Belasting betalen? Prima, maar niet twee keer! (NRC Handelsblad)

5 min
Gepubliceerd op: 19-03-2016 Laatst gewijzigd op: 18-03-2024

Amerikanen die in Nederland wonen en Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit zijn beduusd. Betaal je hier netjes je belasting, komt de Amerikaanse fiscus ook nog eens langs. Ze wisten niet eens dat ze Amerikaans waren en kregen ineens een brief van de bank.

Caroline Leursen wist niet dat ze Amerikaan was. Ze werd in 1964 geboren in het plaatsje Ames, Iowa, waar ze zich niets van herinnert. Haar Nederlandse ouders, chemici, waren door hun werkgever Unilever een jaar voor studie naar Iowa State University gestuurd. Twee maanden na haar geboorte gingen ze terug naar Nederland.

Brief van de bank

Leursen woont tegenwoordig, na haar scheiding, in het Verenigd Koninkrijk – als Nederlandse. Daar ontving ze een brief van de bank ( ING Bank, waar ze een rekening heeft. Die meldde dat ze haar gegevens aan de Verenigde Staten gingen doorgeven. Dat gebeurt op grond van een recent Nederlands-Amerikaans verdrag over uitwisseling van financiële gegevens. En dat is weer gebaseerd op de Amerikaanse Financial Assets Tax Compliance Act uit 2010.

Leursen was verbaasd. Ze had nooit om een Amerikaans paspoort gevraagd. Ze had ook geen idee dat ze die nationaliteit bezat.

”Krijg je Britse kinderbijslag, kan je daar in de VS belasting over betalen,,

Inmiddels weet Caroline Leursen meer. Dat ze bijvoorbeeld vanaf het moment dat ze geld ging verdienen belastingplichtig is geweest in de VS. Dat ze geacht wordt haar hele financiële handel en wandel voor te leggen aan de Amerikaanse belastingdienst. De VS heffen namelijk, weet ze nu, ook belasting van Amerikaanse burgers die in het buitenland wonen. Leursen moet aangifte doen over de afgelopen vijf jaar..

Wat Leursen overkomt, treft nog zo’n 8,7 miljoen Amerikanen buiten de VS, van wie zo’n 40.000 in Nederland. Per september dient hun bank hun financiële gegevens te delen met de Amerikaanse overheid.

Dat is voor sommigen schrikken – zeker als je niet eens weet dát je Amerikaan bent. Het is ook vervelend, vanwege de aangifteplicht, de extra administratie. Nederlandse banken zijn evenmin blij met de extra informatie die de VS van hen vragen; sommige willen nu van hun Amerikaanse klanten af.

Amerikanen wonen ook buiten Amerika

8,7 miljoen Amerikanen die niet in de VS wonen, moeten ook in de VS aangifte doen

40.000 mensen van hen wonen er ongeveer in Nederland.

3.400 Amerikanen deden in 2014 afstand van hun nationaliteit. Dit jaar worden het er meer.

Dubbele belasting

En dan is er nog een complicatie. Weliswaar zijn er verdragen tussen Nederland en de VS om dubbele belasting te voorkomen, maar daar schuurt het. Zo krijgt Leursen Britse kinderbijslag en een aanvulling op haar lage inkomen. Maar volgens een belastingadviseur die ze raadpleegde, moet ze daar in de VS alsnog belasting over betalen. „Niemand weet iets zeker hierover”, klaagt ze.

Bij de aan- of verkoop van een huis of bij beleggen begint de ellende pas goed. In het Verenigd Koninkrijk bestaat, net als in Nederland, geen belasting op vermogenswinst. De VS kennen die wel. Caroline Leursen moet nu belasting betalen over de winst op de verkoop van haar huis, terwijl ze, net als in Nederland, al overdrachtsbelasting had betaald bij de aankoop. Een Amerikaan in het buitenland, met een dubbele nationaliteit of niet, heeft fiscaal gezien het slechtste van twee werelden.

Lange arm van de IRS

Daan Durlacher uit Amsterdam had net zijn onderneming verkocht, toen hij zijn Amerikaanse belastingplicht ontdekte – zijn moeder is Amerikaans, en dan krijg je die nationaliteit ook. Ook hij ondervindt de nadelen. Geld dat hij persoonlijk van zijn BV leende, geldt in Nederland niet als inkomen maar in de Verenigde Staten wel. En daar betaal je dus belasting over. Durlacher mocht 42.000 dollar naar de Amerikaanse fiscus overmaken. Terwijl hij dacht dat hij de fiscale afwikkeling al helemaal rond had – met de Nederlandse staat dan.

Ook Mark Petit, in Rotterdam werkzaam als specialist financiële markt, kreeg te maken met de lange arm van de Amerikaanse overheid. Na zijn geboorte in het Californische Palo Alto, in 1976, woonde hij niet meer in de VS. Dat moest hij zelf aantonen, met schooldiploma’s, medische staten en uittreksels uit het bevolkingsregister. Het ontslaat hem overigens niet van de Amerikaanse belastingplicht.

Caroline Leursen is niet te spreken over het contact met de Amerikaanse autoriteiten. Ze wil best haar belasting betalen, zegt ze, maar dan treft ze ook nog volop argwaan. „Want het komt haast niet voor dat Amerikanen geensocial security number, een soort burgerservicenummer, hebben.”

Pensioenbelegging

Amerikaanse particulieren mogen wettelijk alleen geld in beleggingsfondsen steken die onder toezicht staan van de Securities and Exchange Commission. Die regel was ooit bedoeld als bescherming van de consument.

Maar de Amerikanen willen geen rekening ontdekken van een Amerikaans staatsburger bij een beleggingsfonds dat niet onder SEC-toezicht staat. De betrokken bank loopt dan groot risico op een sanctie. Daarom krijgt de betrokken rekeninghouder een brief van de bank en hij zal zijn belegging op een andere manier moeten regelen.

Voor de Amerikaan die zich niet aan zijn aangifteplicht houdt, zijn de sancties stevig. In geval van onwetendheid kan 10.000 dollar boete worden opgelegd. Wel is er een inkeerregeling waarbij over drie jaar aangifte moet worden gedaan en geen boete wordt geheven.

Aan de aangifte zelf is niet te ontkomen. Niet-rapporteren ziet de Amerikaanse belastingdienst doorgaans als een misdrijf. En voor misdadigers hebben de VS een uitleveringsverdrag met Nederland.

En zo dreigt voor veel mensen die dachten dat ze naar de wet leefden, opeens een behandeling als crimineel. „Ik ben er helemaal voor dat ze zwartspaarders pakken”, zegt Mark Petit. „Maar ik word nu behandeld alsof ik moedwillig geld voor de overheid weghoud.”

Durlacher heeft inmiddels Americans Overseas opgericht, bedoeld om in het buitenland wonende Amerikanen te helpen met de nieuwe wetgeving. „Met deze wet wil Amerika de grote vissen vangen, maar ze krijgen alleen de kleine guppies”, zegt hij. De website americansoverseas.org informeert die Amerikanen, zijn vennootschap bemiddelt in contacten met fiscalisten en gespecialiseerde juristen.

Op sites als americancitizensabroad.org en democratsabroad.org regent het klachten. Mensen vinden dat ze als criminelen worden behandeld en klagen erover dat ze in het buitenland geen rekening meer kunnen openen omdat banken opzien tegen de administratieve lasten.

Amerikaans paspoort

Veel Amerikanen die in het buitenland wonen, met en zonder dubbel paspoort, willen hun nationaliteit opgeven. Neem Boris Johnson, burgemeester van Londen. Hij kondigde aan zijn Amerikaanse paspoort op te geven nadat hij bij de verkoop van zijn huis een „schandalig hoog bedrag” aan de Amerikaanse fiscus had moeten overmaken.

In Nederland ontdekte Mark Petit dat je niet zomaar het Amerikaanse staatsburgerschap opgeeft. „Het kost veel tijd en veel geld.” Bovendien moet je eerst je Amerikaanse belastingverplichtingen hebben vervuld.

*op verzoek van de geinterviewden zijn sommige namen gewijzigd

Een versie van dit artikel verscheen op donderdag 23 juli 2015 in NRC Handelsblad.
Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Media BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur.
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/juli/23/belasting-betalen-prima-maar-niet-tweemaal-1517230

Ook een brief gehad van de bank?

Americans Overseas informeert Amerikanen en verbindt ze met een select netwerk van gespecialiseerde Amerikaanse belastingconsulenten om ze te helpen dubbele belasting te voorkomen en te voldoen aan de regelgeving.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan