Belangrijke voorlichting voor Nederlandse fiscalisten: voorkom problemen voor uw Nederlandse-Amerikaanse cliënten.

3 min
Gepubliceerd op: 26-06-2020 Laatst gewijzigd op: 23-05-2024

Samenvatting

Nederlandse fiscalisten opgelet: Uw Nederlandse cliënten kunnen in de VS belastingplichtig zijn. Informeer hen om problemen te voorkomen.

Als fiscalist hoeft u wellicht niet volledig thuis te zijn in het Amerikaanse belastingrecht, maar het is essentieel om te beseffen dat uw Nederlandse cliënten mogelijk belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Accounts, het is uw verantwoordelijkheid om uw cliënten hierover te informeren en potentiële problemen achteraf te voorkomen.

Door mr. Michael Littaur

U bent mogelijk niet gespecialiseerd in het Amerikaanse belastingrecht, maar Nederlandse cliënten in uw praktijk zijn wel (mogelijk) belastingplichtig in Amerika.

Wanneer is belastingplicht in Amerika aan de orde?

Indien uw cliënt (of mogelijke familieleden van hem of haar) in Amerika is geboren, een Amerikaanse ouder heeft of een (oude) Greencard, is de kans groot dat hij of zij daar (ook) een aangifteplicht heeft. Er is dan sprake van een zgn. US person. Amerika is het enige ontwikkelde land ter wereld dat een belastingplicht heeft voor US persons ongeacht waar ze wonen of werken.

Ernstige problemen

Banken in Nederland zijn actief cliënten die US person zijn aan het opgeven aan de Amerikaanse belastingdienst vanwege de FATCA wetgeving. Als er geen SSN (Amerikaanse variant van de BSN)  is opgegeven, worden rekeningen steeds vaker gesloten en dienstverlening geweigerd. Dit heeft al tot ernstige situaties geleid waarbij onder andere ondernemers plots geen geld konden opnemen door een geblokkeerde rekening, hypotheken werden geweigerd of opgezegd, en beleggingen gedwongen zijn verkocht.

Vaststellen of iemand US persons is

U kunt vaststellen of iemand een US person is op basis van verschillende indicatoren. Bijvoorbeeld de geboorteplaats van uw cliënt en/of één van de ouders is Amerikaans(e) of als er in het verleden is gewerkt in Amerika met een Greencard. Heeft u een kopie van het Amerikaanse paspoort ontvangen? Let op: ook als er geen Amerikaans paspoort aanwezig is, betekent dit dat iemand nog steeds een US person kan zijn. Meer informatie kunt u hier vinden: Wanneer bent u US person en belastingplichtig.

Ondersteuning door de fiscalist

Alhoewel uiteindelijk een Amerikaanse belastingkundige de aangifte zal invullen dient u verschillende stukken, die u beheert voor uw cliënten, te verzamelen en indien nodig van toelichting te voorzien. Er zijn ook, afhankelijk van de fiscale situatie, aanpassingen nodig in de fiscale structuur om aan te kunnen sluiten op de Amerikaanse belastingwetgeving.

Dit zijn in ieder geval alle aangifte-documenten tot 3 jaar terug met de jaaropgaaf, opgave inkomstenbelasting, jaarverslag, en inkomsten uit beleggingen. Daarnaast tot 6 jaar terug de bankrekeninggegevens met het hoogste saldo gedurende het jaar per rekening per jaar. Voor aanvullende informatie kunt u hier kijken.

De Amerikaanse aangifte

Als de cliënt nog nooit aangifte heeft gedaan kan deze een procedure gebruiken genaamd ‘de streamlined procedure’. Deze procedure is overzichtelijk en houdt in dat er tot 3 jaar terug aangifte wordt gedaan in Amerika en een verklaring wordt bijgesloten dat cliënt niet op de hoogte was. Er volgt dan ook geen boete voor het niet doen van eerdere aangiftes. Als er niet wordt opgezegd, dient er jaarlijks aangifte te worden gedaan.

Opzeggen Amerikaanse nationaliteit

Indien de cliënt zijn of haar nationaliteit wil opzeggen doet client tot 5 jaar terug aangifte.  Er worden tot 6 jaar terug de bankrekeninggegevens met het hoogste saldo gedurende het jaar per rekening per jaar opgegeven. Tevens wordt er een formulier bijgesloten dat bevestigt dat cliënt aan zijn aangifte-verplichting heeft voldaan voor zijn opzegging. Indien men opzegt zonder aangifte, dan blijft de aangifteplicht van kracht tot het moment van opzegging. Het opzeggen is onomkeerbaar.

Laat je informeren bij Americans Overseas

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Bronnen:

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden