Belastingverdrag Nederland Verenigde Staten

Amerika heeft 68 belastingverdragen gesloten met verschillende landen, waaronder Nederland. Veel landen hebben belastingverdragen met Amerika om de gevolgen van een dubbele belasting voor burgers en bedrijven (Double Tax Avoidance Agreement) te verminderen.

Zo bestaat er ook een belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten om het betalen van dubbele belasting te voorkomen (bijvoorbeeld; zowel in het land waar u gevestigd bent als in de VS).

Verschillen fiscale wetgeving ondanks belastingverdrag Nederland Verenigde Staten

Echter, het betalen van belasting in uw eigen land betekent niet noodzakelijk dat u niet in de VS zal worden belast. In sommige gevallen verschillen de fiscale wetgeving tussen het land van verblijf en de Verenigde Staten.

Wat niet in het ene land belast is kan belastbaar in de VS zijn. Voorbeeld: In uw land van verblijf is winst uit de verkoop van een huis niet belast, maar in de VS wel. Dit betekent dat u belasting moet betalen aan Amerika.

Aangifte-verplichting

Amerikaanse burgers en Green card houders worden beschouwd als woonachtig in Amerika op basis van hun nationaliteit, of het feit dat zij een permanente verblijfsvergunning op basis van hun Green card hebben. Echter, als een Amerikaan of Green card houder in Nederland woont, dan ziet de Nederlandse belastingdienst deze persoon als inwoner van Nederland op basis van de woonplaats.

In deze situatie heeft een dergelijk persoon een dubbele inwonersplaats en zal zowel Nederland als de Verenigde Staten de volledige belasting vorderen over het wereldwijde inkomen hetgeen tot dubbele belasting van dezelfde inkomsten in beide landen kan leiden. Het belastingverdrag met de Verenigde Staten verduidelijkt deze dubbele woonplaats problematiek door te stellen dat de ‘echte’ woonplaats zal worden bepaald aan de hand van de permanente woning, dan wel persoonlijke en economische betrekkingen of waar de persoon gewoonlijk verblijft.

Wanneer aan de hand van het belastingverdrag de woonplaats is vastgesteld, dan worden vastgesteld welk land het eerste heffingsrecht heeft waarbij dan het andere land een voorkoming van dubbele belasting dient te verlenen.

Het belastingverdrag bepaalt alleen welk land een heffingsrecht heeft maar niet hoe en waarover een land belasting mag heffen. Een belastingverdrag Verenigde Staten, ook indien volledig van toepassing, ontslaat u geen geval van uw aangifte-verplichting.

Vragen over belastingverdrag Nederland Verenigde Staten?

Voor al uw vragen over het belastingverdrag Amerika kunt u contact opnemen met Americans Overseas. Americans Overseas is opgericht door twee individuen met een dubbele nationaliteit woonachtig in het buitenland. Gedurende de kostbare en uitputtende zoektocht naar de juiste experts, realiseerden ze zich dat ze niet alleen een berg kennis hadden verzameld over belastingverdrag Nederland Verenigde Staten, maar ook een solide netwerk van belastingexperts en juridische experts hadden opgebouwd – dat uitstekend van pas kon komen voor anderen in vergelijkbare situaties.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

Bron: IRS, Rijksoverheid toeval Amerikanen, Rijksoverheid over belastingaangifte in VS