Voorkom Boetes en Stress: Tips van Daan Durlacher voor Nederlanders met Amerikaanse Belastingverplichtingen

5 min
Gepubliceerd op: 30-10-2023 Laatst gewijzigd op: 10-05-2024

Samenvatting

Tienduizenden Nederlanders met zowel de Nederlandse als Amerikaanse nationaliteit worden geconfronteerd met complexe fiscale verplichtingen in de Verenigde Staten. De Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dwingt hen om Amerikaanse belastingaangifte te doen, zelfs als ze nooit in de VS hebben gewoond of gewerkt. Daan Durlacher, medeoprichter van Americans Overseas, deelt zijn inzichten en adviseert over de uitdagende fiscale kwesties.

Het zijn tienduizenden Nederlanders die min of meer toevallig zowel de Nederlandse nationaliteit als een Amerikaanse Green Card of paspoort bezitten. Ze bevinden zich in een complexe en kostbare bureaucratische situatie vanwege hun Amerikaanse belastingverplichtingen. 

Daan Durlacher, medeoprichter van Americans Overseas en ervaringsdeskundige op dit gebied, deelt zijn inzichten over de uitdagende fiscale kwesties die vaak samengaan met het onbedoelde Amerikaanse burgerschap.

Gedurende de Amerikaanse geschiedenis hebben miljoenen mensen grote offers gebracht om het felbegeerde predicaat ‘US citizen’ te verwerven. Echter, sinds de Amerikaanse overheid strenger is gaan optreden tegen belastingfraudeurs, voelen sommigen dat het gewaardeerde staatsburgerschap van ’the land of the free’ eerder een last dan een voorrecht kan zijn.

Nederlanders met ook de Amerikaanse nationaliteit in het nauw

Dit geldt in het bijzonder voor tienduizenden Nederlanders die naast hun Nederlandse nationaliteit ook de Amerikaanse nationaliteit bezitten. 

De Verenigde Staten hebben namelijk een uniek belastingsysteem dat Amerikaanse burgers verplicht om altijd belastingaangifte te doen, zelfs als ze nooit in de VS hebben gewoond of gewerkt, of als ze een dubbele nationaliteit hebben.

 De verplichting tot aangifte geldt zelfs voor 100% Nederlandse burgers met een nog geldige Green Card, een soort verblijfsvergunning voor de VS. 

FATCA

Deze situatie is het gevolg van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), een wet die in 2010 werd aangenomen om wereldwijd zwartspaarders aan te pakken. FATCA heeft niet alleen gevolgen voor houders van Green Cards, maar ook voor mensen zoals Jan Modaal, die Amerikaans staatsburger zijn door geboorteplaats of Amerikaanse ouders.

Nederland leeft de Amerikaanse wetgeving FATCA na, waardoor Nederlandse banken verplicht zijn om informatie door te geven over hun klanten die als ‘US persons’ worden beschouwd. Deze informatie wordt via de Nederlandse belastingdienst aan de Amerikaanse belastingdienst verstrekt.

Daan Durlacher, een ondernemer die oorspronkelijk uit Apeldoorn komt maar door zijn Amerikaanse ouder ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, adviseert: “Je moet voorbereid zijn op dit moment.” Hij weet waar hij het over heeft, want om complaint te zijn met de Internal Revenue Service (IRS), de Amerikaanse belastingdienst, moest hij belastingaangifte doen en ontdekte hij dat de verkoop van Nederlandse BV’s in Amerika plotseling belastbaar was.

“Het belastingbedrag was aanvankelijk aanzienlijk. Toen heb ik een Amerikaanse accountant ingeschakeld en uiteindelijk hoefde ik slechts een fractie daarvan te betalen. Toen dat was gelukt, heb ik zeker een feestje gevierd.”

 

Luister naar het verhaal van Daan Durlacher

Samen met Michael Littaur, een lotgenoot, richtte Durlacher Americans Overseas op. Deze organisatie probeert de problematiek onder de aandacht te brengen van zowel de overheid als de ‘Amerikaanse personen’ in kwestie. 

Deze ‘Amerikaanse burgers’ bevinden zich feitelijk in overtreding als ze uiteindelijk besluiten aangifte te doen, tenzij ze gebruikmaken van een inkeer­regeling. Wie plechtig verklaart nooit geweten te hebben van zijn aangifteplicht, krijgt geen boete en hoeft slechts over de afgelopen drie jaar belastingaangifte te doen, anders geldt een periode van zes jaar. De duur van deze regeling is echter onzeker, zo waarschuwt Durlacher.

Belastinaangifteplicht in de VS

Naar schatting wonen er in Nederland 33.000 mensen met zowel de Nederlandse als de Amerikaanse nationaliteit, plus nog eens 70.000 tot 100.000 mensen met een Green Card. Elk van hen heeft belastingaangifteplicht in de Verenigde Staten.

Durlacher merkt op: “Vanwege vragen van banken en de publiciteit rond dit onderwerp heeft Americans Overseas al veel Nederlanders met een dubbele nationaliteit kunnen helpen. Maar dagelijks krijgen we nog steeds telefoontjes van mensen in paniek omdat ze een brief van hun bank hebben ontvangen, of erger nog, dreigen hun bankrekening te verliezen.”

De meeste mensen kan hij geruststellen, vooral degenen die gewone werknemers zijn of kleine zelfstandigen zonder aanzienlijke beleggingen. Nederland en de VS hebben namelijk een verdrag gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen. Hoewel de verplichting tot Amerikaanse belastingaangifte blijft bestaan, zal de belastingaanslag in veel gevallen nul zijn.

Amerikaanse belastingen complex

Desalniettemin zijn er aanzienlijke bureaucratische uitdagingen. Ten eerste is het Amerikaanse belastingaangifteformulier voor velen te complex om zelf in te vullen, vooral de eerste keer. “Je hebt echt iemand nodig die bekend is met het Amerikaanse belastingrecht, een zogenaamde CPA, een Amerikaanse belastingadviseur,” legt Durlacher uit. “Ze rekenen tussen de € 200 en € 300 per uur, en de benodigde tijd kan al snel oplopen tot tien uur werk.” Americans Overseas onderhandelt momenteel met adviseurs om een aanzienlijk lager all-in tarief te bieden.

Bovendien is een Social Security Number (SSN) vereist, net als voor gewone Amerikaanse burgers. Het verkrijgen van een SSN is echter een langdurige procedure.

Het wordt nog ingewikkelder wanneer beleggingen in het spel zijn. Amerikaanse belastingwetten belasten beleggingswinsten, inclusief winst bij de verkoop van de eigen woning. Durlacher krijgt ook veel berichten dat Nederlandse banken moeilijk doen over hun klanten met zowel de Nederlandse als de Amerikaanse nationaliteit. “In het begin waren ze argwanend en wilden ze klanten soms volledig uitschrijven. Nu kun je nog wel een betaalrekening hebben, maar een beleggingsrekening willen ze niet openen. Dit geldt ook voor beleggingshypotheken.”

In het uiterste geval is het mogelijk om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit. Durlacher merkt echter op: “Zelfs dat is een complexe procedure. Je moet eerst kunnen aantonen dat je de afgelopen zes jaar belastingaangifte hebt gedaan. Bovendien, waarom zou je afstand doen van een nationaliteit die velen juist koesteren? Je hebt iets waar je gebruik van kunt maken. Als je wilt studeren of werken in de VS, is het hebben van het Amerikaanse staatsburgerschap geen probleem.”

Laat je informeren bij Americans Overseas

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan