US persons mogelijk onderworpen aan Toll Tax

3 min
Gepubliceerd op: 25-02-2018 Laatst gewijzigd op: 18-03-2024

Door Trumps nieuwe Toll Tax krijgen US persons en Greencard houders met een bedrijf mogelijk te maken met extra belasting.

Recent heeft president Trump een nieuwe belastingwet genaamd “Tax Cuts and Jobs Act” aangenomen. Veel van de bepalingen in deze wet treden in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018, dus de meeste Amerikaanse belastingplichtigen zullen de impact pas grotendeels op hun aangifte voor 2018 merken. De Tax Cuts and Jobs Act wet is één van de belangrijkste belastinghervormingen die in de afgelopen jaren zijn aangenomen.

Een opmerkelijk element van deze wet, de zogenaamde Toll Tax, is de introductie van een éénmalig voordeel om buitenlandse winsten tegen een lager belastingtarief terug te halen naar Amerika. Dit moet Amerikaanse bedrijven (multinationals als Apple en Google) stimuleren om hun buitenlandse winsten vanuit belastingparadijzen terug te brengen naar Amerika zodat ze het éénmaal terug kunnen aanwenden voor bijvoorbeeld herinvesteringen of om Amerikaanse banen te creëren. Apple bijvoorbeeld heeft al aangekondigd dat zij hier dankbaar gebruik van gaan maken waardoor zij in de toekomst circa 25.000 banen in Amerika zullen gaan creëren.

Deze bepaling is echter al van kracht voor het belastingjaar 2017 (dat wil zeggen het fiscale jaar van de onderneming die begint vóór 1 januari 2018).

Tax Cuts and Jobs Act schiet doel voorbij: Toll Tax

Helaas is onderhand ook duidelijk geworden dat deze Toll Tax zijn initiële doel voorbij schiet, want ook buitenlandse ondernemingen met een Amerikaanse aandeelhouder(s) worden hiermee geconfronteerd. Het bereik is daardoor vele malen groter dan aanvankelijk werd gedacht.

Niet alleen de Amerikaanse multinationals, maar ook iedere US person of Greencard houder met een belang van meer dan 10% in een “controlled foreign corporation” (CFC), behalve passieve buitenlandse beleggingsmaatschappijen, worden door deze bepaling getroffen. Een CFC is een buitenlandse onderneming waarin Amerikaanse aandeelhouder(s) meer dan 50 procent van de stemrechten beheren.

Toll Tax voor US person of Greencard houder

Amerikaanse aandeelhouders die zich in deze situatie bevinden, moeten hun pro rata aandeel in de geaccumuleerde buitenlandse inkomsten na 1986 opnemen in hun Amerikaanse belastingaangifte voor 2017. Er wordt vervolgens een belasting van 15,5% geheven op niet-uitgekeerde inkomsten die worden aangehouden als geldmiddelen of kasequivalenten, en een belasting van 8% op alle andere inkomsten.

Deze getroffen Amerikaanse aandeelhouders kunnen ervoor kiezen om de schuld in 8 termijnen te betalen in plaats van één vast bedrag. Dit zal echter een pleister op een zere wond zijn, aangezien de meeste Amerikaanse aandeelhouders niet in staat zijn om deze éénmalige belasting uit hun eigen portemonnee te betalen, laat staan onttrekkingen vanuit de onderneming te doen zonder dat ook nog eens buitenlandse belasting moet worden betaald.

Vragen over de impact van Toll Tax voor U.S. persons?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder. Toen wij rond 2013 voor de eerste keer van onze Amerikaanse belastingplicht hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen). Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen, om mensen van over de hele wereld te helpen met goede informatie, om onnodige paniek te voorkomen en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw verplichtingen. Tevens zijn we inmiddels de gesprekspartner voor de politiek betreffende dit onderwerp.

Heeft u als ondernemer in Nederland met Amerikaans paspoort vragen over de Amerikaanse belastingplicht of de impact van de tax cuts and jobs act? Neem dan contact op met Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan