Ik overweeg mijn Amerikaanse staatsburgerschap op te geven

3 min

Twijfelt u of u uw Amerikaanse staatsburgerschap wilt behouden?

Wij zijn een informatieve organisatie en proberen zoveel mogelijk de voor- en nadelen van het wel of niet opzeggen van het US staatsburgerschap aan te geven, zonder u een advies te geven. 

Het is een hele persoonlijke, maar ook belangrijke keuze, met mogelijk verstrekkende gevolgen waar u in eerste instantie misschien nog niet aan heeft gedacht. 

Ons doel is deze informatie op objectieve wijze zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen, zodat u de juiste keuze kunt maken. Daarom hieronder enkele voor- en nadelen van het opzeggen van het Amerikaanse staatsburgerschap: 

U zegt uw Amerikaans staatsburgerschap op, wat zijn dan mogelijke voordelen?

 • Alleen nadat u compliant bent (bij Renunciation: US aangifte over minimaal 5 hele belastingjaren inkomen),  uw staatsburgerschap heeft opgezegd (CLN Certificate of Loss of Nationality heeft aangevraagd) en eindaangifte (een slotaangifte over het jaar van opzeggen) heeft gedaan, vervalt uw (toekomstige) belastingaangifteplicht in Amerika; Alleen afstand doen zonder aangiftes te hebben gedaan, ontslaat u dus niet van uw aangifte verplichtingen
 • Met het vervallen van de aangifteplicht vervalt de plicht om eventueel toekomstige belasting te betalen. (overigens, slechts in 5% van de aangiftes is belastingbetaling in de US van toepassing)
 • U geeft uw bank uw CLN Certificate of Loss of Nationality  door, daarmee bewijst u dat u geen US Person meer bent en heeft uw bank/ andere financiële instelling geen reden om uw financiële bankgegevens in de toekomst door te geven aan de IRS

U zegt uw Amerikaans staatsburgerschap op, wat zijn dan mogelijke nadelen?

 • De keuze om uw Amerikaans staatsburgerschap op te zeggen is onomkeerbaar, het is een beslissing voor het leven
 • U bent, ondanks dat de u uw staatsburgerschap hebt opgezegd, tot en met het jaar van opzegging aangifteplichtig. Het opzeggen alleen, ontslaat u niet voor van uw aangifteplicht, indien u op wilt zeggen en compliant wil worden zijn de kosten hoog
 • Na het opzeggen bent u niet in staat om het Amerikaanse staatsburgerschap over te geven aan uw kinderen die na uw opzegging geboren worden
 • Vrij reizen op uw Nederlandse paspoort met een ESTA naar Amerika is vaak niet meer mogelijk, u dient in veel gevallen een (kostbaar) reisvisum aan te vragen. Mogelijk wordt het visum niet verleend omdat u bewust het staatsburgerschap heeft opgezegd. Hiermee wordt werken, stagelopen of reizen naar familie in Amerika bemoeilijkt;
 • Kosten van het opzeggen bedragen $2.350 aan leges bij het consulaat
 • Uw naam wordt vermeld op een openbare lijst waarin Amerika openlijk rapporteert wie dat jaar het staatsburgerschap heeft opgezegd
 • Het opzeggen van het Amerikaanse staatsburgerschap ontslaat u niet van uw dienstplicht. Amerika kan u nog steeds oproepen.

U behoudt uw Amerikaanse staatsburgerschap, wat zijn de mogelijke voordelen?

 • U kunt vrij reizen naar Amerika ofwel zich daar (zakelijk) vestigen, zonder visum
 • U kunt vrij verblijven in Amerika voor werk/ stage of studie, zonder visum
 • U bespaart de hoge kosten (leges en extra jaren aangiftes)
 • U wordt beschermd door Amerika, u en uw familie worden beschermd indien er problemen zijn in uw land
 • U heeft stemrecht in Amerika

U behoudt uw Amerikaanse staatsburgerschap, wat zijn de mogelijke nadelen?

 • U heeft aangifte- en mogelijk ook een belasting betalingsplicht
 • U kunt niet gebruik maken van alle bankproducten die uw bank of financiële instelling aanbiedt
 • Uw bankgegevens worden jaarlijks gedeeld met de IRS
 • U dient op een Amerikaans paspoort in en uit Amerika te reizen

Wat is het moment om in actie te komen?

Op dit moment zijn er verschillende inkeerregelingen, zoals de Streamlined Procedure en de Relief Procedure. Beide regelingen hebben voor als nog geen einddatum, dat betekent dat er niet bekend wanneer deze regelingen stoppen te bestaan. 

Twijfelt u of u nu in actie moet komen? Wilt u uw persoonlijke situatie doornemen? Meldt u zich aan via het contactformulier, dan denken we graag met u mee.

 

Neem nu contact op voor meer informatie