Misschien heeft u gehoord van ‘FBAR’ maar weet u nog niet precies wat dat is. FBAR is een “Foreign Bank Account Report” en heeft betrekking op FinCen Form 114, Report of Foreign Bank and Financial Accounts (Opgave Buitenlandse Bankrekeningen en Financiële Rekeningen).

Om te weten wat FBAR is, zijn de volgende punten van belang:

Personen die een FBAR moeten indienen:

  • Zg. ‘US persons‘ die beschikken over buitenlandse rekeningen (of daarover zeggenschap hebben middels volmacht) waarvan de totale waarde op enig moment binnen een kalenderjaar $10.000 of meer bedraagt.

Rekeningen die moeten worden opgegeven:

  • Bankrekeningen, effectenrekeningen en overige financiële instrumenten.
  • Rekeningen van fondsen (mutual funds) waar de rekeninghouder zelf in belegd heeft
  • Obligaties, (aandelen-)certificaten en leningen zonder zekerheidstelling die in uw direct bezit zijn, zijn geen ‘rekeningen’.
  • Buitenlandse levensverzekeringen of annuïteiten met uitbetaling worden beschouwd als ‘rekening’.
  • Buitenlandse rekeningen voor online gokken worden door de IRS gezien als rekening en moeten worden opgegeven via FBAR.

De meest voorkomende fouten bij een FBAR aangifte zijn:

  • Veel mensen met meerdere rekeningen denken dat uitsluitend rekeningen met een saldo hoger dan $10.000 moeten worden opgegeven. Dit is onjuist. Als op enig moment in het belastingjaar de totale waarde van alle rekeningen hoger is dan $10.000, dan moeten alle rekeningen worden opgegeven.
  • Een ander misverstand is de situatie met rekeningen waarvan de begunstigde een andere persoon is. Hier wordt ten onrechte verondersteld dat deze rekeningen niet behoeven te worden opgegeven via FBAR. Dit is onjuist. Indien de waardedrempel wordt overschreden moeten ook deze rekeningen worden opgegeven.
  • Andere misverstanden ontstaan over wat er verder moet worden opgegeven . Bijvoorbeeld: buitenlandse fondsenrekeningen, levensverzekeringen en buitenlandse annuïteiten met uitbetaling moeten worden opgegeven.
  • Een ander veelvoorkomend misverstand is de aanname dat een aanvraag voor uitstel van belastingaangifte ook uitstel voor FBAR-opgave is. De FBAR staat echter geheel los van de aangifte inkomstenbelasting en heeft een eigen deadline. Men kan uitstel van opgave aanvragen maar dit zal dan betrekking hebben op het jaar 2016 (opgave plicht in 2017).

De FACTA-factor

Amerikanen in het buitenland die niet meer in het systeem van belastingaangifte zitten kunnen in gevaarlijke situatie terechtkomen. De meesten hebben buitenlandse rekeningen waarvoor een FBAR had moeten worden opgegeven. De IRS is tegenwoordig veel actiever met het uitdelen van boetes voor het niet indienen van een FBAR of onjuistheden in de FBAR-opgave

De druk op de belastingplichtige is de FACTA-factor. Sinds 2014 worden, onder voorwaarden van de ‘Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)’, buitenlandse financiële instellingen verwacht opgave te doen van bezittingen van ‘US Persons’. Dit kan direct of indirect via de lokale overheden naar de IRS gaan.

De verordeningen van FACTA maken het erg eenvoudig voor de IRS om de informatie van de buitenlandse instellingen te controleren aan de hand van het ‘Form 1040’ van de belastingplichtige.

De eerste informatierapporten zijn in 2015 bij de IRS aangekomen. Als de IRS ziet dat de informatie niet in overeenstemming is met de aangifte van de belastingplichtige dan komt deze daarna niet in aanmerking voor het IRS Voluntary Disclosure initiative (Vrijwillige Opgave Initiatief). Voor degenen met een mogelijk criminele belastingsituatie kan dit het verschil tussen wel of geen gevangenisstraf betekenen.

Hulp bij het indienen van uw FBAR

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij dit rond 2013 voor de eerste keer hoorde, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie over het belastingsysteem Amerika , onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw verplichtingen.

Heeft u vragen over FBAR, uw Amerikaanse belastingplicht, de gegevensuitwisseling met Amerikaanse belastingdienst of het Amerikaanse belastingsysteem? Neem dan contact op met Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

Bronnen:

Wat is FBAR ?

Meer informatie over FBAR- Form 114 in deze video.