(Niet) geboren in de VS, nooit gewoond, gewerkt of de VS bezocht. Moet ik nog steeds belastingaangifte doen?

3 min

Ja indien u beschouwd wordt als US PERSON moet u belastingaangifte doen, puur op basis van uw Amerikaanse staatsburgerschap.

Of uw aangifte zal resulteren in werkelijk te betalen belastingen in de VS is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en de belastingverdragen die er zijn met het land waar u woont en of werkt. Het niet doen van belastingaangifte in de VS is een strafbaar feit.

Belastingplicht

Amerika is het enige ontwikkelde land ter wereld dat een belastingplicht heeft voor Amerikaanse citizens ongeacht waar ze wonen of werken (met of zonder paspoort, Green Card houders, en overige) . Op deze pagina geven we een korte uitleg over de wet, de praktische gevolgen en de emotionele impact voor personen die hiermee te maken krijgen.

Wanneer is dit ooit bedacht?

De Amerikaanse wereldwijde belastingplicht bestaat al sinds circa 1860. Er was toen een burgeroorlog en veel mensen probeerden onder hun dienstplicht uit te komen door naar het buitenland te vluchten. Om deze Amerikanen te ontmoedigen en te straffen, werd een wet aangenomen om ook belasting te heffen op Amerikanen in het buitenland. Na de oorlog is deze wet aangehouden met de reden dat men een prijs mag betalen voor de eer en voordelen die het Amerikaanse paspoort biedt. De wet bestaat dus al meer dan honderd jaar maar heel veel mensen wisten er niet van (of trokken zich er iets van aan).

Waarom hoor ik het nu?

In 2010 introduceerde Obama FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) om Amerikaanse zwartspaarders op te sporen. Deze wet komt er op neer dat alle financiële instellingen (banken, verzekeraars, pensioenen, etc) in de hele wereld werden gedwongen om de gegevens van alle Amerikaanse klanten op te geven aan Amerika op straffe van exorbitante boetes. Er werden tevens afspraken met overheden gemaakt om ervoor te zorgen dat de wet ook werd uitgevoerd (FATCA in 4 minuten uitgelegd). Amerikanen woonachtig in Amerika die hun rekeningen in het buitenland niet hadden opgegeven, konden boetes verwachten van soms wel honderdduizenden dollars, los nog van de kans op strafrechtelijke vervolging.

Amerikanen woonachtig in het buitenland kwamen nu ook (vaak voor het eerst) in beeld. Gelukkig maakt de Amerikaanse overheid en haar belastingdienst (IRS) een onderscheid voor deze groep. Amerikanen woonachtig in het buitenland die het niet wisten, hebben de optie om voor de eerste keer aangifte te doen middels een speciaal inkeer programma dat boetes voorkomt (Streamlined Procedure).

Dit kan niet waar zijn?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben ons paspoort gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend hulp aan te bieden van een netwerk van betaalbare professionals. Tevens zijn we inmiddels de gesprekspartner voor de Tweede Kamer betreffende dit onderwerp. Er is echter nog een lange weg te gaan wil hier verandering in komen, als het al ooit gebeurt. Het is misschien een geruststelling om te horen dat in 90% van de gevallen die wij binnen krijgen, de oplossingen goed te overzien zijn en deze niet tot belastingbetaling in de US leiden. Inmiddels is er, mede dankzij onze jarenlange inspanning, wel informatie beschikbaar op Rijksoverheid.nl.

Oplossing?

Bijna iedereen die wij spreken die dit voor de eerste keer hoort, doet uiteindelijk mee aan de ‘streamlined procedure’. Het is een amnesty procedure van de IRS waardoor je geen boetes krijgt. Deze procedure loopt al een tijdje en kan nog jaren doorgaan of… morgen gestopt worden door de IRS (De IRS communiceert over het algemeen vrij agressief en nerveus makend).

Vragen?

Wij hadden heel veel vragen en kunnen ons voorstellen dat u die ook heeft. Veel van de vragen die wij hadden, hebben we in ons kenniscentrum gezet zoals:

U kunt ons altijd bellen om (kosteloos) te overleggen met ons of met een US tax specialist.

 

 

Neem nu contact op voor meer informatie