FATCA Brief Tweede Kamer: Oproep aan toeval-Amerikanen om TIN of CLN aan te vragen

7 min
Gepubliceerd op: 01-09-2022 Laatst gewijzigd op: 13-03-2024

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeerde de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van toezeggingen die zijn gedaan tijdens een commissiedebat op 22 juni 2022 over FATCA en de problemen waar toeval-Amerikanen mee geconfronteerd worden. 

Voortgangsbrief in het kort:

  • Oproep aan de toeval-Amerikanen die nog geen TIN/SSN of CLN hebben aangevraagd, om een TIN of CLN aan te vragen terwijl Amerikaanse consulaat geen inloop mogelijkheden biedt.
  • Bestaande klanten met een tegoed op de betaal-en spaarrekening van omgerekend minder dan 50.000 dollar behouden hun rekening na 1 september 2022 bij het enkel ontbreken van een US TIN/SSN of CLN.
  • Nog steeds geen duidelijkheid uit Amerika voor toeval Amerikanen, Europa wacht af.

Lees hier de gehele voortgangsbrief.

In de voortgangsbrief gaat staatssecretaris Van Rij in op de inspanningen voor het verkrijgen van meer duidelijkheid van de Verenigde Staten over de rapportageverplichting voor banken en op de afspraak met de banken om tot 1 september 2022 geen rekeningen te sluiten van toeval-Amerikanen. 

Welke mogelijkheden er bij de banken zijn voor toeval-Amerikanen zonder US TIN of CLN?

Saldo van minder dan 50.000 dollar

De NVB heeft aangegeven dat bestaande klanten met een tegoed op de betaal-en spaarrekening van omgerekend minder dan 50.000 dollar hun rekening na 1 september 2022 behouden bij het enkel ontbreken van een US TIN/SSN of CLN. 

Note: het saldo van 50.000 dollar wordt overschreden indien er op enig moment in het jaar de optelsom van de saldi bij de betreffende bank boven de 50.000 dollar kwam. Dit kan ook komen door een eenmalige transactie, een verkoop van een boot, een huis of het ontvangen van een erfenis. Vaak staat men hier niet meer bij stil omdat men Europa rekent met het begin- en eindsaldo van een rekening.

De grens voor het opgeven van de banksaldi voor de burger zelf is 10.000 dollar. Indien er op enig moment in het jaar een saldo is van 10.000 dollar ,alle rekeningen bij elkaar opgeteld, dan dient de US Person zijn bankrekeningen op te geven middels een FBAR. Hierbij tellen rekeningen waar men toegang tot heeft, bijvoorbeeld van werk of een sportvereniging, ook mee. 

Saldo met meer dan 50.000 dollar

Rekeninghouders met meer dan 50.000 dollar op hun rekening die in de aanvraagprocedure zitten maar hun TIN/SSN of CLN nog niet hebben ontvangen, kunnen ook na 1 september 2022 gebruik blijven maken van hun bankrekening als zij dit kunnen aantonen bij hun bank. 

Volgens de NVB kunnen banken in de gevallen waarin personen niet aan kunnen tonen dat zij in de aanvraagprocedure zitten voor een TIN/SSN of CLN besluiten de procedure te starten om de rekening te sluiten.

Oproep toeval-Amerikaan zelf in actie te komen

Van Rij hamert er op dat er naast zijn inspanningen, er een eigen verantwoordelijkheid bestaat van toeval-Amerikanen om vanwege de Amerikaanse belasting- en FATCA-regelgeving in actie te komen. 

Helaas staat van Rij er niet bij stil dat er in 2022 nog slechts enkele momenten zijn geweest bij het Amerikaanse consulaat. Mede door onderbezetting zijn er geen inloopmomenten beschikbaar. Dus als je als toeval- Amerikaan een SSN aan wilt vragen is dat helaas op dit moment niet mogelijk, wel is het mogelijk om alvast te onderzoeken of er een SSN wellicht al bestaat. Mogelijk accepteert de bank ook dit bewijs. Neem voor meer informatie contact op met Americans Overseas. 

Overleg Banken

Naar aanleiding van de eerdere afspraak om tot 1 september 2022 geen bankrekeningen te sluiten of andere  bankproducten te beëindigen van toeval-Amerikanen, heef Van Rij met de NVB besproken welke mogelijkheden bestaande en nieuwe klanten met de Amerikaanse nationaliteit zonder US TIN of CLN hebben.

1. Bestaande klanten

Volgens de NVB hebben de banken aangegeven dat bestaande klanten met een tegoed op de betaal- en spaarrekening van minder dan 50.000 dollar hun rekening na 1 september 2022 behouden bij het enkel ontbreken van een US TIN/SSN of CLN. 

De banken sluiten hiermee aan bij de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland die de desbetreffende bank verbood om de rekening van een toeval-Amerikaan met een tegoed van minder dan 50.000 dollar te sluiten. 

Volgens de FATCA-wetgeving heeft een bank geen verplichting om rekeningen onder dit drempelbedrag te rapporteren. De NVB heeft aangegeven dat banken in individuele gevallen hier wel van af kunnen wijken als er gepoogd wordt het drempelbedrag te omzeilen.  Voor bestaande klanten die een tegoed hebben op hun betaal- en spaarrekeningen van meer dan 50.000 dollar geeft de NVB aan dat zij na 1 september 2022 hun rekening kunnen behouden als zij kunnen aantonen de procedure voor een US TIN/SSN of CLN in gang te hebben gezet. 

Volgens de NVB kunnen banken in de gevallen waarin personen niet aan kunnen tonen dat zij in de aanvraagprocedure zitten voor een TIN of CLN besluiten de procedure te starten om de rekening te sluiten. 

2. Nieuwe klanten

De NVB heeft aangegeven dat een nieuwe klant die nog geen TIN of CLN heeft in veel gevallen zal worden geweigerd bij het reguliere proces van het openen van een rekening en dat de klant zal worden verzocht om de aanvraag voor het openen van een rekening in te dienen zodra een CLN of TIN beschikbaar is. 

De NVB heeft aangegeven dat klanten bij een aantal banken wel via een aparte procedure een bankrekening kunnen krijgen als zij aan kunnen tonen de procedure voor een CLN of TIN in gang te hebben gezet. 

Volgens de NVB zijn er ook banken die daarbij aanvullende toetsen doen binnen de kaders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, de eisen van de Autoriteit Financiële Markten en de rechtspraak om te beoordelen of een klant in aanmerking komt voor een rekening. 

3. Andere financiële producten

Of toeval-Amerikanen zonder US TIN of CLN andere producten kunnen behouden hangt af van het product en kan per bank verschillen. 

De NVB heeft aangegeven dat banken dezelfde bovenstaande aanpak zullen hanteren na 1 september 2022 bij zakelijke rekeningen van natuurlijke personen zonder US TIN of CLN. Deze worden op grond van de FATCA-wetgeving niet anders behandeld dan andere rekeningen van natuurlijke personen. 

De banken voeren bij het afsluiten van een hypotheek voor toeval-Amerikanen een verschillend beleid. Zo stellen sommige banken de voorwaarde dat een toeval-Amerikaan voor het verkrijgen van een hypotheek een US TIN of CLN nodig heeft. Andere banken verstrekken een hypotheek aan een toeval-Amerikaan als deze over een betaalrekening beschikt (bij dezelfde bank of bij een andere bank). 

In de ervaring van Americans Overseas wordt er door elke bank bij een nieuw product een US TIN/ SSN vereist door de bank, tenzij de bank al toeval Amerikanen accepteert zonder SSN.

Acties Brussel en Washington

Van Rij acht het van groot belang dat Nederlandse toeval-Amerikanen kunnen blijven beschikken over een bankrekening. Daarom heeft Van Rij zich in Brussel en Washington ingezet om meer duidelijkheid vanuit de VS te verkrijgen over de rapportageverplichting van banken voor het aanleveren van een US TIN of CLN, zodat er een structurele oplossing kan worden gevonden voor deze problematiek. 

EU voorstel verduidelijking inspanningsverplichting banken

Er is in nauwe samenwerking tussen Nederland en Frankrijk een traject ingezet om namens de EU-lidstaten een gezamenlijk voorstel te doen richting de VS om de inspanningsverplichting voor de banken in te vullen. Dit voorstel is namens de EU-lidstaten half april richting de VS gestuurd. 

In gesprekken met de VS,  gaf de VS weer aan nog te werken aan een verduidelijking voor de banken. De VS hebben ook nogmaals aangegeven het onwenselijk te vinden dat bankrekeningen van toeval-Amerikanen gesloten worden. Ze gaven aan dat het EU-voorstel zeer behulpzaam is als uitgangspunt en zij verwachten in het najaar met een reactie te komen. 

Vereenvoudigen procedure afstand doen Amerikaanse staatsburgerschap

Ten aanzien van de zogeheten Greenbook voorstellen van Treasury, is een positieve ontwikkeling dat hier interesse voor is bij het Amerikaanse Congres. 

Zo ook voor het voorstel voor het vereenvoudigen van de procedure om afstand te doen van het Amerikaanse staatsburgerschap voor toeval-Amerikanen. Hiervoor is echter eerst goedkeuring voor nodig van het Congres. 

De experts in Amerika geven bij Americans Overseas aan dat het niet voordehandliggend is dat de IRS de aangifteverplichting zoals hij nu is versimpeld of verkort. De verwachting is tevens dat een simpele procedure alleen gaat gelden voor  lagere inkomens en burgers die reeds up to date zijn met doen van belastingaangiftes in Amerika. 

Verzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Tijdens het debat is er ook gesproken over de waarborgen voor privacy met betrekking tot de uitwisseling van gegevens onder het FATCA verdrag met de VS (FATCA IGA). 

De rechtsvoorganger van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het College bescherming persoonsgegevens (CBP), heeft het FATCA verdrag destijds getoetst en geoordeeld dat niet is gebleken dat de toenmalige Wet bescherming persoonsgegevens niet wordt nageleefd. 

Van Rij heeft in contact met de AP vernomen dat er momenteel individuele procedures in behandeling zijn bij de AP die raken aan dit onderwerp. Van Rij wacht de uitkomst af van de lopende procedures. Hiermee wordt het doel bereikt dat borging van de privacyaspecten bij gegevensuitwisseling onder de FATCA-IGA zal worden getoetst door de AP.

Nogmaals oproep aan toeval-Amerikanen TIN of CLN aan te vragen

Van Rij herhaalt ten slotte zijn oproep aan de toeval-Amerikanen die nog geen TIN of CLN hebben aangevraagd, om een TIN of CLN aan te vragen.

In het bijzonder is het belangrijk dat personen met een saldo hoger dan omgerekend 50.000 dollar een TIN of CLN aanvragen. Als zij dit niet doet lopen zij vanaf 1 september 2022 het risico dat hun bankrekening wordt gesloten. Maar ook personen met een lager saldo doen er wijs aan om actie te ondernemen, voor als het saldo op enig moment boven de 50.000 dollar komt op een moment in het jaar én om zelf aangifte te doen, indien van toepassing.

Het is ook van belang dat toeval-Amerikanen die in de aanvraagprocedure zitten maar hun TIN of CLN nog niet hebben ontvangen, dit doorgeven aan hun bank om ervoor te zorgen dat zij ook na 1 september 2022 gebruik kunnen blijven maken van hun bankrekening. 

Meer informatie over de gevolgen van FATCA regelgeving voor Nederlandse toeval Amerikanen

Americans Overseas informeert lokale en Europese parlementen over de effecten en problemen die Europese burgers hebben met deze (recent) ingevoerde wetten. Door het onderwerp continue op de agenda te zetten en aandacht te geven, zijn er verschillende veranderingen bewerkstelligd.

We zijn Americans Overseas gestart om mensen van over de hele wereld te helpen door goede informatie te verstrekken om onnodige paniek te voorkomen en gratis en vrijblijvend hulp te bieden. Indien nodig, hebben wij een netwerk van betaalbare professionals (accountants) die u kunnen helpen met uw fiscale verplichtingen.

Als u meer vragen heeft over de gevolgen FATCA regelgeving voor Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit, kunt u contact met ons opnemen op Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Bron: FATCA brief Tweede Kamer

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden