Wat is de “Streamlined Procedure” en wat betekent het als u deze optie gebruikt?

3 min
Gepubliceerd op: 03-05-2016 Laatst gewijzigd op: 23-04-2024

Wat is de Streamlined Procedure? In juni 2014 kondigde de IRS een nieuwe geactualiseerde versie van de Streamlined Procedure aan. Een procedure met een vriendelijkere en betaalbaardere manier om niet- of onvolledig geregistreerde Amerikanen terug te brengen in het belasting systeem.

Belangrijkste punten van de Streamlined Procedure

  • Belastingbetalers moeten slechts 3 jaar van inkomstenbelasting aangiftes en 6 jaar van FBARs indienen, en als de IRS het ermee eens is dat de belastingbetaler in aanmerking komt voor de Streamlined Procedure, zullen er geen sancties worden opgelegd  op verlate of gecorrigeerde belastingaangiften, mits de belastingbetaler niet woonachtig is in de Verenigde Staten.
  • Belastingbetalers moeten een verklaring bijsluiten die aantoont dat het niet aangeven van buitenlands vermogen n en het nalaten van het betalen van belasting over dit vermogen  niet voortkwam uit onwil van hun kant. Met andere woorden: Het niet aangeven van de belasting moet niet met opzet zijn gedaan. Het wordt sterk aangeraden professioneel advies in te winnen voordat men een verklaring van ‘niet opzet’ ondertekent en de Streamlined Procedure ingaat. Hier leest u meer over de eis van ‘niet opzettelijke schending’.
  • Voor belastingbetalers die buiten de Verenigde Staten wonen en voor het programma in aanmerking komen, zal er van alle sancties worden afgezien  (inclusief bijvoorbeeld de nalatigheid van aangifte doen en/of de nalatigheid van het betalen van boetes/rentes, FBAR boetes en andere boetes voor het niet aangeven van informatie met betrekking tot buitenlands vermogen).

Streamlined Procedure geen bescherming tegen civiele boetes

  • De Streamlined procedure biedt geen bescherming tegen mogelijke civiele boetes als de IRS vindt dat zulke boetes van toepassing zijn.  Het biedt geen bescherming tegen criminele vervolging als de IRS en het Departement van Justitie bepalen dat de omstandigheden van de belastingbetaler zo’n beschuldiging rechtvaardigen. Belastingbetalers die niet zeker zijn of zij dit soort boetes zouden kunnen krijgen, zouden advies moeten zoeken van een gekwalificeerde advocaat gespecialiseerd in Amerikaanse belastingen en belangrijk: zich er zeker van stellen dat deze gebonden is aan het advocaat-cliënt privilege.

Taxpayer Indentifaction Number (TIN)

  • Alle aangiftes die ingediend zijn onder de ‘Streamlined procedure’ moeten een geldig Taxpayer Identification Number (TIN) hebben. Voor Amerikaanse staatsburgers, resident aliens, en sommige andere individuen is het juiste TIN een geldig Social Security Number (SSN). Helaas hebben veel Amerikanen geen Social Security Number. Een van de redenen hiervoor kan  zijn dat de persoon in kwestie in de Verenigde Staten geboren is, het land als kind verliet en daardoor nooit een SSN heeft verkregen. De IRS begint zich nu pas de ernst van het probleem te realiseren en in te zien hoe het belastingbetalers weerhoudt om ‘tax compliant’ te worden. 

Meer vragen over de Streamlined Procedure?

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Americans Overseas. Americans Overseas is opgericht door twee individuen met een dubbele nationaliteit woonachtig in het buitenland. Gedurende de kostbare en uitputtende zoektocht naar de juiste experts, realiseerden ze zich dat ze niet alleen een berg kennis hadden verzameld, maar ook een solide netwerk van belastingexperts en juridische experts hadden opgebouwd – dat uitstekend van pas kon komen voor anderen in vergelijkbare situaties die geconfronteerd werden met de belastingplicht in Amerika.

 

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

Bronnen: IRS