TIN nummer nodig voor de bank?

4 min
Gepubliceerd op: 02-05-2019 Laatst gewijzigd op: 23-04-2024

TIN nummer? Wat moet u doen als uw bank u vraagt om uw TIN nummer of SSN?

U heeft een brief ontvangen van uw bank over een TIN nummer, wat moet u nu doen?

Om vast te stellen of iemand Amerikaans staatsburger is, sturen financiële instellingen een brief met het verzoek een zogenaamd TIN (Tax Identification Number) of  SSN (Social Security Number) in te dienen.

Wanneer u als US person uw SSN / TIN nummer niet aanlevert voor 31 december 2019 bij financiële instellingen (banken en verzekering maatschappijen) dan kunnen uw bankrekeningen/diensten geblokkeerd of zelfs gesloten worden.

Nederlandse banken zijn verplicht vast te stellen of een klant onder de Amerikaanse belasting verplichtingen valt en moeten in dat geval jaarlijks informatie aan de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) verstrekken. Iedere Amerikaanse staatsburger heeft namelijk een belasting aangifte verplichting in de US, ongeacht waar hij woont, werkt en belasting betaald. De banken kunnen niet van deze regels afwijken. De Amerikaanse wetgeving bevat namelijk sancties voor Nederlandse banken indien deze verplichtingen niet worden nagekomen.

TIN nummer Amerika (=het SSN)

Een SSN (Social Security Number) is nodig om aangifte te doen in de Verenigde Staten. Sinds recent vragen banken in uw land ook naar dit nummer; zij vragen dan naar uw TIN  (Tax Identification Number) maar dit is dus in het geval van een Amerikaan een SSN.

TIN nummer Amerika  (= het SSN).

Banken zijn door de Amerikaanse wetgeving Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) verplicht vast te stellen of een klant op grond van de Amerikaanse en Nederlandse regelgeving een zogenoemde ‘U.S. person’ is. Deze verplichting geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten en brengt mee dat klanten informatie aan de bank moeten overleggen als zij een klantrelatie hebben of willen hebben. Voor klanten betekent dit dat zij gehoor dienen te geven aan een verzoek van een bank om informatie te verstekken.

Op grond van de rapportageverplichtingen hebben banken de volgende gegevens van hun klanten aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren: naam, adres, rekeningnummer, TIN nummer USA  is het Social Security Number, saldo van de rekening(en), spaarrekening(en), de ontvangen rente en dividenden alsmede de opbrengsten van de verkoop, terugbetalingen of afkopen van vermogensbestanddelen.

Wat is het burgerservicenummer TIN-nummer?

TIN staat voor Tax Identification Number.

Tax identification number vertaling: dit burgerservicenummer is een persoonlijk nummer dat wordt gebruikt voor belastingdoeleinden in uw belasting land (dat wil zeggen: het land of landen waarin u belasting plichtig bent).

De term gebruikt voor TIN varieert van het ene land naar het andere, bijvoorbeeld:

  • Identification Number
  • National Insurance nummer
  • Sofinummer
  • TIN informatie

TIN of FIN?

Niet alle landen hebben gekozen voor het registreren van paspoort- of identiteitskaartgegevens, sommige landen hebben gekozen voor een zogenaamd TIN nummer.

In Nederland is het Fiscaal Identificatie Nummer (FIN) het burgerservicenummer in andere landen gaat het om een Tax Identification Number (TIN).

Wat is een US TIN?

US TIN staat voor US Taxpayer Identification Number. Dit is uw identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst IRS.

Er bestaan meerdere soorten US TIN’s:

  • Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het Social Security Number’ (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het burgerservicenummer.
  • Voor particulieren: Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) . Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige personen kunnen een Individual Tax Identification Number (ITIN) aanvragen.

Algemene informatie over Individual Tax Identification Number ITIN

Hoe vraag ik een Amerikaanse TIN/SSN aan?

U kunt uw SSN/ TIN nummer aanvragen bij de Federal Benefits Unit in Dublin.

U neemt contact op met het hoofdkantoor Federal Benefits Unit in Dublin. Zij controleren of u ooit een SSN nummer heeft gehad. Als u nooit een SSN heeft gehad, zullen zij u vertellen welke formulieren u nodig heeft om een SSN aan te vragen. Als u ooit een SSN nummer heeft gehad, dan zal het kantoor in Dublin u vertellen wat u moet doen om het te hernieuwen.

Heeft u formulieren TIN/SSN nummer ingevuld?

Bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam worden Social Security klanten uitgenodigd om volledig voorbereid te verschijnen met de benodigde formulieren op het Consulaat tijdens de 1 maandelijkse Walk-In Day.

Neem contact op met Americans Overseas voor meer advies.

Meer informatie over uw TIN/SNN nummer?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij dit rond 2013 voor de eerste keer hoorde, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw verplichtingen. Tevens zijn we inmiddels de gesprekspartner voor de Tweede Kamer betreffende dit onderwerp.

Heeft u vragen over uw Amerikaanse belastingplicht en de aanvraag van een TIN nummer/SSN? Neem dan contact op met Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan