Ik ben Amerikaans en een digital nomad

3 min

Wat moet je weten over uw Amerikaanse fiscale verplichtingen?

U moet aangifte doen, waar u ook woont.

Alle Amerikaanse inwoners en Green Card houders moeten jaarlijks een Amerikaanse belastingaangifte indienen met daarin hun wereldwijde inkomsten vermeld.

Vragen over de Amerikaanse belastingplicht

Heeft u vragen over uw belastingverplichtingen? Als digitale nomade word u voor belastingdoeleinden beschouwd als een Amerikaanse inwoner. U kan vragen hebben over je belastingverplichtingen.

Sinds 2015 helpt Americans Overseas duizenden mensen die buiten de Verenigde Staten wonen met vragen en problemen met betrekking tot hun (Amerikaanse) belastingaansprakelijkheid.

De dubbele belastingaansprakelijkheid, zowel in het land van verblijf als in de VS, is een last voor veel expats. Door het lobbyen bij lokale, Europese en Amerikaanse politiek, probeert Americans Overseas een duurzame oplossing te vinden voor Amerikanen die in het buitenland wonen.

We hebben al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Door Americans Overseas uw belastingaangifte te laten doen, steunt u deze inspanningen. We maken het voor digitale nomaden gemakkelijk om bovenop hun belastingen te blijven.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden als Amerikaanse digitale nomade

Lokale belastingaangifte

Controleer bij de lokale belastingautoriteiten in het land waar u woont of u verplicht bent om een lokale belastingaangifte te doen. In veel gevallen bent u verplicht om een aangifte te doen als u inkomsten verdient buiten de Verenigde Staten.

US tax return, Form 1040

U bent verplicht een Amerikaanse aangifte (Formulier 1040) in te dienen, ook als u in het buitenland werkt en woont. U moet wereldwijd inkomen opgeven en bent mogelijk belasting verschuldigd aan de Verenigde Staten. Dit komt omdat het Amerikaanse belastingsysteem gebaseerd is op burgerschap, niet op woonplaats. Lever uw aangifte niet te laat in!

Hier zijn de belangrijkste belastingdeadlines om in acht te nemen:

  • 15 April, uiterste datum voor het indienen van de Amerikaanse belastingaangifte als je belastingen verschuldigd bent
  • 15 juni, deadline voor Amerikaanse expatbelastingen
  • 15 oktober, FBAR-deadline en belastingdeadline als u een verlenging hebt aangevraagd
  • 15 december, belastingdeadline als u een tweede verlenging hebt aangevraagd

Belastingverdrag

Als de Verenigde Staten een belastingverdrag heeft ondertekend met het land waar u woont en/of werkt, moet u voor een deel van uw inkomen of kapitaal minder of geen belasting betalen aan de VS omdat u al in het land van verblijf bent uitbetaald. Dit verschilt per land. Formulier 1116 en Formulier 2555 worden regelmatig gebruikt door Amerikanen die in het buitenland wonen, naast uw Formulier 1040.

Belastingvoordelen voor expats

Ja, dat klopt! Er zijn verschillende landen waar u als expat een grote belastingvoordeel hebt. Bijvoorbeeld het huidige 30%-regeling in Nederland. Het is daarom zeer aan te raden om goed advies in te winnen zodat je niet onnodig dubbel belasting betaalt of belastingaftrek mist.

FBAR

Vergeet niet om uw buitenlandse bankrekeningen op tijd te melden. Door op tijd uw FBAR in te dienen, voorkomt u hoge boetes en onplezierige verrassingen. FBAR staat voor “Foreign Bank Account Report”. Kortom, u moet alle buitenlandse bankrekeningen (rekeningen buiten de VS) aan de Amerikaanse schatkist melden. Er wordt geen belasting geheven over de opgegeven bedragen.

Echter, de boetes voor het verkeerd of te laat indienen zijn absurd hoog. De FBAR is een jaarlijks verslag, dat moet worden ingediend op 15 april van het kalenderjaar waarover wordt gerapporteerd. U krijgt een automatische verlenging tot 15 oktober.

Niet bewust van uw US belastingverplichting?

Geen zorgen, u bent niet de enige. De IRS heeft een zeer goed amnestieprogramma, genaamd de Streamlined Procedure. Americans Overseas staat graag klaar om u weer in overeenstemming te brengen zonder enige boete.

Meer informatie over Amerikaanse belastingverplichtingen voor Amerikaanse digital nomads

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Heeft u vragen over de Amerikaans belastingplicht voor onbedoelde Amerikanen? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie