Amerikaanse belastingdienst worstelt met verwerken grote aantallen aangiftes

5 min
Gepubliceerd op: 01-05-2022 Laatst gewijzigd op: 23-04-2024

Uit onderzoek is gebleken dat de Amerikaanse belastingdienst IRS haar doelstellingen bij het uitvoeren van de FATCA wetgeving bij lange na niet heeft behaald. Met strengere eisen hoopt de dienst de niet-naleving van Amerikanen die wonen en werken in het buitenland sneller op het spoor te komen.

Het Amerikaanse belasting systeem, de Citizen Based Taxation, bestaat inmiddels al meer dan 150 jaar. Veel Amerikanen die in het buitenland wonen en werken wisten echter niet dat deze belastingplicht bestond, maar sinds de invoering van FACTA wetgeving is er voor hen ook werkelijk de noodzaak om belastingaangifte in Amerika te doen.

FATCA wetgeving

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), werd in 2010 geïntroduceerd om belastingfraude en ontduiking tegen te gaan. Wereldwijd worden financiële instellingen verplicht gesteld om jaarlijks het saldo en de contactgegevens te delen van Amerikanen die een rekening hebben. 

De Amerikaanse belastingdienst IRS kan deze informatie vergelijken met de ingediende belastingaangifte van de burger.

De financiële instellingen hebben de laatste jaren, om grote boetes te voorkomen, veel moeite gedaan om Amerikanen op te sporen in hun klantenbestand, te contacteren en te vragen naar het Amerikaanse belastingnummer (SSN óf TIN). 

De financiële instellingen gaan zelfs zo ver dat zij zelfs rekeningen sluiten van klanten die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben.  

Pijnlijke conclusie in rapportage TIGTA

Onlangs heeft een rapportage van de TIGTA (Treasury Inspector General for Tax Administration) pijnlijk duidelijk gemaakt dat de IRS haar doelstellingen bij het uitvoeren van de FATCA wetgeving bij lange na niet heeft behaald. 

De eerder verwachte belastinginkomsten van de IRS van 8,7 miljard blijven steken op slechts 14 miljoen. De IRS heeft simpelweg niet de capaciteit om de ontvangen data te verwerken en de vermeende fraude te onderzoeken terwijl men wel $ 573 miljoen geïnvesteerd heeft. 

TIGTA heeft in het onderzoek onder andere het aantal uitgegeven belastingformulier Form 1099 door financiële instellingen vergeleken met het aantal ontvangen belastingaangiftes met investeringen. De verschillen zijn enorm, de TIGTA vertaalt dit als een enorm belasting gat. 

Daarnaast stelt TIGTA ook vast dat de rapportage van financiële instellingen naar de IRS vaak onvolledig zijn. Ze voldoen op meerdere vlakken niet aan de gestelde regels, als ze al door de financiële instellingen ingediend worden.

6 aanbevelingen van TIGTA uitvoeren FATCA wetgeving

Aanbeveling 1:


De Commissioner, LB&I Division, moet aanvullende nalevingsacties overwegen voor het onderrapporterenen die in zijn matching zijn geïdentificeerd: waaronder het opleggen van boetes aan belastingbetalers op basis van de afwijkende bedragen of het uitvoeren van onderzoeken bij belastingbetalers die consequent te weinig rapporteren.


Het management van IRS heeft aangegeven dat de aanbeveling is uitgevoerd.

Aanbeveling 2:


Stel procedures vast die de niet-opstellers van formulieren 8938 identificeren en stimuleer naleving van de niet-opstellers door middel van onderzoek of boetetoemeting.


Het management van IRS verklaarde dat deze aanbeveling is uitgevoerd. Het heeft een filter dat potentiële niet-filers van formulieren 8938 identificeert, en civiele en strafrechtelijke onderzoeken zijn aan de gang met betrekking tot de non-filer populatie.

Aanbeveling 3:


De Commissioner, LB&I Division, moet overwegen de reikwijdte van Campagne 975 om niet-naleving door de FFI’s van IGA-landen aan te pakken en met nalevingsacties voor de geïdentificeerde IGA’s.


IRS management was het eens met deze aanbeveling en verklaarde dat Campagne 975 ongeveer 4.000 FFI’s uit IGA-landen had onderzocht en 34 IGA’s potentieel niet-naleving hadden vastgesteld. Nalevingsactiviteiten met betrekking tot deze populatie zijn aan de gang.

Aanbeveling 4:


Geef een kennisgeving uit aan buitenlandse landen met Model 1 IGA’s dat alle FFI’s de TIN’s moeten verzamelen en verstrekken van Amerikaanse particulieren die een  buitenlandse bankrekening hebben.


IRS management was het niet eens met deze aanbeveling enverklaarde dat de landen met Model 1 IGA’s zich er al van bewust zijn dat zij de FFI’s en de TIN’s van Amerikaanse particulieren die een buitenlandse bankrekening hebben, moeten verzamelen en verstrekken (bv. artikel 2, Model 1A Reciprocal IGA; Notice 2017-46).

Opmerking van het auditbureau: 

‘Wij geloven niet dat de aanname dat de FFI’s op de hoogte zijn van een IRS-mededeling uit 2017 het probleem zal corrigeren. Het ontbreken van een TIN blijft problemen opleveren bij de handhaving van FATCA-naleving en maakt het moeilijker voor de IRS om naleving door de FFI’s te verzekeren door het formulier 8938 te gebruiken en naleving door belastingbetalers door het gebruik van Formulieren 8966. 

We melden dat voor de jaren 2016 tot en met 2019, slechts 44 procent van de formulieren 8966 die de IRS ontving een geldig TIN bevatte, terwijl de resterende 56 procent een ongeldig TIN bevatte of geen TIN had. Wij bevelen aan deze eis te benadrukken.’

Aanbeveling 5:


Stel doelen, mijlpalen en tijdlijnen vast voor FATCA-campagnes om te bepalen of de campagnes doeltreffend zijn in het bereiken van hun doelstellingen en het beïnvloeden van fiscale naleving.


IRS management was het eens met deze aanbeveling. Terwijl zij verklaren dat hun bestaande campagnemetrics de voortgang en het succes van deze campagnes bijhouden, zullen zij hun metrieken verfijnen met betrekking tot doelstellingen, mijlpalen en tijdlijnen.

Aanbeveling 6:


Samenwerken met de SB/SE Division Directors voor de Examination en Collection functies om een informatie-uitwisselingsprogramma op te zetten dat de SB/SE Division in staat stelt onderzoeken uit te voeren en invorderingsacties te verrichten met gebruikmaking van formulier 8938-gegevens.


IRS management heeft aangegeven dat de aanbeveling ten uitvoer is gebracht.

Opmerking; de aanbevelingen zijn zo goed mogelijk vertaald. Voor het originele rapport van de TIGTA, 7 april 2022, klik hier

Bevestiging Commissaris Rettig

Commissaris Charles Rettig van de IRS bevestigde dit in een commissievergadering :

“Het Amerikaanse Congres heeft FATCA in 2010 aangenomen, maar we hebben nog geen noemenswaardige financiële middelen ontvangen voor de uitvoering ervan. Deze situatie wordt nog verergerd door het feit dat wanneer we via handmatig gegenereerde FATCA-rapporten mogelijk niet-naleving of frauduleus gedrag op het spoor komen, we zelden over voldoende middelen beschikken om de informatie te vervolgen en een correcte naleving te garanderen.”

Wat betekent dit voor Amerikaanse citizens in het buitenland?

De IRS wordt duidelijk aangesproken op het feit dat het niet haar doel, het innen van belastinggelden en voorkomen van belastingfraude, bereikt. De IRS heeft de aanbevelingen grotendeels overgenomen en tot uitvoer gebracht. 

De controles op financiële instellingen en op de belastingaangiftes worden aangescherpt. Er is een overtuiging dat er veel vermogen bewust of onbewust verborgen zit buiten Amerika en deze wil men zo snel mogelijk boven water krijgen.

Ben je een US Person en doe je nog geen aangifte in Amerika?

Laat je goed informeren. In het kenniscentrum van Americans Overseas vind je heel veel objectieve informatie vinden over het aanvragen van een SSN en de belastingaangifte plicht. 

Ook staat er informatie over meerdere inkeerregelingen, waaronder de Streamlined Procedure, waarbij je boetevrij terug kan keren in het belastingsysteem. 

Heb je meer vragen? Neem contact op met Americans Overseas en we helpen je graag, zonder verplichtingen en zonder kosten. 

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Bronnen:  rapportage TIGTA

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan