5 zaken die Nederlandse banken delen met de Amerikaanse IRS

3 min
Gepubliceerd op: 13-06-2021 Laatst gewijzigd op: 25-03-2024

Nederlandse banken delen jaarlijks enorm veel data met de IRS om belastingontduikers op te sporen. Onschuldige Nederlanders die er per abuis achterkomen dat ze volgens Amerikaanse wetten Amerikaan zijn, worden hierin meegenomen en ook gerapporteerd.

5 zaken die Nederlandse banken delen met de Amerikaanse belastingdienst (Internal Revenue Service):

  1. Naam, adresgegevens van de rekeninghouder
  2. SSN (Social Security Number, Amerikaans belastingnummer)
  3. Saldo rekeningen
  4. Saldo lijfrentes, depotrekeningen & beleggingsrekeningen
  5. Verkoopwaarde / aflossing van onroerend goed indien de bank als gemachtigde optrad 

Verdrag met Amerika tegen witwassen en belastingfraude

Net als menig ander land heeft Nederland een verdrag getekend met Amerika om witwassen en belastingfraude tegen te gaan.

In dat verdrag is afgesproken welke informatie Amerikaanse banken moeten delen over Nederlanders naar de Belastingdienst en welke informatie banken en andere financiële instellingen in Nederland moet delen, via de Belastingdienst, aan de IRS. 

Gegevensuitwisseling inkomstenbelasting met de VS

Op zich een goed idee: belasting ontduiken willen we allemaal tegengaan. Maar je bent mogelijk al een Amerikaan als je daar alleen maar bent geboren, geboren bent uit een Amerikaanse ouder of een (verlopen) Green card hebt. Ook als je daar niet woont of werkt. 

  • Zie Rijksoverheid.nl voor meer informatie over gegevensuitwisseling inkomstenbelasting met de VS.

Banken delen jaarlijks enorm veel data met de IRS om belastingontduikers op te sporen. Onschuldige Nederlanders die er per abuis achterkomen dat ze volgens Amerikaanse wetten Amerikaan zijn, worden hierin meegenomen en ook gerapporteerd.

Maar wat rapporteert de bank eigenlijk en waarom?

De bank rapporteert vele gegevens van de rekeninghouder en de rekeningen waar “de Amerikaan” voor tekenbevoegd is. Dit kan een rekening van een tennisvereniging zijn of de rekening van het bedrijf waar “de Amerikaan” bevoegd toe is in verband met zijn of haar werk.

Alle informatie wordt gestuurd, inclusief een 9 cijferig belastingnummer: een Social Security Number (SSN). Dat is een Amerikaans belastingnummer, een ander nummer dan het BSN. 

Als de bank deze niet weet, kan de bank een cijfercode invullen die aangeeft waarom de bank het SSN nog niet kan toevoegen en waarom de bank denkt dat deze rekeninghouder een Amerikaanse status heeft. 

Wat doet de IRS met deze informatie?

De IRS kan deze informatie, die zij van alle financiële instellingen krijgen van de landen waarmee een verdrag is gesloten, middels het SSN vergelijken met bijvoorbeeld de belastingaangiftes die elke Amerikaan moet doen, ook als men buiten Amerika leeft. 

Indien een aangifte ontbreekt, kan de rekeninghouder een schrijven met een boete verwachten. Daarnaast heeft de rekeninghouder dan geen mogelijkheid meer om een zogenaamde inkeerregeling (Streamlined Procedure) te gebruiken om boetevrij terug te keren naar het belastingsysteem. 

Meer weten over gegevensuitwisseling inkomstenbelasting met de VS?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Heeft u vragen over de Amerikaanse aangifteplicht voor Nederlanders met ook de Amerikaanse nationaliteit? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

Bronnen: 

IRS Netherlands, verdrag IRS Nederland

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden