Accountantweek: US persons hebben belastingverplichtingen in Amerika

4 min
Gepubliceerd op: 10-03-2020 Laatst gewijzigd op: 23-04-2024

Accountantweek: gevolgen Amerikaanse belastingstelsel voor uw cliënten. Veel Nederlandse accountants en/of fiscalisten zijn niet bekend zijn met verplichtingen van US persons en informeren als gevolg daarvan hun cliënten niet of zelfs foutief. US persons hebben belastingverplichtingen in Amerika.

Stel, je bent Nederlander, woont en werkt in Nederland, maar bent in Amerika geboren of heeft een Amerikaanse ouder. Dit maakt je tot een zogenaamde US Person. Het gevolg hiervan is dat je naar alle waarschijnlijkheid belastingverplichtingen in Amerika heeft. 

Nederlander met Amerikaanse nationaliteit

Vaak komt het voor dat Nederlanders die (toevallig) in Amerika geboren zijn, omdat hun ouders daar op dat moment woonden, maar er zelf nooit als volwassene gewoond hebben, niet bekend zijn met het feit dat geboren-zijn in de United States betekent dat zij automatisch (mede) de Amerikaanse nationaliteit (Citizenship) kregen en dat dit met zich meebrengt dat zij belastingaangifte in de VS moeten doen. 

Dit gaat zelfs zo ver dat ook veel Nederlandse accountants en/of fiscalisten niet bekend zijn met deze verplichtingen en als gevolg daarvan hun cliënten niet of zelfs foutief informeren.

Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting ontheft niet van aangifteverplichting

Er is een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting en dit voorkomt in de meeste gevallen heffing in Amerika, maar de verplichting om aangifte doen in de VS is daarmee niet komen te vervallen.

Reden genoeg dus voor accountants en fiscalisten om zich te verdiepen in deze materie en proactief na te gaan of er cliënten zijn in hun cliëntenbestand die een band met de VS hebben door geboorte, een ouder of een – oude –  Green Card

Amerikaanse belastingstelsel:  Citizen Based Taxation (CBT)

Het Amerikaans belastingstelsel is uitzonderlijk, het zogenaamde Citizen Based Taxation (CBT), ofwel belastingheffing op basis van het zijn van citizen. Vrijwel alle andere landen in de wereld gaan uit van een Resident Based Taxation (RBT), oftewel belastingheffing op basis van permanente woon- of verblijfplaats.

Daarnaast wordt iedereen die in Amerika is geboren automatisch en voor het leven Amerikaans staatsburger en heeft dus de verplichting om ieder jaar belastingaangifte in de VS te doen.

Ook als één van de ouders Amerikaan is en de kinderen in Nederland zijn geboren kan dit betekenen dat de kinderen US citizen zijn geworden. Voor deze kinderen betekent dit dat er jaarlijks aangifte inkomstenbelasting in de VS moet worden gedaan. 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

En dan is er ook nog FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Deze relatief nieuwe wet (2015) verplicht financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, etc.) om jaarlijks de financiële gegevens van cliënten die US person zijn (US citizen of Green Cardhouder) bij de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) te melden.  Zie in dit verband de informatie daarover op de site van de Belastingdienst.  

De combinatie van belastingplicht in Amerika op basis van staatsburgerschap en FATCA maakt dat de laatste tijd heel veel Nederlanders volkomen verrast worden door vragen van hun Nederlandse bank. 

De bank vraagt naar hun US (belasting) status en naar een Amerikaans belastingnummer (Social Security Number of SSN). Veel van deze “toevallige Amerikanen”, die dus nooit in Amerika gewoond of gewerkt hebben, zijn niet in het bezit van een SSN. 

De banken voelen zich vervolgens gedwongen om de bankrekening van de cliënten in kwestie te sluiten of te bevriezen. Dit kan heel nadelig uitpakken, omdat het verkrijgen van een SSN 6 tot 12 maanden kan duren.

Zie in dit verband ook bijgaand korte informatieve video Nederlandse Vereniging van Banken.

Wat kunt u doen?

Het bovenstaande laat zien dat niets doen geen optie is. Ter voorkoming van problemen en mogelijke schadeclaims is het voor accountants en/of fiscalisten van belang om cliënten proactief aan te schrijven, teneinde na te gaan of er een van meerderen tot hun portefeuille behoren die een Amerikaanse status hebben (geboorte, US ouders of Green Card houder). 

Indien dit het geval is dan dienen de betreffende cliënten te worden voorzien van informatie omtrent hun belastingstatus en te worden geïnformeerd over het belang van het aanvragen van een SSN.

Meer informatie voor uw cliënten over het Amerikaanse belastingstelsel nodig?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij dit rond 2013 voor de eerste keer over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorde, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Wilt u meer weten over de gevolgen van het Amerikaanse belastingstelsel voor uw cliënten? Neemt u dan contact met Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

 

Bron: Accountweek

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden