Wat is een SSN (Social Security Number)?

Linda Mabelis

5 min
Gepubliceerd op: 08-07-2024 Laatst gewijzigd op: 09-07-2024

Samenvatting

Ontdek waarom een SSN (Social Security Number) essentieel is voor uw Amerikaanse belastingaangifte en hoe je er één aanvraagt.

Nederlandse banken en financiële instellingen zijn per 1 januari 2017 verplicht informatie, waaronder het SSN, van hun Amerikaanse klanten door te sturen naar de Amerikaanse belastingdienst.

Wat moet je weten en wat kun je doen?

Wat is een SSN (Social Security Number)?

Wat is een Social Security Number? Een Social Security Number (SSN) is vergelijkbaar met het belastingnummer in het land waar u woont. Voor Nederland is dit het BSN (burgerservicenummer). In Amerika kan een US person alleen met een SSN belastingaangifte doen. Dit nummer wordt ook wel een  T.I.N.  (Taxpayer Identification Number) genoemd.

Hoe vraag je een SSN aan?

Om een SSN (Social Security Number) aan te vragen, neemt u contact op met het Amerikaanse Consulaat in Amsterdam.. De aanvraag wordt doorgaans behandeld door de Amerikaanse ambassade in Dublin. Ook als u niet zeker weet of u ooit een SSN heeft ontvangen, of als u uw SSN kwijt bent, moet u contact opnemen met het consulaat in Amsterdam. Het proces kan lang duren en veel papierwerk vereisen. Het kan uitmaken of u in de VS of in Nederland bent geboren. Als u in de VS bent geboren, duurt het vaak langer voordat u het SSN ontvangt. (Meer informatie over het aanvragen van een Social Security Number leest u hier: Aanvraag SSN)

Nederlandse banken en SSN

In 2010 is de Amerikaanse wet FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ingevoerd. Deze wet verplicht alle buitenlandse financiële instellingen om hun Amerikaanse klanten door te geven aan de VS, op straffe van hoge boetes.

Naar aanleiding van deze wet versturen de banken brieven aan klanten waarvan ze weten of vermoeden dat ze Amerikaans zijn. Als mensen bevestigen dat ze een US person zijn, worden hun gegevens aan de Amerikaanse belastingdienst IRS doorgespeeld. Hetzelfde gebeurt als er niet wordt gereageerd op de brief. De banken gaan er dan van uit dat de klant Amerikaans staatsburger is en sturen de gegevens door.

Een onderdeel van de FATCA-wet verplicht banken om van al hun Amerikaanse klanten een Social Security Number (SSN) op te geven, anders riskeren ze boetes. Veel banken weigeren daarom steeds vaker Amerikaanse klanten zonder SSN/TIN en sluiten hun rekeningen om problemen te voorkomen.

Recente ontwikkelingen rond FATCA en SSN

De Nederlandse banken en financiële instellingen slaan nu alarm bij de staatssecretaris van Financiën. Ze hebben moeite om aan de FATCA-verplichtingen te voldoen, omdat hun klanten maar beperkt reageren op de brieven met het verzoek om informatie op te sturen.

De banken willen niet zomaar rekeningen van hun klanten sluiten, maar ze willen ook geen boetes van Amerika riskeren. Kortom, een lastig parket.

Vanaf 1 januari 2017 zijn banken verplicht informatie door te sturen aan de IRS, de Amerikaanse belastingdienst. Als de dossiers incompleet zijn, worden zij ongeveer een jaar later hierover geïnformeerd. De banken moeten dan alsnog de informatie opsturen en krijgen daarvoor de tijd. Er is dus nog voldoende tijd om de aanvraag voor een SSN te doen.

Elke bank hanteert echter een ander beleid. Sommigen sluiten meteen rekeningen van klanten zonder SSN, maar de meeste banken zijn daar nog niet toe overgegaan, met uitzondering van beleggingsrekeningen.

Wat moet ik nu doen?

Als u een brief van de bank heeft gekregen, adviseren wij u om daarop te reageren en deze ingevuld terug te sturen. Als u op het moment van de brief nog geen Social Security Number heeft, kunt u de brief insturen zonder het SSN en vervolgens het SSN aanvragen.

Mogelijk kunt u, als de bank daarom vraagt, het SSN-aanvraagformulier toesturen als bewijs dat u met de aanvraag bezig bent.

Als u geen brief heeft ontvangen, kunt u de bank over uw US person-status (al dan niet met SSN) informeren, maar dat hoeft niet voor zover wij weten. Wij hebben nog niet kunnen ontdekken of dat een verplichting is die een bank of wetgever aan consumenten oplegt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend omdat de wet te complex is en de voorwaarden per bank verschillen.

Let op: Maak zelf de beslissing of laat u eerst informeren door een belastingexpert.

Als u niet zeker weet of u een US person bent of een verplichting heeft, kunt u altijd kosteloos en vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies.

Belastingplicht en aangifteplicht Amerika

Amerika heeft als enig ontwikkeld land een belastingplicht en aangifteplicht voor US persons die er niet wonen of werken. De banken informeren daar beperkt over omdat ze niet in een adviesfunctie willen belanden. Wij raden u daarom aan om uw aangifte in orde te maken als u dat nog niet heeft gedaan. Dit omdat er steeds meer gegevens bij de IRS in Amerika terechtkomen. Er is meestal geen belasting verschuldigd. Als u nog nooit aangifte heeft gedaan, kan dit via de zogenaamde Streamlined Procedure.

Laat je informeren bij Americans Overseas

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met de aanvraag van uw SSN (Social Security Number)

Neem nu contact op voor meer informatie

Bronnen SSN nummer Nederland

Kenniscentrum Americans Overseas

Informatie over SSN bij de Rijksoverheid.nl

Mede dankzij de inspanning van Americans Overseas heeft de Nederlandse overheid uitgebreide informatie ter beschikking gesteld voor Nederlanders die (mogelijk) ook Amerikaan zijn. Op verschillende webpagina’s leest u meer over het verkrijgen van een SSN, de noodzaak dat de banken dit SSN zo snel mogelijk willen hebben en de belastingaangifteplicht. Deze informatie geldt net zo voor andere landen.

Lees meer op de Rijksoverheid.Geschreven door Linda Mabelis

General Manager & Partner

Linda Mabelis is de General Manager en eigenaar bij Americans Overseas, toegewijd aan het helpen van individuen bij het vinden van de juiste belastingadviseur voor hun unieke situaties. Met uitgebreide werkervaring en een diep begrip van de complexiteiten waarmee Americans Overseas worden geconfronteerd, zet Linda zich in voor het bieden van persoonlijke en effectieve oplossingen.

Lees meer