Ik reis vaak naar de VS

3 min
Gepubliceerd op: 30-01-2023 Laatst gewijzigd op: 25-03-2024

Als u veel tijd doorbrengt in de Verenigde Staten of Amerika. Voor werk, familie of misschien om van de prachtige natuur daar te genieten, is er een mogelijkheid dat u voor belastingdoeleinden als een inwoner van de Verenigde Staten wordt beschouwd. Dit kan een jaar of meerdere jaren zijn.

U zult als een inwoner van de Verenigde Staten voor belastingdoeleinden worden beschouwd als u de substantiële aanwezigheidstest voor het kalenderjaar hebt doorlopen. Om aan deze test te voldoen, moet u fysiek aanwezig zijn in de Verenigde Staten (VS) voor ten minste:

 • 31 dagen tijdens het huidige jaar, en
 • 183 dagen tijdens de 3-jarige periode die het huidige jaar en de 2 jaren inclusief het huidige jaar, tellen: Alle dagen die je aanwezig was in het huidige jaar, en
 • 1/3 van de dagen die je aanwezig was in het eerste jaar voor het huidige jaar, en
 • 1/6 van de dagen die je aanwezig was in het tweede jaar voor het huidige jaar.

Voorbeeld

U was fysiek aanwezig in de VS gedurende 120 dagen in elk van de jaren 2019, 2020 en 2021.

Om te bepalen of u aan de substantiële aanwezigheidstest voor 2021 voldoet, telt u de volledige 120 dagen aanwezigheid in 2021, 40 dagen in 2020 (1/3 van 120) en 20 dagen in 2019 (1/6 van 120).

Aangezien het totaal voor de 3-jarige periode 180 dagen is, word u niet als inwoner beschouwd onder de substantiële aanwezigheidstest: voor 2021.

Dagen van aanwezigheid in de Verenigde Staten

U wordt als aanwezig in de VS beschouwd op elke dag dat u fysiek aanwezig bent in het land, op elk moment tijdens de dag. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Tel de volgende niet mee als dagen van aanwezigheid in de VS voor de test van significante aanwezigheid:

 • Dagen dat u naar uw werk reist in de VS vanuit een verblijf in Canada of Mexico als je regelmatig van Canada of Mexico reist.
 • Dagen dat u minder dan 24 uur in de VS bent, wanneer u in transit bent tussen twee plaatsen buiten de Verenigde Staten.
 • Dagen dat u in de VS bent als bemanningslid van een buitenlands schip. Dagen dat u niet uit de VS kunt omdat u aan een medische aandoening lijdt die zich voordoet terwijl u in de Verenigde Staten bent. Dagen dat u een uitgezonderde persoon bent (zie hieronder).
 • Voor details over dagen die buiten de test voor substantiële aanwezigheid vallen voor andere dan uitgezonderde personen, raadpleeg Publicatie 519, U.S. Tax Guide for Aliens.

De term Verenigde Staten (VS) omvat de volgende gebieden:

 • All 50 staten en het District of Columbia.
 • De territoriale wateren van de Verenigde Staten.
 • De zeebodem en het ondergrondse deel van die onderzeese gebieden die grenzen aan de territoriale wateren van de Verenigde Staten en waarover de Verenigde Staten exclusieve rechten hebben volgens het internationale recht om de natuurlijke bronnen te onderzoeken en te exploiteren.
 • De term omvat niet de gebieden of luchtruim van de Verenigde Staten.

Meer informatie is beschikbaar op de website van de IRS. Als u twijfelt over uw belastingverplichtingen, kunt u contact met ons opnemen.

Heb je meer informatie nodig over je Amerikaanse belastingverplichting?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Heeft u vragen over de Amerikaans belastingplicht voor onbedoelde Amerikanen? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie