Meldpunt Banken en Overheid voor US persons

3 min
Gepubliceerd op: 24-02-2020 Laatst gewijzigd op: 23-04-2024

Deel uw verhaal. Heeft u problemen met uw bank, financiële instelling of een overheidsinstelling rondom uw status als US Person

Bijvoorbeeld: 

  • wanneer u incorrecte of onvolledige informatie heeft gekregen
  • wanneer de bank of financiële instelling u financiële diensten weigert

Deel uw verhaal en meldt u bij ons via meldpunt@americansoverseas.org

Uw hulp is nodig

Alle informatie is welkom. Met uw hulp kunnen we overheid en financiële instellingen er beter op wijzen wat er verbeterd moet worden.

Nadat u uw melding heeft gedaan, anonimiseren wij uw gegevens. De informatie die wij krijgen, bundelen we vervolgens meerdere malen per jaar (anoniem) om de financiële instellingen en overheid erop te kunnen wijzen wat er urgent verbeterd moet worden. Met uw gegevens gaan wij zorgvuldig om.

In sommige individuele gevallen (indien u dat wenst) kunnen we contact opnemen met de instelling.

Waarom dit meldpunt?

Wij als Americans Overseas merken dat verschillende instellingen waaronder de overheid en banken nog steeds verkeerde en misleidende informatie geven aan mensen over FATCA, de Amerikaanse belastingplicht en opgeven SSN.

Hierdoor krijgen mensen een verkeerde indruk, onnodige stress of zien uitkomsten die er niet zijn. Pas als zij de gevolgen ervaren, merken ze dat de informatie niet compleet of juist is geweest, met alle stress van dien. 

Achtergrond inzet Americans Overseas

In 2012 zijn wij, Michael Littaur en Daan Durlacher als US person, de organisatie Americans Overseas gestart. 

Vanaf het begin helpt Americans Overseas mensen en bedrijven met vragen over de Amerikaanse belastingplicht en alle stappen die men hiervoor dient te ondernemen. Daarnaast zet Americans Overseas zich actief in om ervoor te zorgen dat deze wetgeving wordt veranderd.

Wij vinden het belangrijk dat de wetgeving wordt aangepast voor mensen die misschien een US Person zijn, maar voor de rest geen banden hebben met Amerika. Een “Resident Based Tax system” is hierin het uiteindelijke lange termijn doel. Het is echter een hele lange, onzekere weg die waarschijnlijk nog vele jaren zal behelzen.

Intussen willen wij ook bijdragen aan korte termijn oplossingen die de lasten zoveel mogelijk verlichten.

Onze missie

– Als organisatie (vrijblijvend) zo objectief mogelijk informatie geven aan mensen zodat men zelf een goede beslissing kan nemen.

– Het probleem onder de aandacht brengen bij de Nederlandse overheid, Europese Overheid en bankinstellingen:

  • Correcte en volledige informatievoorziening zijn naar alle betrokkenen,
  • Tijdige informatie geven over de persoonlijke situatie en de eventuele gevolgen,

– Als organisatie (vrijblijvend) zo objectief mogelijk informatie geven aan mensen zodat men zelf een goede beslissing kan nemen,

– Mensen doorverwijzen, indien gewenst, aan een goede, eerlijke en betaalbare accountant,

– Ideeën en oplossingen aandragen bij de overheid en financiële instellingen voor de korte en lange termijn,

  • Op zoek naar verlichting binnen de huidige regelgeving
  • Op zoek naar duurzame oplossing(en).

 

Neem nu contact op voor meer informatie