FATCA status en aanvraag TIN SSN Nieuwsupdate Tweede Kamer

4 min
Gepubliceerd op: 07-11-2017 Laatst gewijzigd op: 11-05-2024

DEN HAAG Nieuwsupdate Eric Wiebes, de Staatssecretaris van Financiën, brengt in een brief van 11 oktober 2017 de Tweede Kamer op de hoogte over de FATCA status en de nieuwe ontwikkelingen van het aanvragen TIN SSN van Amerikaanse Nederlanders.

De Staatssecretaris van Financiën berichtte al eerder over de problemen die ervaren worden door Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit en Nederlandse banken als direct gevolg van het Amerikaanse beleid en de Amerikaanse wetgeving.

Ook gaf hij aan dat hij zijn best doet om de uitwerking van die Amerikaanse regelgeving op Amerikaanse Nederlanders en bedrijven te verzachten en – al dan niet in Europees gecoördineerd verband – de belangen van Nederlandse burgers en bedrijven in Amerika onder de aandacht te brengen.

Hij deelt in zijn brief aan de Tweede Kamer de resultaten die in dit kader in de afgelopen tijd zijn geboekt inzake de aanvraag TIN SSN voor Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit.

Ontbreken TIN SSN Amerikaanse Nederlanders en FATCA status

De inspanningen van Nederland om in gecoördineerd Europees verband aandacht te vragen in de V.S. voor de problemen die Amerikaanse staatsburgers in Europa, Europese financiële instellingen en overheden van de lidstaten ervaren als gevolg van FATCA status hebben onlangs tot een positief resultaat geleid.

In lijn met de Nederlandse inzet heeft de Amerikaanse belastingdienst IRS op 25 september 2017 bekend gemaakt dat het enkel ontbreken van een zogenoemd Taxpayer Identification Number/ Social Security Number (TIN / SSN) in de rapportages over bestaande klanten die belastingplichtig zijn in Amerika, tot 2020 niet zal leiden tot een sanctie (boetes) voor banken. Dit geldt alleen als banken wel voldoende inspanningen verrichten om dit nummer van de cliënt te verkrijgen en te rapporteren.

FATCA status: Banken en Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit

Banken worden geacht voldoende inspanningen te hebben gedaan indien zij:

de geboortedatum van hun Amerikaanse Nederlandse rekeninghouders met de overige gegevens meeleveren; jaarlijks het verzoek aan de betreffende rekeninghouder om hun TIN SSN aan te leveren herhalen; en voorafgaand aan hun rapportage over 2017 hun elektronische bestanden doorlopen om missende TIN SSN van Amerikaanse Nederlanders alsnog op te sporen.

Deze goedkeuring is in lijn met de voorstellen die zijn opgenomen in de brief die – op Nederlands initiatief – door het Maltese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie namens alle lidstaten aan de V.S. is verstuurd.

De voorwaarde dat Amerikaanse Nederlanders een US TIN SSN moeten aanvragen vervalt hiermee niet. De grote winst is echter dat financiële instellingen tot en met 2019 geen risico’s meer lopen om – in het kader van FATCA – met zware (Amerikaanse) sancties te worden geconfronteerd als zij niet van al hun bestaande US Person rekeninghouders een US TIN SSN in hun bezit hebben en daardoor geneigd zijn cliënten met een US person status een bankrekening te weigeren.

Overleg problematiek aanvragen TIN SSN en FATCA status

Op 5 oktober 2017 heeft op initiatief van het ministerie van Financiën een overleg plaatsgevonden met medewerkers van het Amerikaanse consulaat in Amsterdam, de Federal Benefits Units van Londen en Dublin, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de belangenorganisatie Americans Overseas om de laatste ontwikkelingen rondom de FATCA door te spreken.

Tijdens dit overleg is richting de V.S. opnieuw aandacht gevraagd voor de problemen die Nederlandse Amerikanen ervaren als gevolg van de verplichtingen van de FATCA, onder meer bij het aanvragen van een TIN SSN.

Lange aanvraagprocedure TIN SSN door afgifte geboortecertificaat

In het verleden is al veel aandacht geweest voor het versnellen van de TIN SSN aanvraagprocedure. De reden van de lange aanvraagprocedure was in het bijzonder de controle en/of de afgifte van het geboortecertificaat. Een geboortecertificaat is vereist bij de aanvraag van een TIN SSN.

Voordat een TIN SSN wordt afgegeven, moet het geboortecertificaat worden gecontroleerd bij de daarvoor verantwoordelijke instelling in de V.S. Afhankelijk van de Amerikaanse staat varieerde de duur van deze verificatieprocedure tot nu toe 6 tot 9 maanden.

Versnellen aanvraagprocedure TIN SSN

Staatssecretaris van Financiën meldt dat uit het overleg naar voren is gekomen dat vanaf 1 oktober 2017 een aantal procedure- aanpassingen gaat plaatsvinden, om de TIN SSN aanvraagprocedure te vereenvoudigen en vooral te verkorten.

De verificatieprocedure van het geboortecertificaat zal bijvoorbeeld meer geautomatiseerd plaatsvinden. Hierdoor verwacht men dat de aanvraag procedure voor ongeveer 80% van de gevallen tot ongeveer 1 maand verkort zal worden.

Ten aanzien van aanvragen die voor mei 2017 zijn gedaan en die nog niet zijn gehonoreerd, wordt geadviseerd de aanvraag vernieuwd in te sturen, zodat deze aanvragen onder de nieuwe (versnelde) aanvraag procedure zullen worden uitgevoerd. Hierdoor kan de wachttijd worden verkort.

FATCA status en aanvraag TIN SSN blijft van groot belang voor Amerikaanse Nederlanders

Voor de fiscale uitwerking blijft het beeld hetzelfde dat door het afwijkende Amerikaanse systeem aanvullende belasting mogelijk blijft. Bovenstaande ontwikkelingen halen echter wel de druk van de ketel voor banken en burgers.

Het voornaamste struikelpunt van de TIN SSN aanvraagprocedure – het tijdsbeslag – wordt daarmee ook minder knellend. Wel geldt daarbij nog steeds dat ook van Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit wordt verwacht dat zij een TIN SSN aanvragen. Ook bij het aanvragen van een US paspoort (of het

vernieuwen ervan) zal vanaf 1 november een TIN SSN nodig zijn. Het belang om een TIN SSN aan te vragen wordt dus steeds groter.

Meer vragen over FATCA status?

Neem contact op met Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

 

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden