IRS Form 8938

Wat is IRS Form 8938? Als onderdeel van de introductie van de FACTA wetgeving heeft de IRS een nieuw formulier in het leven geroepen, namelijk Form 8938 – Statement of Specified Foreign Financial Assets.

Wanneer is IRS Form 8938 vereist?

Dit formulier is vereist wanneer:

1) het hoogste saldo van uw buitenlandse financiële bezittingen meer dan $300.000 bedraagt

2) het saldo van uw buitenlandse financiële bezittingen meer dan $200.000 per 31 december van het betreffende belastingjaar bedraagt.

Deze drempels gelden voor Amerikaans belastingplichtigen die in het buitenland wonen en die de filing status “Single” of “Married Filing Separately” gebruiken. Voor Amerikaans belastingplichtigen woonachtig in Amerika alsmede voor andere filing status gelden andere drempels.

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden van Form 8939 dan moet u dit formulier meesturen met uw Amerikaanse belastingaangifte.

Aangeven van rekeningen, aandelen en beleggingen

Op Form 8938 moet u niet alleen uw financiële rekeningen aangeven, maar ook aandelen/beleggingen gehouden bij een non-US persoon, belangen in buitenlandse entiteiten en financiële instrumenten of contracten waarbij de tegenpartij een non-US persoon is (bijvoorbeeld bankbiljetten, obligaties, schuldbekentenissen of vorderingen uitgegeven door een buitenlands persoon, belang in een buitenlandse trust of nalatenschap).

Voor Amerikaans belastingplichtigen die in het buitenland wonen en over eigen bezittingen beschikken, zijn er veel gebieden die een val zouden kunnen vormen voor mensen die niet 100% op de hoogte zijn van wat moet worden bekendgemaakt.

Hierbij moet u zich bedenken dat bijvoorbeeld buitenlands onroerend goed in het bezit van een Amerikaan niet op Form 8938 gerapporteerd dient te worden, maar wel als dit onroerend goed wordt aangehouden via een buitenlandse entiteit, zoals een bedrijf, partnerschap, trust of nalatenschap.

Form 8938 en boetes

Het niet correct naleven/rapporteren van uw buitenlandse financiële belangen kan worden beboet door de IRS met een boete van tenminste $10.000. U kunt zelfs crimineel vervolgd worden als er sprake is van fraude.

Form 8938 geen FBAR formulier

Tenslotte moet dit formulier niet worden verward met het FBAR formulier. Op het oog verschillen deze formulieren niet zoveel van elkaar, maar er zijn wel degelijk verschillen en deze worden op de volgende IRS site goed zichtbaar gemaakt: https://www.irs.gov/businesses/comparison-of-form-8938-and-fbar-requirements

Vragen over IRS Form 8938 bij Americans Overseas?

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Americans Overseas. Americans Overseas is opgericht door twee individuen met een dubbele nationaliteit woonachtig in het buitenland. Gedurende de kostbare en uitputtende zoektocht naar de juiste experts, realiseerden ze zich dat ze niet alleen een berg kennis hadden verzameld, maar ook een solide netwerk van belastingexperts en juridische experts hadden opgebouwd – dat uitstekend van pas kon komen voor anderen in vergelijkbare situaties. Neem kosteloos en vrijblijvend contact op.