Form 5471

Wat is Form 5471? Form 5471 “Information Return of U.S. Persons With Respect to Certain Foreign Corporations” is een informatief formulier dat ingevuld en ingediend moet worden wanneer een U.S. person als functionaris, directeur dan wel als aandeelhouder betrokken is in bepaalde buitenlandse bedrijven om de activiteit van deze buitenlandse onderneming te melden.

Alhoewel Form 5471 een informatief karakter heeft, is een nauwkeurige invulling essentieel, omdat het voor de IRS een belangrijk instrument is voor het bepalen van bedrijven die moeten worden ge-audit of onderworpen zijn aan “Subpart F”-inkomsten.

Voorwaarden voor Form 5471

De vereisten voor het opstellen en indienen van Form 5471 hebben betrekking op personen die een bepaald niveau van controle hebben in bepaalde buitenlandse bedrijven. Form 5471 moet worden ingediend in de volgende situaties:

  • Een U.S. person wordt een bestuurder of functionaris van een buitenlandse onderneming.
  • Een U.S. person verwerft een belang in een buitenlands bedrijf dat de voorgeschreven drempels overschrijdt.
  • Een U.S. person verkoopt aandelen in een buitenlandse onderneming die zijn of haar belang in de buitenlandse onderneming reduceert tot minder dan de voorgeschreven drempels.
  • Een U.S. person heeft de controle over een buitenlandse onderneming voor een ononderbroken periode van tenminste 30 dagen per jaar.
  • Een U.S. person is een aandeelhouder van 10% of meer in een buitenlandse onderneming die een “gecontroleerde buitenlandse onderneming” is voor een ononderbroken periode van ten minste 30 dagen in een jaar en die persoon is de eigenaar van die aandelen op de laatste dag van het jaar.

Bij het bepalen van het eigendomsbelang spelen ook de complexe regels van direct, indirect en constructief eigendom een rol. Niet alleen dat, de categorie van ‘filer’ (in totaal 4) kan verwarrend worden. Deze categorieën worden gebruikt om te bepalen welke ‘Schedules’, bijlagen/verklaringen en / of andere informatie moeten worden opgenomen als onderdeel van Form 5471. Het is een understatement om te zeggen dat de instructies voor het indienen van formulier 5471 ingewikkeld en moeilijk te begrijpen zijn.

Form 5471 en de relevante bijlagen wordt gebruikt om te voldoen aan de rapportageverplichtingen van transacties tussen buitenlandse bedrijven en de U.S. person(s). Hoe hoger het belang van de U.S. person des te meer informatie en transparantie moet worden gegeven aan de IRS.

Boetes en Form 5471

Er gelden aanzienlijke boetes voor U.S. persons die verplicht zijn het Form 5471 int te dienen en zij die dit niet hebben gedaan. De boete kan tenminste $10.000 bedragen en kan oplopen tot $50.000 (bij meerdere overtredingen). Het kan ook leiden tot strafvervolging en tenslotte kan uw Amerikaanse belastingaangifte als niet-ingediend worden beschouwd waardoor uw aangifte bloot komt te staan aan een eventuele audit en een lange reeks boetes.

Vragen over Form 5471 bij Americans Overseas?

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Americans Overseas. Americans Overseas is opgericht door twee individuen met een dubbele nationaliteit woonachtig in het buitenland.

Gedurende de kostbare en uitputtende zoektocht naar de juiste experts, realiseerden ze zich dat ze niet alleen een berg kennis hadden verzameld, maar ook een solide netwerk van belastingexperts en juridische experts hadden opgebouwd – dat uitstekend van pas kon komen voor anderen in vergelijkbare situaties. Neem kosteloos en vrijblijvend contact op.

 

Neem nu contact op voor meer informatie