Adoptie Amerika. Ik ben in de Verenigde Staten geboren en ter adoptie afgestaan. Ben ik een Amerikaan?

Ik ben in de Verenigde Staten geboren en ter adoptie afgestaan. Ben ik een Amerikaan? Ja. Wanneer u in de Verenigde Staten bent geboren, of als kind van Amerikaanse staatsburgers bent geboren, dan heeft u door geboorte automatisch het Amerikaans staatsburgerschap verkregen.

Ook wanneer u door adoptie uit de Verenigde Staten naar het buitenland bent verhuisd om bij uw adoptie- ouders te gaan wonen, behoudt u de eigen Amerikaanse nationaliteit. Dit komt omdat het nationaliteitsrecht van de Verenigde Staten dit heeft bepaald. Het kind, dat door adoptie buiten de Verenigde Staten woont, kan tevens een dubbele nationaliteit verkrijgen, namelijk naast het eigen Amerikaanse staatsburgerschap, ook dat van de adoptie-ouders.

Ben ik een Amerikaan? Adoptie Amerika

Wanneer u de vraag ‘Ben ik een Amerikaan?’ op grond van uw geboorte in de Verenigde Staten met ‘ja’ kunt beantwoorden, dient u het volgende te weten:

Alle Amerikaanse staatsburgers hebben een verplichting om belastingaangifte te doen in de Verenigde Staten. In principe moet u een IRS-formulier 1040 indienen voor het vorige jaar als uw inkomen boven een bepaalde (jaarlijks door de IRS aangepaste) drempel komt. Ik verdien (bijna) geen geld; moet ik nog steeds aangifte doen bij de USA? Wij adviseren u om uw belastingplicht door een US tax accountant te laten vaststellen.

Alle Amerikaanse staatsburgers, ongeacht waar ze wonen of werken, moeten tevens jaarlijks alle buitenlandse financiële rekeningen aangeven met een totale waarde van boven de $10.000,- Dit is de ‘Foreign Bank Account Report’ (FBAR) verplichting.

Wat is een FBAR?

U dient onder andere bankrekeningen, effectenrekeningen, beleggingsfondsen, trustfondsen of andere buitenlandse financiële rekeningen aan te geven. Dit wordt geregeld door de Amerikaanse FATCA-wet en bekrachtigd door intergouvernementele akkoorden tussen veel landen en de Verenigde Staten.

Wij adviseren u met klem om aan uw Amerikaanse belastingverplichtingen te voldoen. Zodra u zich bewust bent van uw verplichting van Amerikaanse belastingaangifte, moet u daaraan voldoen. U kunt met strenge straffen worden geconfronteerd, als u dit niet doet.

Vragen over Adoptie Amerika en de Amerikaanse belastingverplichtingen?

Americans Overseas is opgericht door twee personen met een dubbele nationaliteit, die in het buitenland wonen. Gedurende de kostbare en uitputtende zoektocht naar de juiste experts, realiseerden zij zich, dat ze niet alleen een berg kennis hadden verzameld, maar ook een solide netwerk van belastingexperts en juridische experts hadden opgebouwd – dat uitstekend van pas kon komen voor anderen in vergelijkbare situaties.

Americans Overseas informeert en verbindt Amerikanen wereldwijd met een zorgvuldig geselecteerd netwerk van gespecialiseerde Amerikaanse belastingadviseurs om hen te helpen dubbele belastingheffing te voorkomen en om aan hun Amerikaanse belastingplicht te voldoen.

Wilt u meer informatie over uw Amerikaanse belastingverplichtingen naar aanleiding van adoptie Amerika? Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Americans Overseas.