Moet ik belastingaangifte doen, als ik tijdens mijn pensioen niet in de Verenigde Staten woon?

2 min

Heb ik nog belastingverplichtingen wanneer ik besluit om na mijn pensioen buiten de Verenigde Staten te wonen? Moet ik belastingaangifte doen als ik tijdens mijn pensioen niet in de Verenigde Staten woon? Ja, u dient zeker belastingaangifte te doen.

Eén van de vele zaken, waar u rekening mee dient te houden, wanneer u uw pensioen buiten de Verenigde Staten voorbereidt, is de jaarlijkse belastingaangifte bij de IRS. Wanneer u niet in de Verenigde Staten woont, of tijdens uw pensioen buiten de Verenigde Staten gaat wonen, dan heeft u nog steeds de Amerikaanse belastingverplichting. Deze verplichting blijft bestaan, zelfs als u geen vermogen of bezittingen meer in de Verenigde Staten heeft.

Bedenk, als u tijdens uw pensioen niet in de Verenigde Staten woont, dat u ook aan de belastingverplichtingen in uw land van vestiging dient te voldoen. Veel landen hebben belastingverdragen met de Verenigde Staten gesloten, om de gevolgen van een dubbele belasting voor burgers en bedrijven te verminderen.

Deze belastingverdragen geven aan, welke belastingen te verrekenen en welke niet te verrekenen zijn. Echter, in principe ontheffen deze belastingverdragen Amerikaanse staatsburgers niet van de verplichting hun belasting aan te geven. Het kan zijn, dat onbelast inkomen in uw land van vestiging juist wel in de Verenigde Staten belast wordt. Dit betekent, dat u dan helaas nog de Amerikaanse belastingheffing dient te betalen.

Ik word beschouwd als Amerikaans staatsburger, maar ik ben niet geboren in de VS en ik heb er nooit gewoond, gewerkt en ik ben er nooit geweest. Heb ik dan nog steeds een belastingverplichting tijdens mijn pensioen?    

Ja. U heeft nog steeds een Amerikaanse belastingverplichting. Simpelweg gebaseerd op het feit, dat u de status van Amerikaans staatsburgerschap heeft.

Waar u geboren bent en waar u woont tijdens uw pensioen is voor uw verplichting niet relevant. Of u belasting moet betalen in de VS, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van belastingverdragen gesloten tussen de VS en het land waar u woont en of werkt. Het niet aangeven van de belasting is in de VS een strafbaar feit. Wij adviseren u daarom uw belastingverplichtingen in uw persoonlijke pensioen situatie door een van de US belastingadviseurs uit ons netwerk te laten beoordelen.

Vragen over pensioen en de Amerikaanse belastingverplichtingen?

Americans Overseas is opgericht door twee personen met een dubbele nationaliteit, die in het buitenland wonen. Gedurende de kostbare en uitputtende zoektocht naar de juiste experts, realiseerden zij zich, dat ze niet alleen een berg kennis hadden verzameld, maar ook een solide netwerk van belastingexperts en juridische experts hadden opgebouwd – dat uitstekend van pas kon komen voor anderen in vergelijkbare situaties.

Americans Overseas informeert en verbindt Amerikanen wereldwijd met een zorgvuldig geselecteerd netwerk van gespecialiseerde Amerikaanse belastingadviseurs om hen te helpen dubbele belastingheffing te voorkomen en om aan hun Amerikaanse belastingplicht te voldoen.

Wilt u meer informatie over uw Amerikaanse belastingverplichtingen tijdens uw pensioen buiten de Verenigde Staten? Voor al uw vragen kunt u met Americans Overseas contact opnemen.

 

 

Neem nu contact op voor meer informatie