Ik heb een (verlopen) Green Card

2 min

Heeft u een Green Card of een verlopen Green Card? U wordt beschouwd als een US person voor fiscale doeleinden. Zelfs als u nu woont en/of werkt buiten de Verenigde Staten van Amerika. Dit kan een enorme last zijn voor mensen die in het buitenland wonen. Ze hebben te maken met een dubbele belastingverplichting met bijkomende kosten, overwegingen en administratieve lasten.

U moet belastingen indienen. De VS heeft een ander belastingstelsel dan de meeste landen ter wereld. Het belastingstelsel, CBT (Citizen Based Taxation), is een belastingstelsel gebaseerd op het burgerschap, niet op de verblijfplaats. Of het indienen ervan leidt tot daadwerkelijke belastingbetaling in de VS, hangt af van persoonlijke omstandigheden en dubbele belastingverdragen die met het land waar u woont en/of werkt, zijn gesloten. Niet-betalen van belastingen in de VS is een strafbaar feit.

Als uw verblijfsvergunning verloopt, bent u nog steeds verplicht uw belasting aan te geven in de Verenigde Staten. Deze verplichting stopt wanneer u uw verblijfsvergunning inlevert en u een afsluitingsbelastingaangifte indient bij de IRS.

Als u een aangifte, FBAR of belastingen die u verschuldigd bent, niet indient, kan u onderhevig zijn aan boetes en rente. Daarnaast kan de IRS uw account markeren en incasso maatregelen starten.

Het is daarom cruciaal dat u voldoet aan je US fiscale verplichtingen, zelfs als uw Green Card is verlopen.

Heb je meer informatie nodig over je verlopen Green Card en je US belastingverplichting?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Heeft u vragen over de Amerikaans belastingplicht voor onbedoelde Amerikanen? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie