Wanneer wordt u beschouwd als belastingplichtige Green card houder (ook als u reeds bent vertrokken uit de VS)

Zodra u een Green card krijgt (Green card holder bent) wordt u automatisch een Amerikaanse fiscaal ingezetene en moet u uw hele inkomen opgeven aan de Amerikaanse overheid. U heeft misschien gehoord dat het aantal dagen dat u elk jaar in de Verenigde Staten bent invloed heeft op uw belastingplicht. Dit geldt echter slechts voor mensen met een ‘non-immigrant visa’, zoals hieronder beschreven. Het geldt niet voor houders van een Green card. Zelfs indien u een heel jaar buiten de VS verblijft, dan zult u nog steeds uw gehele wereldwijde inkomen moeten aangeven.

Green card Amerika en Amerikaanse belastingaangifte

Elke staatsburger van de Verenigde Staten en elke houder van een Green card is verplicht om belastingaangifte te doen en belasting te betalen in de Verenigde Staten. Dit is ook het geval als de Greencard is vervallen en als de persoon al jaren niet meer in de Verenigde Staten is geweest.

In bepaalde gevallen kan het niet-voldoen aan de belastingplicht resulteren in bijzonder harde consequenties op grond van de zogenaamde “Expatriation”-regels. Deskundig advies moet dan ook altijd worden ingewonnen.

Houders van een Greencard hebben dezelfde belastingplicht als Amerikaanse staatsburgers. Zij moeten dus inkomstenbelasting betalen over het wereldwijde inkomen, onafhankelijk van de bron of waar de houder van de Greencard leeft op het moment dat het inkomen verworven is. Nog afgezien van de belasting die moet worden betaald, moet men dus vaak een lastige aangifte doen, inclusief de opgave van een FBAR. Daarbij zijn er harde maatregelen voor onjuiste aangifte of wanneer de aangifte niet op tijd is gedaan.

De kosten voor professioneel belastingadvies kunnen bijzonder hoog zijn in het geval van internationale belastingzaken, hetgeen vaak van toepassing is op houders van een Green card. 

Hoe kunt u uw Green card Amerika afstaan?

Zelfs als een persoon niet meer voldoet aan de eisen voor houders van een Green card met betrekking tot de immigratiewetgeving, met het behouden van de Green card is men belastingplichtig volgens de belastingwet.

Volgens de regels van de Amerikaanse belastingwet voor houders van een Green card, is een buitenlands persoon een zogenaamde “resident alien” en hiermee automatisch belastingplichtig voor zijn inkomen waar ook ter wereld verworven voor elk kalenderjaar waar de persoon recht had op permanent verblijf in de Verenigde Staten. Een zogenaamde ‘lawful permanent resident’ is iedereen die zich legaal kan vestigen in de Verenigde Staten volgens de immigratiewetgeving.

Verlopen Green card Amerika, toch Amerikaanse belastingplicht

Veel cliënten zijn in de veronderstelling dat een ‘verlopen’ Green card Amerika geen belastingplicht meer betekent. Dit is onjuist. De belastingwetgeving is ondubbelzinnig in dit soort gevallen. Volgende de wetgeving blijft iedereen belastingplichtig na het verkrijgen van de permanente verblijfstatus totdat deze status officieel is opgeheven of ingetrokken.

Het intrekken van de permanente verblijfsstatus vindt plaats na een definitieve administratieve of juridische beslissing. Een administratieve of juridische beslissing voor het herroepen van de verblijfstatus kan worden aangevraagd door de buitenlandse persoon, de immigratie autoriteiten of een consulair ambtenaar. In de meeste gevallen is het de persoon zelf die de aanvraag tot intrekking van verblijfsstatus aanvraagt.

Form I-407 of de aanvraag tot herroeping van verblijfstatus

Volgens de Amerikaanse belastingwet is de verblijfsstatus opgeheven op het moment dat de persoon de aanvraag (INS Form I–407 “Abandonment of lawful Permanent Resident Status”) heeft ingediend of wanneer de persoon per brief heeft verzocht om de status op te heffen.

Het verzoekschrift moet (samen met de Green card) worden ingediend bij de immigratiedienst of bij een ambtenaar van het consulaat. Na het indienen van het verzoek ontvangt u een kopie met stempel van het I-407 formulier dat u zorgvuldig moet bewaren als bewijs dat de Greencard officieel is opgegeven. Voor het formulier klikt u hier.

Het is aan te bevelen om persoonlijk naar het consulaat te gaan om de Green card officieel terug te geven. Hiermee bent u er zeker van dat de kaart is ingeleverd en dat u tevens bewijs hiervan zelf ontvangt. Indien het niet mogelijk is om zelf naar het consulaat te gaan is er nog een andere methode mogelijk.

Als u er voor kiest om de Green card per brief te laten herroepen, met daarbij het terugsturen van de Green card, doe dit dan per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. Een kopie van de brief, de Greencard en de ontvangstbevestiging moet u dan zorgvuldig bewaren. 

Green card Amerika, Green card holder: niet vergeten

  • Personen die van plan zijn om hun Green card terug te geven moeten zich goed informeren over de regels met betrekking tot “uitwijken”. Het voor langere tijd bezitten van een Greencard kan het laten herroepen van de kaart gecompliceerd maken met betrekking tot de belastingsituatie. Het kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot een zogenaamde “Exit Tax” en kan nog andere belastingconsequenties hebben.
  • Kijk zorgvuldig naar de regels voor belastingaangifte (bijvoorbeeld Form 8854 en de laatste aangifte inkomstenbelasting voor jaren met dubbele belastingstatus). Deze zaken en verdere belastingplanning kunt u het beste bespreken met een belastingspecialist voordat u de kaart laat herroepen.
  • Het laten herroepen van de Green card is onomkeerbaar. Tenzij de persoon een paspoort heeft waarmee hij in aanmerking komt voor het ‘US 90-day visa waiver program’, zal voor een toekomstig bezoek aan de VS een visum moeten worden aangevraagd.

Meer vragen of Green card Amerika en de Amerikaanse belastingplicht?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij dit rond 2013 voor de eerste keer hoorde, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw verplichtingen. Tevens zijn we inmiddels de gesprekspartner voor de Tweede Kamer betreffende dit onderwerp.

Er is echter nog een lange weg te gaan wil hier verandering in komen, als het al ooit gebeurt. Het is misschien een geruststelling om te horen dat in 90% van de gevallen die wij binnenkrijgen, de oplossingen goed te overzien zijn en deze niet tot belasting betaling in de US leiden.

Heeft u vragen over Green card Amerika en de Amerikaanse belastingplicht, neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie