Wat is een W8 formulier?

Een W-8-formulier (Form W-8BEN, W-8BEN-E formulier of W-8 form) is bedoeld voor iemand die geen Amerikaanse staatsburger of inwoner van de VS is en die werk verricht en/of inkomsten verkrijgt in de Verenigde Staten, of voor buitenlandse bedrijven die inkomsten verkrijgen in de Verenigde Staten.

W-8 formulier niet voor Amerikaanse staatsburgers

Als u een Amerikaanse staatsburger bent, is een W-8-formulier niet voor u bedoeld.

Als u een wettige staatsburger van de Verenigde Staten bent, hoeft u zich geen zorgen te maken over het invullen van een W-8-formulier. Deze belastingformulieren worden alleen gebruikt door buitenlandse personen of bedrijven om hun buitenlandse status te bevestigen. U dient doorgaans een Form W-9 in te vullen, waarmee u verklaart een Amerikaanse staatsburger of inwoner te zijn.

W-8 formulier voor niet-ingezeten buitenlanders

Als u een niet-ingezeten buitenlander bent met inkomstenbronnen in de Verenigde Staten, dan zijn deze belastingformulieren de juiste formulieren voor u.

Niet-ingezeten buitenlanders worden door Amerikaanse bedrijven belast voor 30 procent op verkregen inkomsten, tenzij een volledig ingevuld W-8-formulier wordt ingediend.

Andere gebruikers van het W-8BEN-formulier

Andere gebruikers van het belastingformulier W-8BEN kunnen diegenen zijn die pensioen ontvangen uit Amerika, maar wonen in een ander land dat een inkomstenbelastingverdrag met de Verenigde Staten heeft gesloten. Als u in een ander land woont, maar uw pensioen door een Amerikaans pensioenfonds uitgekeerd krijgt, zult u hoogstwaarschijnlijk ook door dit pensioenfonds worden gevraagd om dit formulier in te vullen.

Indien u voor de eerste keer wordt gevraagd om een formulier in te dienen, of indien u in het verleden moeilijkheden ondervond met dit formulier, verdient het aanbeveling om het invullen door een belastingaccountant te laten verzorgen. Bedenk ook dat het formulier wordt verzonden naar het bedrijf dat dit formulier verlangt, niet naar de IRS.

Hoe lang is een W-8BEN geldig?

Volgens de regelgeving van de Internal Revenue Service (IRS), de Amerikaanse federale belastingdienst, is een W-8-formulier slechts geldig voor drie kalenderjaren. Als uw meest recente formulier meer dan drie jaar geleden is geaccepteerd, bent u verplicht een nieuw formulier in te dienen.

Waarom W-8BEN-E?

Een W-8BEN-E-formulier is een formulier van de Amerikaanse belastingdienst (IRS) bedoeld om correcte belastinginformatie te verzamelen van entiteiten die niet-ingezetenen zijn van de Verenigde Staten. Met het formulier geeft u aan dat u geen staatsburger van de Verenigde Staten bent.

Hoe een w8ben formulier invullen?

Belangrijkste conclusies W-8BEN:

  • Individuen of entiteiten buiten de VS vullen een W-8BEN formulier in om vrijstelling van Amerikaanse belastinginhouding te claimen voor in de VS verdiend inkomen.
  • W-8BEN formulieren zijn in feite het equivalent van W-9 formulieren, die vereist zijn voor niet-werknemers die Amerikaanse belastingbetalers zijn.
  • Er zijn vijf W-8 formulieren, elk ontworpen voor specifieke ontvangers of inhoudingsplichtigen.
  • Inhoudingsplichtigen zijn degenen die een vorm van betaling overmaken aan een individu of entiteit buiten de VS.
  • Inhoudingsplichtigen kunnen beboet worden tot 30%, plus rente en boetes, als zij enige entiteit of individu buiten de VS betalen zonder eerst het W-8BEN formulier van hen te ontvangen.

Meer informatie over W8 bij Americans Overseas?

Americans Overseas is opgericht door twee personen met een dubbele nationaliteit, die in het buitenland wonen. Gedurende de kostbare en uitputtende zoektocht naar de juiste experts, realiseerden zij zich, dat ze niet alleen een berg kennis hadden verzameld , maar ook een solide netwerk van belastingexperts en juridische experts hadden opgebouwd – dat uitstekend van pas kon komen voor anderen in vergelijkbare situaties.

Americans Overseas informeert en verbindt Amerikanen wereldwijd met een zorgvuldig geselecteerd netwerk van gespecialiseerde Amerikaanse belastingadviseurs om hen te helpen dubbele belastingheffing te voorkomen en om aan hun Amerikaanse belastingplicht te voldoen.

Wilt u meer informatie over W 8BEN e formulier of W8 form en bent u een US Person? Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

Bron: