De laatste jaren hebben internationale inspanningen om belastingontduiking aan te pakken geleid tot de oprichting van de Common Reporting Standard (CRS) en de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Deze initiatieven faciliteren de uitwisseling van financiële informatie tussen belastingdiensten wereldwijd. Voor Amerikanen die in Nederland (U.S. persons) wonen, heeft dit aanzienlijke implicaties.

Wat zijn FATCA en CRS?

FATCA, kort voor Foreign Account Tax Compliance Act, is een Amerikaanse wetgeving gericht op het voorkomen van belastingontduiking door Amerikaanse staatsburgers in het buitenland. Onder FATCA, moeten financiële instellingen de belastingstatus van hun Amerikaanse klanten identificeren en relevante informatie doorgeven aan de belastingdiensten.

CRS, de Common Reporting Standard, ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), is een wereldwijde standaard voor de automatische uitwisseling van financiële rekeninginformatie. In de Europese Unie is CRS geïmplementeerd via een richtlijn, waardoor alle EU-lidstaten, inclusief Nederland, verplicht zijn om eraan deel te nemen.

Belangrijke Informatie voor Amerikanen in Nederland

Als Amerikaanse staatsburger of ‘U.S. person’ woonachtig in Nederland, is het essentieel om te begrijpen hoe FATCA en CRS uw belastingverplichtingen beïnvloeden.

FATCA Verklaring

Onder FATCA zijn financiële instellingen verplicht om te bepalen of klanten belastingplichtig zijn in de VS. Belangrijke gegevens, zoals het fiscale nummer in de VS (US TIN of Social Security Number), moeten worden verstrekt aan de Nederlandse belastingdienst, die deze vervolgens deelt met de Amerikaanse IRS.

Wat is een US-TIN? Het US Tax Identification Number (TIN), oftewel het Amerikaanse fiscale identificatienummer, is het nummer wat gebruikt wordt door de Amerikaanse belastingdienst (IRS) voor identificatie. In de regel wordt hier het zogenaamde Amerikaanse Social Security Number (SSN) voor gebruikt. Indien u US-person bent, dient u uw US-TIN aan financiële instellingen door te geven. 

CRS Status

CRS vereist dat financiële instellingen bepalen van welk land klanten fiscaal inwoner zijn. Als u in Nederland woont en financiële rekeningen heeft, moet u uw fiscale inwonerschap status aan uw bank verstrekken.

Welke gegevens worden uitgewisseled?

Onder FATCA en CRS worden diverse gegevens uitgewisseld, waaronder 

  • banksaldi; rente- en dividendinkomsten
  • waarden van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
  • opbrengsten van de verkoop van financiële producten
  • gegevens van de rekeninghouder, waaronder adresgegevens en het fiscale identificatienummer

Deze informatie wordt gebruikt om te waarborgen dat belastingplichtigen de juiste belasting betalen in hun respectievelijke landen.

Meer informatie over FATCA CRS nodig?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij dit rond 2013 voor de eerste keer hoorde, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie over het belastingsysteem Amerika , onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw verplichtingen.

Heeft u vragen over FATCA crs, uw Amerikaanse belastingplicht, de gegevensuitwisseling met Amerikaanse belastingdienst of het Amerikaanse belastingsysteem? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Bronnen FATCA CRS:Meer over FATCA en CRS

Bekijk al het nieuws