Nieuw debat Tweede Kamer over problemen van Nederlandse toeval-Amerikanen door FATCA

4 min
Gepubliceerd op: 14-06-2022 Laatst gewijzigd op: 23-04-2024

Mede door inspanning van Americans Overseas zal er volgende week een nieuw commissiedebat plaatsvinden over de problemen die toeval-Amerikanen door de Amerikaanse wetgeving FATCA ondervinden. 

Voortgangsbrief FATCA

Staatssecretaris van Financiën Van Rij stuurde voorafgaand aan het debat over Nederlandse toeval-Amerikanen en de gevolgen van FATCA,  een nieuwe voortgangsbrief.

Voortgangsbrief in het kort:

  • Meer duidelijkheid rapportageverplichting van banken voor het aanleveren van een US TIN of CLN van Nederlandse toeval-Amerikanen
  • EU-voorstel waarin toeval-Amerikanen die aan bepaalde voorwaarden voldoen niet gerapporteerd hoeven te worden aan de VS
  • Mogelijk verlichting procedure afstand doen Amerikaans staatsburgerschap voor kleine groep burgers

Lees hier de gehele voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Het debat mag bijgewoond worden door burgers.

Meer duidelijkheid rapportageverplichting Nederlandse grootbanken

Staatssecretaris van Financiën Van Rij gaf aan dat voorop staat dat toeval-Amerikanen niet door toedoen van de Amerikaanse FATCA-regelgeving hun bankrekening verliezen. Dit doel kan onder meer worden bereikt door meer duidelijkheid van de VS te verkrijgen over de rapportageverplichting voor banken van rekeningen van toeval-Amerikanen. 

De grootbanken hadden eerder al toegezegd geen rekeningen te sluiten van Nederlanders met ook de Amerikaanse nationaliteit bij het enkel ontbreken van een US TIN/SSN of ‘Certificate of Loss of Nationality’ (CLN) tot 1 september 2022

Om de banken ook na die datum voldoende comfort te bieden, wil Van Rij de komende maanden nog meer duidelijkheid krijgen vanuit de VS over de rapportageverplichting van banken voor het aanleveren van een US TIN of CLN. Dit gaat bijvoorbeeld om de vraag of deze eis ook geldt voor mensen met een zeer beperkte band met de VS, die fiscaal inwoner zijn van een EU-lidstaat. 

Wel benadrukt Van Rij dat het vanwege de Amerikaanse belasting- en FATCA-regelgeving van belang blijft dat toeval-Amerikanen in actie komen en dat zij

Daan Durlacher, oprichter van Americans Overseas, is al jaren in nauw contact met meerdere Kamerleden over de problematiek die Nederlandse Amerikanen ervaren. Het probleem van de bank, het vermijden van boetes en opvragen van belastingnummers, staat duidelijk op de agenda in Den Haag. De werkelijke problematiek die de Amerikaan in Nederland ervaart helaas nog niet! Een duurzame oplossing is nodig op korte termijn voor de gehele groep US Persons rondom het Amerikaanse belastingsysteem en de belasting die dit met zich mee brengt.

EU-voorstel toeval-Amerikanen

In nauwe samenwerking tussen Nederland en Frankrijk is een traject ingezet om namens de EU-lidstaten een gezamenlijk voorstel te doen richting de VS om de inspanningsverplichting voor de banken in te vullen.  In dit voorstel zouden toeval-Amerikanen die aan bepaalde voorwaarden voldoen niet gerapporteerd hoeven te worden aan de VS.

Het zou dan gaan om toeval-Amerikanen die

  • in bezit zijn van een paspoort van een EU-land
  • fiscaal inwoner zijn van een EU-land
  • geen verdere banden hebben met de VS, niet gerapporteerd te hoeven worden aan de VS

Het Franse voorzitterschap heeft dit voorstel namens de EU-lidstaten richting de VS gestuurd. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangegeven snel met een reactie te komen. Een datum is echter niet bekend.

Verlichting in procedure afstand doen Amerikaans staatsburgerschap voor kleine groep

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft in maart 2022 een zogenaamd Greenbook gepubliceerd met een voorstel om de procedure om afstand te doen van het Amerikaanse staatsburgerschap voor een kleine selecte groep met een klein inkomen te verlichten. Deze groep dient dan ook aan andere voorwaarden te voldoen en moet daarvoor bewijsvoering aan kunnen leveren.

Hoe deze “verlichting” ingevuld moet worden door Treasury is nog onduidelijk. Aangezien men praat over inkomensgrenzen, is de verwachting dat de verlichting gezocht moet worden in de “te betalen belasting”, “te betalen exit tax” of “te betalen fee bij opzeggen” en dient men eerst belastingaangifte te doen om aan te kunnen tonen dat men onder de gestelde voorwaarden valt.

In hetzelfde Greenbook stelt  het Amerikaanse ministerie van Financiën voor dat indien men zijn of haar Amerikaanse staatsburgerschap opzegt en geen eindaangifte doet, de IRS met onbepaalde termijn de burger kan beboeten voor het ontbreken van de eindafrekening. Een eindaangifte bestaat uit een reguliere belastingaangifte, aangevuld met een Form 8854 waarin men aangeeft welke bezittingen men heeft op het moment van opzeggen van het staatsburgerschap. 

Alle voorstellen die in de Greenbook worden gedeeld, moeten echter eerst nog goedgekeurd worden door het Amerikaanse Congres. Voorlopig gaat het nog om voorstellen. De rode draad van alle voorstellen is duidelijk: Amerika scherpt de regels aan en werkt aan compliance, het opsporen van belastingontduiking en witwaspraktijken. 

Meer informatie over de gevolgen FATCA debat toeval-Amerikanen

Americans Overseas informeert lokale en Europese parlementen over de effecten en problemen die Europese burgers hebben met deze (recent) ingevoerde wetten. Door het onderwerp continue op de agenda te zetten en aandacht te geven, zijn er verschillende veranderingen bewerkstelligd.

We zijn Americans Overseas gestart om mensen van over de hele wereld te helpen door goede informatie te verstrekken om onnodige paniek te voorkomen en gratis en vrijblijvend hulp te bieden. Indien nodig, hebben wij een netwerk van betaalbare professionals (accountants) die u kunnen helpen met uw fiscale verplichtingen.

Als u meer vragen heeft over de uitkomst van het FATCA debat toeval-Amerikanen, kunt u contact met ons opnemen op Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

Bron: Tweede Kamer

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden