Nieuws FATCA dossier Tweede Kamer

2 min
Gepubliceerd op: 06-10-2017 Laatst gewijzigd op: 12-05-2024

DEN HAAG Eric Wiebes, de Staatssecretaris van Financiën, liet in een brief van 19 september 2017 aan de Tweede Kamer het volgende weten over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het FATCA-dossier.

FATCA dossier Tweede Kamer

In zijn brief geeft Eric Wiebes een update van de voortgang van de Nederlandse inspanningen en verdere ontwikkelingen op het FATCA dossier Tweede Kamer:

‘Medio juli heeft op het departement wederom een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), diverse financiële instellingen en Americans Overseas. Daarbij is gesproken over de toegang tot bankdiensten van Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit (hierna: US Persons). Daarbij zijn verschillende punten aan de orde gekomen.’

Aanvraagprocedure SSN

‘Allereerst is gesproken over de lange doorlooptijd van de SSN/TIN-aanvraagprocedure in bepaalde gevallen. Het Amerikaanse consulaat heeft aangegeven dat op verzoek een brief afgegeven wordt aan een persoon die een SSN/TIN aanvraagt. In deze brief wordt bevestigd dat de aanvraagprocedure is gestart. Met een dergelijke brief kan een US Person aan een financiële instelling laten zien dat het aanvraagtraject is gestart. Vanuit de NVB is toegezegd dat een nieuwe bankrekening bij voldoende financiële instellingen kan worden geopend als een kopie hiervan wordt overlegd.

Het is evenwel ook in het belang van een US Person om – indien dat nog niet is gebeurd –spoedig de SSN/TIN-aanvraagprocedure te starten. Een dergelijk nummer is nodig om te kunnen voldoen aan Amerikaanse belastingaangifteplicht. Op het moment kennen de Verenigde Staten van Amerika nog een inkeerprocedure voor gevallen waarin niet opzettelijk niet voldaan is aan de Amerikaanse aangifteplicht.’

US persons zonder SSN

‘Vanuit het ministerie van Financiën is wederom contact opgenomen met het Amerikaanse consulaat met suggesties om US Persons die nog geen SSN/TIN hebben beter te bereiken.

Zo is vanuit het ministerie voorgesteld om extra informatie over de verplichting om een SSN/TIN aan te vragen op te nemen in de periodieke nieuwsbrief die door het Amerikaanse consulaat wordt verstuurd.’

FATCA guidance van IRS

‘Tot slot is gesproken over de door de IRS aangekondigde FATCA guidance voor situaties waarin financiële instellingen niet voor alle bestaande rekeningen over een SSN/TIN beschikken. Afhankelijk van de vormgeving van de guidance, kan deze guidance (een deel van) de zorgen van Nederlandse financiële instellingen over de impact en reikwijdte van Amerikaanse regelgeving wegnemen.

Het ministerie heeft voorstellen gedaan voor de vormgeving van de transitionele guidance en deze voorgelegd aan de Amerikaanse collega’s. Hierbij is met name gesuggereerd om de (Amerikaanse) uitvoering van de FATCA meer in lijn te brengen met de uitvoering van de Common Reporting Standard (CRS), de in OESO-verband ontwikkelde standaard op het gebied van automatische gegevensuitwisseling.

De heer Wiebes zal de Kamer informeren bij een reactie vanuit Amerikaanse zijde op eerdere Nederlandse initiatieven en initiatieven in Europees verband op het gebied van de FATCA.’

Meer vragen over FATCA dossier Tweede Kamer?

Neem contact op met Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

 

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/fiscale-moties-en-toezeggingen-tweede-kamer

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan