Wat is een Accidental American?

4 min

Samenvatting

Heeft u ooit gehoord van de term 'Accidental American'? Deze term verwijst naar individuen die onbedoeld de status van Amerikaans staatsburger hebben gekregen. Dit komt vaak voor bij personen die in de Verenigde Staten zijn geboren terwijl hun Nederlandse ouders daar tijdelijk verbleven voor werk, vakantie of studie, of bij kinderen geboren in Nederland met één Amerikaanse ouder.

Een ‘Accidental American’ is iemand die, vaak zonder het te weten, als ‘U.S. person‘ wordt beschouwd. Dit kan gebeuren als je in de VS geboren bent of een Amerikaanse ouder hebt. Veel ‘Accidental Americans’ (ookwel aangeduid als toevallige Amerikanen) hebben slechts een korte tijd in de VS gewoond, soms zelfs maar een paar dagen, en hebben weinig tot geen banden met het land.

Belangrijke Kenmerken:

  • Geboren in de VS of met een Amerikaanse ouder
  • Geen sterke banden met de VS (niet opgegroeid, gestudeerd of gewerkt in de VS)
  • Vaak onbewust van hun Amerikaanse staatsburgerschap

Waarom is het belangrijk om te weten of u een Accidental American bent?

Als ‘Accidental American’ bent u onderhevig aan Amerikaanse belastingwetten, wat betekent dat u jaarlijks belasting moet betalen over uw wereldwijde inkomen, ongeacht je woonplaats. Daarnaast moet u mogelijk uw financiële rekeningen buiten de VS rapporteren. Het negeren van deze verplichtingen kan leiden tot aanzienlijke boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging.

De invloed van FATCA op ‘Accidental Americans’

De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) heeft grote gevolgen voor ‘Accidental Americans’. FATCA vereist dat buitenlandse banken de gegevens van Amerikaanse klanten rapporteren. 

Dit heeft geleid tot problemen voor veel ‘Accidental Americans’, zoals moeilijkheden bij het openen van bankrekeningen of het behouden van bestaande rekeningen zonder een Amerikaans belastingidentificatienummer (TIN/SSN).

Streamlined Procedure

Een belangrijk onderdeel van de hulp aan ‘Accidental Americans’ is de Streamlined Procedure, geïntroduceerd door de Amerikaanse federale belastingdienst. 

Dit programma is speciaal ontworpen voor Amerikaanse staatsburgers die buiten de Verenigde Staten wonen en die niet volledig op de hoogte waren van hun Amerikaanse belastingverplichtingen. Het stelt deze individuen in staat om hun belastingzaken in orde te brengen zonder blootgesteld te worden aan strenge boetes die normaal gesproken gelden voor late aangiften of niet-naleving.

De Streamlined Procedure biedt diverse voordelen, waaronder:

  • Vermindering of kwijtschelding van boetes voor te late aangiften en niet-nalevingsboetes.
  • Een vereenvoudigd proces om achterstallige belastingaangiften in te dienen.
  • De mogelijkheid om een ‘goede trouw verklaring’ in te dienen, waarin wordt uitgelegd waarom eerder niet aan de Amerikaanse belastingverplichtingen is voldaan.

Om in aanmerking te komen voor de Streamlined Procedure, moeten ‘Accidental Americans’ voldoen aan bepaalde criteria, zoals bewijs van woonachtigheid buiten de VS en het niet opzettelijk negeren van hun Amerikaanse belastingverplichtingen. Deze procedure is een waardevolle hulpbron voor diegenen die te maken hebben met de complexe situatie van dubbele belastingverplichtingen en biedt een weg naar naleving zonder de angst voor zware sancties.

Het begrijpen en navigeren door de status van ‘Accidental American’ kan complex zijn, maar er zijn hulpmiddelen en procedures, zoals de Streamlined Procedure, die aanzienlijke hulp en opluchting kunnen bieden.

Recente ontwikkelingen

Recente wijzigingen, zoals de IRS Notice 2023-11, bieden enige verlichting door financiële instellingen toe te staan tijdelijke TIN-codes te gebruiken. Daarnaast zijn er opties zoals de Streamlined Procedure om belastingplichtigen te helpen hun belastingstatus te regulariseren. 

Het Ministerie van Financiën heeft ook FAQ’s bijgewerkt om ‘Accidental Americans’ te informeren over hun rechten en verplichtingen.

Het is essentieel voor ‘Accidental Americans’ om hun status te begrijpen en de nodige stappen te ondernemen om aan hun fiscale verplichtingen te voldoen. 

Hulp voor Accidental Americans

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij dit rond 2013 voor de eerste keer hoorde, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie over het belastingsysteem Amerika , onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw verplichtingen.

Heeft u vragen over FATCA, uw Amerikaanse belastingplicht, de gegevensuitwisseling met Amerikaanse belastingdienst of het Amerikaanse belastingsysteem? Neem dan contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Ministerie van Financiën update FAQ Accidental Americans

Op 4 oktober 2023 heeft het Ministerie van Financiën de Q&A-leidraad over toevallige Amerikanen (‘Accidental Americans’) in de context van FATCA-rapportage bijgewerkt. 

 

Bronnen:

Meer nieuws over accidental americans

Bekijk al het nieuws