Wat is de “OVDP” en wat betekent het als u deze optie gebruikt?

Wat is OVDP? ODVP staat voor Offshore Voluntary Disclosure Program. De Amerikaanse belastingdienst (IRS) heeft verschillende versies gehad van het programma van wat nu ODVP wordt genoemd. Elke versie van de OVDP vereist het indienen van 8 jaar aan belastingaangiften en 6 jaar aan FBAR’s. Daarnaast zijn er bijlagen met ondersteunende documentatie nodig.

Het meedoen aan de OVDP optie is zeer tijdrovend en over het algemeen erg duur (zowel de gemaakte kosten als boetes). Het programma is echter aantrekkelijk voor belastingbetalers die een reële kans maken op strafrechtelijke sancties.

Voor wie is OVDP bedoeld?

Over het algemeen zijn belastingbetalers die het OVDP ingaan, belastingbetalers met een criminele belasting blootstelling en belastingbetalers die met opzet geen belastingaangifte hebben aangegeven.

Door de OVDP in te gaan, is het risico op criminele vervolging eigenlijk verdwenen. In ‘ruil’ daarvoor zal de Amerikaanse belastingdienst (IRS) het Amerikaanse departement van Justitie adviseren om de belastingbetaler niet crimineel te vervolgen maar zal deze met diverse boetes te maken krijgen.

OVDP periode

De belastingbetaler moet over het algemeen een volledige betaling doen van fiscale belastingtekorten en belangen over de afgelopen acht jaar: de OVDP periode. Rente wordt dagelijks samengesteld.

Voor ieder jaar van de OVDP periode, indien van toepassing, wordt de belastingbetaler blootgesteld aan de normale “Niet nagekomen aan te geven” en ‘Niet nagekomen te betalen” sancties (meestal 50% van de verschuldigde belasting over ieder jaar), en/of de nauwkeurigheid gerelateerde boete die 20% van de verschuldigde belasting van ieder jaar afzonderlijk is.

Daarnaast zal in plaats van alle andere belasting- of informatieverplichtingen en formulieren die mogelijk van toepassing zijn, een “in lieu” boete van 27,5% worden geheven. Deze sanctie wordt toegepast op de hoogste samengevoegde offshore rekeningsaldo voor ieder jaar die de OVDP periode beslaat.

De belastingbetaler moet voor ieder jaar het hoogste samengevoegde saldo van rekening(en) dan wel bezittingen n bepalen. Vervolgens wordt het jaar met de hoogste totale waarde gekozen (die alleen van toepassing is op een van de jaren). De 27,5% boetesanctie zal alleen worden toegepast op dat “hoogste” jaar. n sommige gevallen kan de 27,5% verhoogd worden tot 50%.

Niet alleen zullen offshore bezittingen toegevoegd worden aan de OVDP boetesanctie basis. De offshore sanctie is van toepassing op alle offshore holdings die op welke manier dan ook gerelateerd zijn aan het “Niet nagekomen aan te geven”. Dit betekent dat de waarde van kunst gekocht met niet aangegeven investeringsinkomsten ook in de sanctie basis worden opgenomen. De waarde van een in het buitenland gekocht huis betaald met geld waarover geen belasting geheven is, zal ook in de sanctie basis worden opgenomen; alsook een buitenlands appartement waarvan de huurinkomen niet bij de belasting is opgegeven door de belastingbetaler.

Maar, als de belastingbetaler het huis kocht met voorheen getaxeerde geldmiddelen en het huis is nooit verhuurd, er is alleen in gewoond, dan zal er geen “Niet nagekomen aan te geven” straf met het huis of de waarde ervan worden geassocieerd.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Bron: Virginia La Torre Jeker J.D.IRS