Recordaantal toezeggingen bij algemeen overleg Tweede Kamer rondom “Toeval-Amerikanen”

4 min
Gepubliceerd op: 25-11-2020 Laatst gewijzigd op: 18-03-2024

Sinds de invoering van FATCA staat de uitvoering van deze wetgeving op de agenda bij de Nederlandse politiek en banken, mede door de inzet van Americans Overseas, belangenorganisaties en standvastige kamerleden.  Minster en Staatssecreataris deden recordaantal toezeggingen bij het algemeen overleg Tweede Kamer rondom “Toeval-Amerikanen”.

Toeval-Amerikanen

De banken dienen hun klantenbestand te controleren op personen met de Amerikaanse nationaliteit en deze, inclusief een TIN / SSN, te rapporteren via de Nederlandse Belastingdienst bij de Amerikaanse belastingdienst IRS.

Algemeen overleg over toeval-Amerikanen

Op 24 november 2020 staat het onderwerp wederom op de rol, dit keer het onderwerp van een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer waarbij, naast enkele kamerleden, ook Minister Hoekstra en Staatssecretaris Vijlbrief aanwezig zijn. 

Hoofdonderwerp: De aantallen betaalrekeningen die zijn gesloten en dreigen afgesloten te worden door banken van mensen die geen TIN/SSN kunnen of willen aanleveren bij de bank.

11 toezeggingen van minister van Financiën en staatssecretaris van Financiën

Hieronder de 11 toezeggingen van minister van Financiën Hoekstra en staatssecretaris van Financiën Vijlbrief met een korte samenvatting van het overleg.

Klik hier om het gehele overleg over Toeval-Amerikanen terug te kijken.

De 11 toezeggingen:

 1. Minister zegt toe schriftelijk te reageren op het nieuwe zwartboek van Americans Overseas.org 
 2. Minister zegt toe schriftelijk zo snel mogelijk terug te komen op de acties in bilateraal en Europees verband en daarbij in te gaan op de “Duitse oplossing”.
 3. Minister zegt toe de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) te vragen of de Duitse oplossing ook voor de Nederlandse banken gebruikt kan worden.
 4. Minister zegt toe schriftelijk terug te komen op het openen van een informatieloket over deze problematiek.
 5. Minister zegt toe de problematiek te blijven monitoren en daarover schriftelijk terug te koppelen naar de kamer.
 6. Minister zegt toe om met de NVB in gesprek te gaan om de casuïstiek achter de benoemde 13 personen, waarvan de betaalrekeningen zijn opgeheven te bezien en of de onterechte kwalificatie belastingontduiking een rol speelt.
 7. Staatssecretaris zegt toe om met de Amerikaanse ambassade in gesprek te blijven om te bekijken of de procedure voor de aanvraag van een CLN of TIN/SSN makkelijker gemaakt kan worden en tegen lagere kosten.
 8. Staatssecretaris zegt schriftelijk toe om terug te komen op de internationale verdragen en of dit van invloed is op de positie van accidental Americans en in het bijzonder de kinderen van diplomaten en militairen.
 9. Minister zegt toe om nogmaals bij de NVB te benadrukken dat er geen rekeningen worden gesloten als een persoon een aanvraag heeft gedaan voor een TIN/SSN of in het proces zit voor een CLN.
 10. Staatssecretaris zegt toe om in gesprek te gaan met de accidental americans en daarbij in te gaan op de informatievoorziening over FATCA aan deze groep.
 11. Staatssecretaris zegt toe om met de NVB te bespreken om de accidental Americans proactief te informeren over de grens van € 50.000.

Schrijnende problematiek toeval-Amerikanen

In het overleg wordt de problematiek duidelijk naar voren gebracht, Er worden vragen gesteld over het sluiten van bankrekeningen, het onterecht kenmerken van een persoon als fraudeur, het betalen van dubbele belastingen, de rol van banken en de met name de rol van het kabinet in dit inmiddels schrijnende onderwerp. 

Kamerleden roepen op tot actie en snelheid, aangezien banken per 1 januari 2021 compliant willen zijn om boetes te voorkomen. Ook verwijzen zowel minister Hoekstra als enkele andere sprekers naar een andere affaire die momenteel speelt waarbij mensen ook door het systeem als fraudeur werden aangewezen maar waar niet met een menselijk oog naar is gekeken.

Amerikaanse belastingsysteem gebaseerd op staatsburgerschap

De problematiek wordt door staatssecretaris van Financiën Vijlbrief duidelijk gesteld: “Het probleem van de toevallige Amerikanen wordt niet veroorzaakt door de IGA, niet door FATCA; de essentie van het probleem zit in het Amerikaanse systeem waar op nationaliteit belasting wordt geheven.” 

Recht op basisrekening

Belangrijkste uitkomst van dit algemeen overleg was dat Minister Hoekstra van mening is dat iedereen in Nederland recht heeft op een basisrekening. Een basisrekening dankt de naam aan de basis acties die hiermee gedaan kunnen worden. 

Een hypotheek afsluiten, beleggen, rood staan is onder andere niet mogelijk met deze basisrekening. Daarnaast stelt Hoekstra duidelijk dat hij geen enkele reden ziet om bankrekeningen te bevriezen of af te sluiten wanneer de klant kan aantonen dat de aanvraag van een TIN/SSN of de procedure van een CLN is gestart.

Duurzame oplossing voor toeval-Amerikanen

Verschillende routes moeten naast elkaar worden gestart en doorgezet om op korte en lange termijn tot duurzame oplossingen te komen, geeft Minister Hoekstra aan.

Americans Overseas wordt meerdere keren genoemd als organisatie om te helpen en mee te denken met verschillende oplossingen. 

Vijlbrief vult aan: “Het is Amerika niet gewoon de wetgeving op verzoek van een ander land te veranderen. Dit is een lange, onzekere weg. We moeten wachten totdat de nieuwe Minister van Financiën van Amerika is geïnstalleerd om vervolgens te kijken of en wanneer er ruimte is om dit onderwerp te bespreken”.

Zowel Minister Hoekstra als Staatssecretaris Vijlbrief zeggen toe de problematiek op de voet te volgen en zo snel mogelijk met antwoorden te komen op vragen die nog uitstaan.

Wilt u meer weten over toeval-Amerikanen, FATCA en de Amerikaanse belastingplicht?

Americans Overseas informeert lokale en Europese parlementen over de effecten en problemen die Europese burgers hebben met deze (recent) ingevoerde wetten. Door het onderwerp continue op de agenda te zetten en aandacht te geven zijn er verschillende veranderingen bewerkstelligd.

We zijn Americans Overseas gestart om mensen van over de hele wereld te helpen door goede informatie te verstrekken om onnodige paniek te voorkomen en gratis en vrijblijvend hulp te bieden. Indien nodig, hebben wij een netwerk van betaalbare professionals (accountants) die u kunnen helpen met uw fiscale verplichtingen.

Als u meer vragen heeft over de gevolgen van FATCA voor toeval-Amerikanen, kunt u contact met ons opnemen op Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

 

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden