NVB: FATCA US-TIN niet verplicht bij saldo onder de 50.000 dollar

3 min
Gepubliceerd op: 28-08-2022 Laatst gewijzigd op: 10-05-2024

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) laat weten dat Nederlandse banken ook na 1 september geen rekeningen sluiten van zogenoemde toeval-Amerikanen als de tegoeden op de betaal of spaarrekening niet meer dan 50.000 dollar bedragen. 

Toeval Amerikan, FATCA en US-TIN/SSN

Toeval-Amerikanen zijn Nederlandse burger die de VS als Amerikaan zien: Nederlanders die door hun geboorte, ouders of Green Card automatisch de Amerikaanse nationaliteit hebben. Deze burgers komen in de problemen doordat de VS een extraterritoriale belastingplicht kennen. Iedereen met de Amerikaanse nationaliteit moet in Amerika belastingaangifte doen, ook al heeft de betrokkene er maar kort of helemaal niet gewoond. Dat kan leiden tot dubbele belastingheffing.

De Amerikaanse belastingwet (FATCA) verplicht banken financiële gegevens van alle US persons in hun klantenbestand door te geven aan de Nederlandse Belastingdienst. Die speelt de gegevens door aan de Amerikaanse belastingdienst IRS.

De banken moeten van zo’n rekeninghouder naam, adres en saldi doorgeven onder vermelding van diens belastingnummer, een US-TIN/SSN.

US-TIN niet verplicht bij saldo onder de 50.000 dollar

Vorig jaar besloten Nederlandse banken om tot 1 september 2022 af te zien van het sluiten van rekeningen van Amerikaanse Nederlanders zonder TIN om ruimte te geven aan het vinden van een langetermijnoplossing  met de Amerikaanse autoriteiten.

Nu laat de NVB weten dat ook na 1 september geen rekeningen gesloten worden van zogenoemde toeval-Amerikanen als de tegoeden op de betaal of spaarrekening niet meer dan 50.000 dollar bedragen. 

Toeval Amerikanen met saldo boven de 50.000 dollar

Voor de groep met een saldo boven de 50.000 dollar geldt dat de rekening niet zal worden gesloten als zij aantoonbaar in de aanvraagprocedure zitten voor een Amerikaans BSN-nummer (US TIN/SSN) of zijn gestart met de procedure om afstand te doen van hun Amerikaanse nationaliteit.

Om te voorkomen dat er problemen ontstaan wanneer het saldo gedurende het jaar tot boven de 50.000 dollar stijgt, is het voor Amerikaanse Nederlanders hoe dan ook verstandig om de aanvraagprocedure voor een US-TIN te starten.

Een saldo van meer dan 50.000 dollar lijkt voor veel toeval Amerikanen veel maar kan door bijvoorbeeld verkoop van een auto, ontvangen van vakantiegeld, de verkoop van een huis en het ontvangen van een erfenis toch opeens behaald worden. Soms zelfs niet gepland. De bank dient, indien het saldo op enig moment in het jaar boven de 50.000 was de rekening gegevens met US-TIN/SSN door te geven.

Note: de grens voor de burger om zijn bankrekeningen te rapporteren is 10.000 dollar op enig moment in het jaar op alle rekeningen tezamen. Waarbij ook rekeningen worden meegeteld waarbij men slechts tekenbevoegd is.  Anders dan de belastingdiensten in Europa waarbij men is gewend te werken met het begin en eindsaldo.  Neem bij twijfel contact op met Americans Overseas om door te nemen of u wel of niet boven de grens valt.

US-TIN/SSN aanvragen en Amerikaanse belastingaangifte

Toeval-Amerikanen hebben meestal niet zo’n nummer, en het aanvragen ervan kost veel tijd en moeite. Daarnaast is het Amerikaanse consulaat zeer beperkt tot niet open geweest voor het aanvragen van een SSN in de eerste 8 maanden van 2022.

Afstand van de Amerikaanse nationaliteit doen is een mogelijkheid, maar verwerving van het vereiste Certificate of Loss of Nationality (CLN) duurt lang en kost veel geld. Bovendien moet alsnog over de afgelopen vijf jaar belastingaangifte worden gedaan, de zogenaamde exit tax.

Voorgangsbrief Tweede Kamer

Op 29 augustus heeft Staatssecretaris van Rij uiteengezet welke stappen en acties er zijn ondernomen, deze worden toegelicht in een volgende blog. Aangevuld met extra informatie. De tekst van de brief is nu al inzichtelijk op de website van de Tweede Kamer.

Laat je informeren bij Americans Overseas

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Heeft u vragen over belastingplicht voor toeval-Amerikanen en US-TIN/SSN? Neem dan contact op met Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

Bron: NVB

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan