Wat is FATCA? FATCA is de Wet op de Naleving van de Belastingplicht voor Buitenlandse Rekeningen. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) is een regelgeving bedoelt om belastingontduiking tegen te gaan in de VS.

FATCA vereist dat alle buitenlandse financiële instellingen (banken, investeringsmakelaars etc.) informatie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS) aangeven over de financiële rekeningen van Amerikaanse burgers (waaronder die met dubbele nationaliteit), of van buitenlandse entiteiten waar Amerikaanse belastingbetalers een aanzienlijk eigendomsbelang in hebben.

Wat is FATCA: informatie uitwisseling met de Amerikaanse belastingdienst

De informatie uitwisseling betekent dat de Amerikaanse belastingdienst (IRS) vanaf dat moment via uw bank zal worden geïnformeerd over uw financiële activa en belangen.

Financiële instellingen zijn verplicht vast te stellen of bij hen rekeningen worden aangehouden door Amerikaanse belastingplichtigen. Er wordt onder andere gekeken naar geboorteplaats, ID documenten en in sommige gevallen wordt er een brief aan cliënten gestuurd met een vraag voor aanvullende informatie. Als er niet wordt gereageerd op de brief neemt men aan met een Amerikaan te maken te hebben. De gegevens worden dan altijd doorgestuurd naar de Amerikaanse belastingdienst.

In onderstaande informatiefilm legt de Nederlands Vereniging van Banken (NVB) op een goede en begrijpelijk manier uit wat FACTA is.

Eraan toegevoegd dient te worden dat men ook een US Person kan zijn door het hebben van Amerikaanse ouder of het hebben van een Green Card. Kijk in ons kenniscentrum voor meer informatie over het wel of niet zijn van een US Person.

Helaas heeft FATCA ertoe geleid dat veel bankrekeningen van Amerikaanse burgers zijn gesloten. Hoewel het zeker geen humoristisch onderwerp is geeft de volgende satire een goede uitleg over het belastingsysteem Amerika: FATCA explained in four minutes.

Wat is FATCA? Vraag het Americans Overseas

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij dit rond 2013 voor de eerste keer hoorde, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie over het belastingsysteem Amerika , onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw verplichtingen.

Heeft u vragen over FATCA, uw Amerikaanse belastingplicht, de gegevensuitwisseling met Amerikaanse belastingdienst of het belastingsysteem Amerika? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

Bronnen FATCA:

 

Meer over FATCA lezen ?

Bekijk al het nieuws