Opschorting opgeheven: Belgische gegevensuitwisseling met VS onder FATCA hervat

2 min
Gepubliceerd op: 01-08-2023 Laatst gewijzigd op: 10-05-2024

Samenvatting

Gegevensuitwisseling FATCA-Belastinggegevens Belgische-Amerikanen herstart na opschorting beslissing Gegevensbeschermingsautoriteit. Belgische FOD Financiën kan de gegevens verwerken volgens vastgestelde voorwaarden. FATCA is een Amerikaanse wet tegen belastingontwijking door Amerikaanse burgers, waarbij België gegevens moet doorsturen naar de IRS.

Door een opschorting van de beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit, is de gegevensuitwisseling tussen België en de Verenigde Staten volgens de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) weer hervat.

Beslissing gegevensbeschermingsautoriteit opgeschort

Recent heeft het Marktenhof (een specifieke kamer bij het hof van beroep te Brussel waarbij beroep kan worden ingesteld tegen beslissingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)) de uitvoering van beslissing 61/2023 van de Gegevensbeschermingsautoriteit opgeschort. Die beslissing, genomen op 23 mei 2023, stopte de verwerking van gegevens van Belgische burgers met een Amerikaanse nationaliteit volgens de FATCA-overeenkomst en de wet van 16 december 2015 door de FOD Financiën.

Lees onze eerdere berichtgeving over besluit gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensuitwisseling gaat door

Door de schorsing gaat de gegevensuitwisseling volgens de FATCA-overeenkomst toch door in 2023, zoals oorspronkelijk gepland. Dit betekent dat de FOD Financiën de gegevens van Belgische toevallige Amerikanen kan verwerken volgens de vastgestelde voorwaarden en planning.

FATCA en Belgische Amerikanen

FATCA is een Amerikaanse wet die wereldwijd belastingontwijking door Amerikaanse burgers aanpakt. Buitenlandse financiële instellingen moeten bepaalde inlichtingen over hun klanten die Amerikaanse burgers zijn, doorsturen naar de Amerikaanse belastingdienst (IRS). België heeft in 2014 een akkoord ondertekend met de VS, waarbij de FOD Financiën verplicht is om deze inlichtingen naar de IRS te sturen.

“Het is van groot belang dat er goed gekeken wordt naar de wet- en regelgeving en de veiligheid van data overdracht. Europa dient hier kritisch op te blijven toezien, maar tegelijkertijd is het ondenkbaar dat FATCA gegevensoverdracht zomaar zou worden gestopt.” zegt Daan Durlacher, oprichter van Americans Overseas. Americans Overseas zet zich vanaf 2015 in om de wet-en regelgeving te verbeteren en de last die FATCA meebrengt te verminderen.

Meer informatie over FATCA en uitwisseling belastinggegevens van Belgische-Amerikanen

Americans Overseas informeert lokale en Europese parlementen over de effecten en problemen die Europese burgers hebben met deze (recent) ingevoerde wetten. Door het onderwerp continue op de agenda te zetten en aandacht te geven, zijn er verschillende veranderingen bewerkstelligd.

We zijn Americans Overseas gestart om mensen van over de hele wereld te helpen door goede informatie te verstrekken om onnodige paniek te voorkomen en gratis en vrijblijvend hulp te bieden. Indien nodig, hebben wij een netwerk van betaalbare professionals (accountants) die u kunnen helpen met uw fiscale verplichtingen.

Als u meer vragen heeft over de gevolgen van het verbod FATCA doorgiftes voor toeval-Amerikanen, kunt u contact met ons opnemen op Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatieBron: Federale Overheidsdienst FinanciënMeld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden