Ik heb een dubbele nationaliteit. Moet ik nog steeds belastingaangifte doen?

Daan Durlacher

2 min
Gepubliceerd op: 02-05-2016 Laatst gewijzigd op: 21-07-2024

Belastingaangifte doen als u een dubbele nationaliteit heeft? Ja, als een van uw nationaliteiten de Amerikaanse is, moet u nog steeds Amerikaanse belastingaangifte doen en uw financieel belang hier (bankrekeningen, investeringen etc.) melden.

Iedere staat bepaalt wie zijn belastingplichtigen zijn. De Verenigde Staten hebben de belastingplicht gebaseerd op nationaliteit. Amerika is samen met Eritrea het enige ontwikkelde land ter wereld dat haar belastingwetten baseert op nationaliteit. Dit betekent dat een US person altijd aangifte moet doen in Amerika en in sommige gevallen belasting moet betalen, ongeacht de woon- en werkplaats. Het niet dan wel niet op tijd voldoen aan deze verplichtingen heeft tot gevolg dat er boetes opgelegd (kunnen) worden en er is geen sprake van een verjaringstermijn.

Afstand doen van dubbele nationaliteit

Het is helaas een misvatting dat u wel afstand kan doen van uw Amerikaanse nationaliteit zonder dat u aangifte heeft gedaan in Amerika. Natuurlijk kunt u afstand doen van uw Amerikaanse staats burgerschap maar wees ervan bewust dat dit geen enkel effect kan hebben op de Amerikaanse fiscale verplichtingen. Er zijn gevallen van mensen die opzeggen en nog steeds een belastingverplichting hebben. Het slechtste van twee werelden. Het zou nog kunnen (in uitzonderlijke gevallen) dat u een zogenaamde exit tax verschuldigd bent.

Vragen over uw dubbele nationaliteit?

Voor al uw vragen over dubbele nationaliteit en Amerikaanse belastingplicht kunt u contact opnemen met Americans Overseas. Americans Overseas is opgericht door twee individuen met een dubbele nationaliteit woonachtig in het buitenland. Gedurende de kostbare en uitputtende zoektocht naar de juiste experts, realiseerden ze zich dat ze niet alleen een berg kennis hadden verzameld, maar ook een solide netwerk van belastingexperts en juridische experts hadden opgebouwd – dat uitstekend van pas kon komen voor anderen in vergelijkbare situaties met dubbele nationaliteit.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Bron: Amerikaanse belastingdienst.

Written by Daan Durlacher

Mede oprichter

Daan Durlacher, mede-oprichter van Americans Overseas, ontdekte laat zijn US Person-status en de bijbehorende belastingplicht. Hij richtte in 2012 samen met Michael Littaur het bedrijf op om anderen te informeren en ondersteunen bij Amerikaanse belastingzaken.

Lees meer