VS is een strafbaar feit.

Waarom is dit nu een problem?

President Obama introduceerde de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) in 2010, om Amerikanen die bankrekeningen hadden zonder deze te melden aan de belastingautoriteiten op te sporen. Deze wet dwingt alle financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, enz.) over de hele wereld om alle informatie over Amerikaanse klanten aan de Amerikaanse overheid te verstrekken.

Bij niet-naleving zal er een enorme boete worden opgelegd. Verder zijn er akkoorden gemaakt met buitenlandse regeringen om ervoor te zorgen dat de wet wordt toegepast. De financiële instellingen hebben een SSN/TIN van de klant nodig om de gegevens correct te verzenden.

Amerikanen die in het buitenland wonen

Amerikaanse die hun buitenlandse bankrekeningen niet hebben gemeld (FBAR), kunnen een hoge boete verwachten. $ 10.000 per rekeningnummer of 50% van de hoeveelheid in de rekening, wat het grootst is.

Gelukkig maakt de Amerikaanse regering en haar belastingautoriteiten (IRS) wel voor dit groepje uitzonderingen. Amerikanen die in het buitenland wonen en niet op de hoogte waren van deze wet, hebben de enige keer de optie om hun belastingen in te dienen via een speciale amnestieprogramma (Streamlined Procedure). Dit voorkomt boetes en heet gestroomlijnde procedure of verlichtingprocedure. Als gewenst, is er een manier om de nationaliteit op te zeggen, een zeer persoonlijke onomkeerbare keuze die u niet ontheft van de US belastingverplichting, tenzij de US belastingaangifte correct is ingediend.

Als u vragen heeft over uw belastingverplichtingen als kind van een Amerikaanse ouder, kunt u contact met ons opnemen bij Americans Overseas.

Meer informatie over uw belastingplicht als kind van een Amerikaanse ouder nodig?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Heeft u vragen over de Amerikaans belastingplicht voor onbedoelde Amerikanen? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie