Ik ben een US person en ga samenleven met een niet-Amerikaan

3 min

Ik ben een US person en ga samenleven met een niet-Amerikaan. Wat betekent dat voor mij en mijn partner?

Wanneer u als Amerikaanse burger (US person) besluit om samen te leven met een niet-Amerikaan, brengt dit zowel kansen als uitdagingen met zich mee, vooral op fiscaal en financieel gebied.

Reisvoordelen

Een van de eerste voordelen die u als Amerikaanse burger en uw niet-Amerikaanse partner zullen ervaren, is op het gebied van reizen naar de Verenigde Staten. Uw partner mag bij u in de rij staan bij de beveiligingscontroles op Amerikaanse luchthavens, wat het reisproces kan vergemakkelijken en versnellen.

Fiscale Overwegingen:

  • Gezamenlijke Rekeningen en Belastingaangifte

Indien u gezamenlijke financiële rekeningen heeft, zal de naam van uw partner vermeld worden als mede-eigenaar op deze rekeningen en als partner op uw belastingaangifte. Dit is echter slechts een vermelding; uw partner is niet verplicht om zelf aangifte te doen of enige betalingsverplichting na te komen.

  • ITIN en Tax Credits

Mocht u in de toekomst bepaalde financiële winsten behalen, bijvoorbeeld door de verkoop van een huis, dan kunt u voor uw partner een Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) aanvragen. Dit stelt u in staat om bepaalde belastingvoordelen, zoals tax credits, te verdubbelen, wat kan resulteren in lagere belastingbetalingen.

Impact op kinderen

Een belangrijk punt om te overwegen is de status van eventuele kinderen. Kinderen kunnen automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen, afhankelijk van of u ervoor kiest om het staatsburgerschap door te geven.

Veranderingen bij huwelijk

Indien u besluit te trouwen, verandert uw filing status, wat invloed heeft op de drempel voor het doen van belastingaangifte. Deze drempel daalt van $12.000 naar slechts $5, waardoor de noodzaak om aangifte te doen bijna universeel wordt.

Beleggingsbeperkingen

Een aanzienlijke uitdaging voor Amerikaanse burgers is het beleggen in het buitenland. Het openen van een gezamenlijke beleggingsrekening of een hypotheek met een beleggingsbasis kan lastig zijn vanwege strikte Amerikaanse financiële regelgeving.

Belangrijk om te onthouden

In de Verenigde Staten wordt alleen het huwelijk erkend als een officieel partnerschap. Samenwonen of een geregistreerd partnerschap valt hier niet onder. Dit betekent dat, hoewel de naam van uw partner hier en daar wordt vermeld, er over het algemeen niet veel beperkingen zijn buiten het huwelijk om.

Meer informatie voor US persons die gaan samenleven met een niet-Amerikaan

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij dit rond 2013 voor de eerste keer hoorde, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie over het belastingsysteem Amerika , onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw verplichtingen.

Heeft u vragen als US person vragen over de gevolgen van samenleven met een niet Amerikaanse-partner, uw Amerikaanse belastingplicht of het Amerikaanse belastingsysteem? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie