Wat is FATCA?

FATCA is de Wet op de Naleving van de Belastingplicht voor Buitenlandse Rekeningen. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) is een regelgeving bedoelt om belastingontduiking tegen te gaan in de VS. Het dwingt financiële instituties wereldwijd om informatie te delen over de financiële activa en belangen van Amerikaanse staatsburgers. Het dwingt ook indirect Amerikanen die in het buitenland wonen om jaarlijks aangifte te doen in de Verenigde Staten.

De Amerikaanse belastingdienst heeft de FATCA (soms verkeerd gespeld als FACTA) geïntroduceerd in 2010. In 2014 trad de wet in werking. Op dit moment voldoen de meeste financiële instituties zoals uw bank aan de FATCA, wat betekent dat ze informatie delen met de IRS (Internal Revenue Service, de Amerikaanse Belastingdienst).

FATCA in Nederland

Veel Amerikanen hebben de invoering van FATCA in Nederland al gemerkt, aangezien ze een brief hebben gekregen van de bank, waarin ze worden geïnformeerd over de nieuwe regelgeving, wat FATCA is en de invloed hiervan op hun bankrekeningen. FATCA wetgeving is ook van toepassing in Nederland.

Helaas heeft de regelgeving er zelfs toe geleid dat veel financiële instituties (en banken in het bijzonder) weigeren Amerikaanse staatsburgers van dienst te zijn, omdat het ze te veel kost om te voldoen en hun informatie met de IRS te delen.

Wie heeft er belang bij?

De FATCA heeft invloed op alle Amerikaanse staatsburgers en bedrijven die eigendom zijn van Amerikaanse staatsburgers. Hieronder vallen houders van een Amerikaans paspoort, die in het buitenland wonen, mensen met meerdere nationaliteiten, houders van Green Cards, mensen die een aantal dagen per jaar in de VS verblijven en bedrijven en samenwerkingsverbanden in de VS.

Alle banken wereldwijd zijn getroffen door FATCA. Uw bank wordt verplicht uw rekeninginformatie op jaarlijkse basis te delen met de IRS. Ook in Nederland is dit het geval: door FATCA is uw bank verplicht  uw rekeninginformatie te delen. De IRS zal voornamelijk kijken naar het hoogste geldbedrag dat gedurende dat jaar op uw rekening stond.

Wat voor invloed heeft FATCA op Amerikaanse staatsburgers in Nederland?

Als u volgens de wet een Amerikaans staatsburger bent, bent u verplicht om uw wereldwijde inkomsten te rapporteren in de VS. De belastingen die u hebt betaald in uw land van verblijf kunnen worden afgetrokken, wat betekent dat u in de meeste gevallen geen belasting verschuldigd bent aan de VS, maar desondanks jaarlijks aangifte moet doen.

Hoe Americans Overseas u kan helpen

Americans Overseas is opgericht door twee individuen met een dubbele nationaliteit woonachtig in het buitenland. Gedurende de kostbare en uitputtende zoektocht naar de juiste experts, realiseerden ze zich dat ze niet alleen een berg kennis hadden verzameld, maar ook een solide netwerk van belastingexperts en juridische experts hadden opgebouwd – dat uitstekend van pas kon komen voor anderen in vergelijkbare situaties.

Americans Overseas informeert Amerikanen en verbindt ze met een select netwerk van gespecialiseerde Amerikaanse belastingconsulenten om ze te helpen dubbele belasting te voorkomen en te voldoen aan de regelgeving. Ook voor vragen als wat is FATCA kunt u bij hen terecht.

Vind een belastingadviseur