IRS wil weten waarom SSN van Amerikaanse rekeninghouders mist

4 min
Gepubliceerd op: 25-04-2021 Laatst gewijzigd op: 23-04-2024

De IRS wil weten waarom SSN van Amerikaanse rekeninghouders mist en heeft verschillende Europese landen gevraagd de informatie die zij rapporteren aan te vullen met nieuwe rapportagecodes. 

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft een brief naar Europese belastingdiensten gestuurd met het verzoek financiële instellingen zoals banken, door middel van nieuwe rapportagecodes, te melden wanneer hun Amerikaanse rekeninghouders niet in het bezit zijn van een Amerikaans fiscaal identificatienummer TIN/SSN.

FATCA

Als onderdeel van de FATCA-verplichtingen van buitenlandse financiële instellingen (FFI) moeten deze de TIN/SSN rapporteren voor elke gespecificeerde Amerikaanse persoon (US person) die een rekeninghouder of een controlerende persoon is.

Nu wil de IRS van banken die niet in staat zijn om TIN/SSN te leveren ook graag de reden weten waarom; daartoe heeft zij deze nieuwe rapportagecodes gecreëerd, om te gebruiken in de FATCA-rapportages.

Luxemburg en Nederland

Inmiddels raadt de Luxemburgse belastingdienst de banken aan om deze nieuwe rapportagecodes toe te voegen bij al hun Amerikaanse rekeninghouders. 

In Nederland wordt het toevoegen van de codes tot nog toe als ‘een optie’ gezien; waarbij grote banken voorlopig vermoedelijk niets mee gaan doen omdat het toevoegen van deze rapportagecodes procesmatig moeilijk in te bouwen is.

Daarbij is de opvatting van Nederlandse banken ook dat het niet rapporteren van een SSN (Social Security Number) van Amerikaanse rekeninghouders uiteindelijk resulteert in een boete, ongeacht welke code wordt meegegeven.

Toch is het zo dat financiële instellingen en banken met de nieuwe rapportagecodes een optie hebben om aan te geven waarom een individuele rekeninghouder niet in het bezit is van een SSN/TIN en dit door te geven aan de IRS.

Nieuwe rapportagecodes IRS

De nieuwe reeks rapportagecodes van de IRS die moeten worden gebruikt in TIN-gegevensvelden van financiële instellingen wanneer een TIN van een Amerikaanse rekeninghouder ontbreekt zijn:

222222222 

Te gebruiken voor een reeds bestaande individuele rekening wanneer het enige Amerikaanse kenmerk een Amerikaanse geboorteplaats is.

333333333 

Te gebruiken voor een nieuwe individuele rekening met aanduidingen van een Amerikaanse geboorteplaats, en ofwel:

  • een wijziging in de omstandigheden heeft gehad waardoor de bij de opening van de rekening verkregen eigen verklaring onjuist of onbetrouwbaar is geworden, en er geen nieuwe eigen verklaring is verkregen; of
  • Op het moment van opening van de rekening onder de drempel voor het documenteren en rapporteren van de rekening lag, maar vervolgens de drempel overschreed, en er geen zelfcertificering is verkregen.

444444444 

Te gebruiken voor een reeds bestaande rekening van een individu of entiteit met andere VS-indicatoren dan een VS geboorteplaats, en ofwel:

  • een wijziging in de omstandigheden heeft gehad waardoor de oorspronkelijk verkregen zelfcertificering of andere documentatie onjuist of onbetrouwbaar is geworden, en er geen nieuwe zelfcertificering of andere documentatie is verkregen; of
  • Op het moment van opening van de rekening onder de drempel voor het documenteren en rapporteren van de rekening lag, maar vervolgens de drempel overschreed, en er geen zelfcertificering of andere documentatie is verkregen.

555555555 

Te gebruiken voor een nieuwe individuele of entiteit rekening met andere VS-aanduidingen dan een Amerikaanse geboorteplaats, en ofwel:

  • een wijziging in de omstandigheden heeft gehad waardoor de oorspronkelijk verkregen zelfcertificering of andere documentatie onjuist of onbetrouwbaar is geworden en er geen nieuwe zelfcertificering of andere documentatie is verkregen; of
  • Op het moment van opening van de rekening onder de drempel voor het documenteren en rapporteren van de rekening lag, maar vervolgens de drempel overschreed, en er geen zelfcertificering of andere documentatie is verkregen.

6666666 

Te gebruiken voor een reeds bestaande entiteit rekening met een rekeningsaldo van meer dan US$ 1.000.000 die wordt aangehouden door een passieve NFFE en waarbij de FFI geen zelf certificeringen heeft verkregen maar er geen Amerikaanse indicaties zijn geïdentificeerd met betrekking tot de personen die zeggenschap uitoefenen over de passieve NFFE.

Waarom wil de IRS deze informatie?

Het is niet duidelijk waarom de IRS banken vraagt om de reden aan te geven waarom er een SSN ontbreekt. Kijkend naar de FACTA wetgeving hebben banken en andere financiële instellingen een zogenoemde inspanningsplicht. Het opgeven van deze reden kan hier onder vallen waardoor de bank aan kan tonen dat zij er alles aan heeft gedaan het SSN te rapporteren.

De consument kan hierin een groot risico lopen. Indien de bank aan kan tonen dat zij zich volledig heeft ingespannen het SSN te achterhalen bij haar klant kan dit er bijvoorbeeld toe leiden dat de IRS rekeninghouders uitsluit van de mogelijkheid een boete vrije inkeerregeling te gebruiken bij de IRS. Ofwel de IRS sluit met deze inzichten de inkeerregelingen, deze zijn tenslotte opgericht voor mensen die niet wisten dat ze een aangifteplicht hebben.

Meer informatie over de nieuwe rapportagecodes IRS nodig?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Heeft u vragen over de Amerikaanse aangifteplicht voor US persons? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan