Ik ben geboren in de VS

3 min

Geboren in de VS? Geboren in het grondgebied van de VS? U wordt beschouwd als een US person, zelfs als u buiten de Verenigde Staten woont en/of werkt.

U weet misschien niet dat deze informatie niet actief wordt gedeeld door de VS of andere landen.

U bent verplicht Amerikaanse belastingen in te dienen

U moet belasting betalen, puur op basis van uw Amerikaanse staatsburgerschap.

De VS heeft een ander belastingstelsel dan de meeste landen in de wereld. Het belastingsysteem, CBT (citizen-based taxation), is een belastingsysteem gebaseerd op burgerschap, niet op inwonerschap. Dit betekent een enorme belasting voor mensen die in het buitenland wonen. Zij worden geconfronteerd met een dubbele belastingplicht met bijkomende kosten, overwegingen en administratieve lasten.

Of de aangifte leidt tot het verschuldigd zijn van belastingen aan de IRS hangt af van de persoonlijke omstandigheden en de verdragen inzake dubbele belastingheffing die zijn gesloten met het land waar u woont en/of werkt. Geen aangifte doen in de VS is een strafbaar feit.

Amerika is het enige eerstewereldland ter wereld dat een belastingplicht oplegt aan Amerikaanse burgers, waar ze ook wonen of werken (met of zonder paspoort, houders van een Green Card en anderen).

Voorbeeld

Hier is een voorbeeld van een situatie die vaak voorkomt bij mensen die langere tijd buiten Amerika wonen:

Vader en moeder werken en wonen voor een bepaalde periode in de Verenigde Staten van Amerika en hebben het geluk een prachtig kind ter wereld te brengen. Zoals het hoort melden de ouders dit kind aan bij het consulaat van herkomst zodat het kind een behoorlijk reisdocument krijgt. Na enkele jaren keert het gezin terug naar het land van herkomst.

Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat het kind, geboren op Amerikaanse bodem, ook Amerikaans staatsburger is naast de andere nationaliteit van de ouders. Vaak komt de ouder of het kind daar op latere leeftijd achter en komt dan in aanraking met de Amerikaanse belastingplicht.

Let wel: de Amerikaanse belastingplicht begint bij de geboorte.

Waarom wordt dit nu een probleem?

President Obama introduceerde in 2010 de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), om Amerikanen op te sporen die bankrekeningen aanhielden zonder deze aan de belastingdienst te melden. Deze wet verplicht alle financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, enz.) over de hele wereld om alle informatie over Amerikaanse klanten aan de Amerikaanse overheid te verstrekken.

Niet-naleving leidt tot exorbitante boetes. Er werden verdere afspraken gemaakt met buitenlandse regeringen om ervoor te zorgen dat de wet werd toegepast. De financiële instellingen vereisen een SSN/TIN van de cliënt om de gegevens correct te kunnen doorgeven.

Amerikanen die in het buitenland wonen

Amerikanen die hun buitenlandse bankrekeningen (FBAR) niet hebben gemeld, kunnen hoge boetes verwachten. 10.000 dollar per rekeningnummer of 50% van het bedrag op de rekening, als dat meer is.

Gelukkig maken de Amerikaanse regering en haar belastingdienst (IRS) voor deze groep een uitzondering. Amerikanen die in het buitenland wonen en niet op de hoogte waren van deze wet, hebben de eenmalige mogelijkheid om hun belastingen in te dienen via een speciaal amnestieprogramma.

Dit voorkomt boetes en wordt Streamlined Procedure of relief procedure genoemd. Indien gewenst is er een manier om afstand te doen van het staatsburgerschap, een zeer persoonlijke onomkeerbare keuze die iemand niet vrijstelt van de Amerikaanse belastingplicht, tenzij de Amerikaanse belastingaangifte correct is ingevuld.

Vragen?

Vroeger hadden we veel vragen en we kunnen ons voorstellen dat u die ook heeft. Veel van de vragen die we hadden zijn in ons kenniscentrum geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn:

U kunt ons altijd bellen voor meer informatie (altijd gratis).

Americans Overseas

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Heeft u vragen over de Amerikaans belastingplicht voor onbedoelde Amerikanen? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie