Uw kantoor is niet gespecialiseerd in Amerikaans belastingrecht maar Nederlandse cliënten in uw praktijk zijn wel (mogelijk) belastingplichtig in Amerika als ze in Amerika geboren zijn, een Amerikaanse ouder of een Greencard hebben. Het is daarom verstandig cliënten (correct) te informeren en indien gewenst door te verwijzen (zorgplicht).

Wij hebben een informatiebrief voor u opgesteld die aan uw cliënt kunt sturen. Het document is in Word dus vrij aanpasbaar. Ons advies is om in uw bestand te inventariseren of uw Nederlandse cliënt (of diens familielid) ook een US person is.

Americans Overseas is het aanspreekpunt voor consumenten, tweede kamer, belastingdienst, en NVB inzake de Amerikaanse verplichtingen. Indien u of uw cliënt vragen heeft dan kunt u/kunnen zij altijd contact met ons opnemen. Dit is volledig kosteloos en vrijblijvend.

Amerikaanse belastingplicht

Indien u in Amerika bent geboren, een Amerikaanse ouder heeft of een (oude) Greencard hebt, is de kans groot dat u daar (ook) een aangifteplicht heeft. Amerika is het enige ontwikkelde land ter wereld dat een belastingplicht heeft voor US-persons ongeacht waar ze wonen of werken. Op basis van uw geboorteplaats, identificatiebewijs of informatie die u heeft verstrekt zagen wij aanleiding u deze informatie te sturen

Hoe werkt aangifte doen?

Als u nog nooit aangifte heeft gedaan kunt een procedure gebruiken genaamd ‘de streamlined procedure’. Deze procedure is overzichtelijk en houdt in dat u tot 3 jaar terug aangifte doet in Amerika en een verklaring bijsluit dat u niet op de hoogte was. Er volgt dan ook geen boete voor het niet doen van eerder aangiftes. Indien u gelijk wilt opzeggen doet u 5 jaar aangifte i.p.v. 3 jaar en vult u een opzeg formulier in. Let op: dit is onomkeerbaar. Als u niet opzegt dient u jaarlijks aangifte te doen.

Bankrekening sluiten

Banken zijn verplicht uw gegevens door te sturen aan de Amerikaanse belastingdienst volgens de nieuwe wet FATCA. U heeft mogelijk al één of meerdere brieven gekregen van uw bank om uw (dubbele) Amerikaanse nationaliteit te bevestigen aan de bank met een SSN (Social Security Nummer). Een SSN is het Amerikaanse equivalent van een BSN. Indien u niks doet kan de bank in veel voorkomende gevallen uw rekening bevriezen of opzeggen en aanvullende diensten weigeren of opzeggen zoals: hypotheek, pensioen, en beleggings- producten.

Opzeggen en nooit aangifte doen?

Nee, u kunt afstand doen van uw Amerikaanse staatsburgerschap maar wees ervan bewust dat dit geen enkel effect heeft op de Amerikaanse fiscale verplichtingen. Indien u afstand doet dient u een formulier 8854 in te vullen waarin u wordt gevraagd te verklaren dat u alle belastingaangiftes heeft ingediend. Als u daar niet aan heeft voldaan, bent u wellicht in staat om afstand te doen maar zal de IRS (Amerikaanse belastingdienst) u niet laten gaan totdat u aangifte heeft gedaan vanaf vijf hele belastingjaren terug tot de datum van opzegging.

Moet ik dan twee keer belasting betalen?

Over het algemeen niet, aangezien u de reeds betaalde belasting in Nederland mag wegstrepen tegen de belasting in Amerika. Er is bij de grote meerderheid van de aangiftes geen belasting verschuldigd aan Amerika.

Meer informatie

Americans Overseas

https://americansoverseas.org

Americans Overseas is het aanspreekpunt voor individuen met de Amerikaanse belastingplicht, het bedrijfsleven, financiële professionals en overheidsorganisaties zoals de Tweede Kamer. U kunt hier de meest recente informatie inwinnen over de aangifte en toegang krijgen tot een netwerk van specialisten die kunnen bijstaan om de Amerikaanse aangifte te verzorgen. Een eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

IRS (International Revenue Service)

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxpayers-living-abroad

Omschrijving:        Website van de Amerikaanse belastingdienst waar u meer informatie kunt vinden over de belastingregels die de Verenigde Staten hanteren.

NVB (Nederlandse vereniging van Banken)

https://www.nvb.nl/themas/bank-maatschappij/fatca/

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over FATCA.