Bankieren met de Amerikaanse nationaliteit

5 min
Gepubliceerd op: 23-01-2024 Laatst gewijzigd op: 21-03-2024

Samenvatting

Amerikaanse burgers in Nederland moeten hun Social Security Number (SSN) aan Nederlandse banken verstrekken vanwege FATCA-wetgeving. Nederlandse banken moeten voldoen aan rapportageverplichtingen of riskeren boetes. Er zijn uitzonderingen voor oude rekeningen en opties voor het opgeven van Amerikaanse nationaliteit. "Toeval-Amerikanen" kunnen moeilijkheden ondervinden.

Als je de Amerikaanse nationaliteit hebt en wilt bankieren bij Nederlandse banken, moet je weten dat deze banken verplicht zijn om jouw Amerikaanse Social Security Number (SSN) in hun administratie op te nemen. Dit is noodzakelijk voor fiscale rapportages, en dit vereiste komt voort uit de Amerikaanse wetgeving FATCA.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA is een wet die banken verplicht om elk jaar financiële gegevens te melden van rekeninghouders die de Amerikaanse nationaliteit hebben. Dit is zo omdat het hebben van de Amerikaanse nationaliteit betekent dat men onderworpen is aan de Amerikaanse belastingwet, zelfs als die persoon niet in de Verenigde Staten woont en geen andere verbindingen heeft met het land.

Om aan deze verplichting te voldoen, hebben de Nederlandse en Amerikaanse overheden overeenstemming bereikt over de stappen die Nederlandse banken moeten nemen. Het is belangrijk op te merken dat Nederlandse banken zich niet kunnen onttrekken aan deze regels, aangezien er boetes kunnen worden opgelegd als zij niet aan hun verplichtingen voldoen. Dit zorgt ervoor dat de financiële instellingen zich houden aan de wet en de nodige rapportages uitvoeren.

Verplichtingen van Nederlandse banken

Nederlandse banken hebben de verantwoordelijkheid om te controleren of een klant de Amerikaanse nationaliteit heeft. Als dat het geval is, kunnen ze een bankrekening voor die klant openen, zodra de klant zijn of haar Amerikaanse TIN (Tax Identification Number) aan de bank verstrekt. Voor mensen met de Amerikaanse nationaliteit wordt de TIN beschouwd als het Amerikaanse Social Security Number (SSN). Voormalige Amerikaanse staatsburgers (die hun Amerikaanse nationaliteit hebben opgegeven) kunnen de bank voorzien van het Certificate of Loss of Nationality (CLN). In dat geval is het niet nodig voor de bank om het SSN van deze klanten te verkrijgen.

Amerikaanse nationaliteit in Nederland

In Nederland geldt de verplichting voor banken om het TIN (Taxpayer Identification Number)/ Social Security Number (SSN) te verkrijgen, zelfs voor gewone bankrekeningen van Amerikaanse burgers die hier wonen. Binnen deze groep vallen ook mensen die we “toeval-Amerikanen” noemen. Dit zijn Nederlanders die per toeval de Amerikaanse nationaliteit hebben, meestal omdat ze in de VS zijn geboren, maar verder geen echte bindingen met dat land hebben.

Veel van deze “toeval-Amerikanen” hebben geen TIN/SSN, en sommigen willen er zelfs geen. In sommige gevallen hebben banken moeite gehad om contact met hen te krijgen. Echter, als de bank geen TIN/SSN verkrijgt, kan dit leiden tot boetes voor de bank. Vanwege de kosten, complexiteit van de regelgeving en het risico hierop kunnen sommige banken ervoor kiezen om geen financiële diensten aan te bieden aan personen met de Amerikaanse nationaliteit.

Afstand doen van Amerikaanse nationaliteit en fiscale voordelen

In de afgelopen jaren hebben banken gezocht naar oplossingen met betrekking tot het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit. Dankzij gesprekken tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, werden eind 2019 de regels voor het opgeven van de Amerikaanse nationaliteit door de Amerikaanse overheid versoepeld. Dit proces is nu aanzienlijk eenvoudiger geworden.

Bovendien is er een fiscale coulancemaatregel van kracht voor personen die hun Amerikaanse nationaliteit hebben opgegeven en een netto vermogen hebben van minder dan $ 2.000.000.

Tijdelijke gunstmaatregel voor oudere bankrekeningen

Er is een tijdelijke gunstmaatregel van kracht voor klanten die al vóór 1 juli 2014 een bankrekening hadden geopend. Deze maatregel loopt af in 2024 en is bekendgemaakt door de Amerikaanse overheid in januari 2023 onder de naam Notice 2023-1.

Deze richtlijn van de Amerikaanse overheid legt uit hoe banken kunnen voorkomen dat ze de regels overtreden als ze rekeninghouders hebben waarvoor ze geen TIN (Taxpayer Identification Number) of SSN hebben. De richtlijn voorziet in een tijdelijke uitzondering op de verplichting voor banken om een TIN/SSN te rapporteren, maar deze uitzondering geldt alleen voor rekeningen die vóór 1 juli 2014 zijn geopend. Als een bank voldoet aan de voorwaarden van deze richtlijn, kan ze boetes vermijden, zelfs als ze niet voor alle Amerikaanse klantenrekeningen een TIN/SSN rapporteert. Deze uitzonderingsregeling loopt af in 2024.

Voor Nederlandse banken geldt het volgende met betrekking tot de toepassing van deze richtlijn:

  • Bestaande bankrekeningen die zijn geopend vóór 1 juli 2014

Bestaande bankrekeningen die zijn geopend vóór 1 juli 2014 vallen onder de nieuwe richtlijnen met betrekking tot rapportageverplichtingen. Over het algemeen worden deze rekeningen niet gesloten als er alleen geen TIN/SSN is. Deze regel blijft geldig gedurende de hele geldigheidsperiode van de richtlijnen. Banken moeten echter wel hun klanten blijven vragen om een TIN te verstrekken om aan de richtlijnen te voldoen. 

  •  Bankrekeningen geopend na 30 juni 2014

Voor mensen met een bankrekening die na 30 juni 2014 is geopend en een saldo van meer dan $50.000 hebben op hun betaal- en spaarrekeningen, is het belangrijk om te weten dat ze hun rekening kunnen behouden als ze kunnen bewijzen dat ze de procedure voor een TIN (Taxpayer Identification Number) of CLN (Certificate of Loss of Nationality) in gang hebben gezet. Als je een toeval-Amerikaan bent en je zit in de aanvraagprocedure maar hebt je TIN of CLN nog niet ontvangen, is het cruciaal om dit aan je bank door te geven. Op die manier kun je blijven genieten van de voordelen van je bankrekening.

De bank zal een beoordeling uitvoeren om te beslissen of ze al dan niet de rekening sluiten voor degenen die hun rekening na 30 juni 2014 hebben geopend en een saldo van meer dan $50.000 hebben, tenzij ze voldoen aan de uitzondering van de richtlijn.

  •  Nieuwe klanten

Nieuwe klanten zonder een TIN of CLN kunnen vaak niet direct een bankrekening openen. In plaats daarvan moeten ze wachten tot ze een CLN of TIN hebben aangevraagd en ontvangen. Sommige banken hebben echter een aparte procedure waarmee nieuwe klanten toch een bankrekening kunnen openen als ze kunnen aantonen dat ze de aanvraag voor een CLN of TIN hebben gestart.

Laat je informeren bij Americans Overseas

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

Bronnen:

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Meer informatie

Bekijk al het nieuws