Belgische autoriteit persoonsgegevens (GBA) verbiedt ‘onwettig’ delen van gegevens van toeval Amerikanen

4 min
Gepubliceerd op: 01-06-2023 Laatst gewijzigd op: 25-03-2024

Samenvatting

België zal stoppen met het delen van gegevens van toeval Amerikanen met de Amerikaanse belastingautoriteiten nadat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit de overdrachten onwettig heeft verklaard. Het delen was vereist onder de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). De Belgische autoriteit heeft geconstateerd dat het delen van informatie in strijd is met de GDPR van de EU.

Volgens Bloomberg heeft België het ‘onwettig’ deling van gegevens van toeval Amerikanen stopgezet. De vraag is of de Belgische overheid en financiele instellingen hier gehoor aan geven.

België heeft recent aangekondigd dat het niet langer de gegevens van toeval Amerikanen zal delen met de Amerikaanse belastingautoriteiten.

Deze beslissing volgt nadat de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft geoordeeld dat de overdracht van dergelijke informatie onwettig is. De aankondiging werd gedaan door de regering op woensdag 24 mei.

Het delen van gegevens van toeval Amerikanen vond plaats in het kader van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), die dient als een maatregel tegen belastingontduiking. Volgens FATCA zijn buitenlandse banken verplicht om informatie over rekeningen van Amerikanen naar hun respectieve regeringen te sturen, die vervolgens verplicht zijn om deze informatie te delen met de IRS.

Hoewel de wet in de eerste plaats is ingevoerd om Amerikaanse belastingontduikers op te sporen die hun geld in het buitenland verstoppen, heeft het ook onbedoelde gevolgen voor toeval Amerikanen. Deze personen hebben onbedoeld de Amerikaanse nationaliteit, bijvoorbeeld door geboorte of ouders, maar zijn gevestigd in het buitenland. Zij betogen dat zij oneerlijk worden betrokken bij een openbaarmakingsproces dat weinig relevantie heeft voor hun band met het land. Sommige van deze per ongeluk Amerikanen worden geconfronteerd met gevolgen zoals ontzegging van bankdiensten en verschillende bureaucratische problemen in hun thuislanden.

Schending van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft geconcludeerd dat de deling van informatie in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR), van de Europese Unie. Het onderzoek naar deze kwestie werd gestart nadat een groep per ongeluk Amerikanen en een dubbele Belgisch-Amerikaanse burger in 2020 een klacht hadden ingediend. Dit werd bekendgemaakt in een verklaring van de regering.

Volgens artikel 96 van de AVG mogen internationale overeenkomsten die van kracht waren vóór de invoering van de EU-regelgeving blijven bestaan als ze destijds aan de wet voldeden.

US-Belgische FATCA-akkoord voldoet niet aan eisen internationale overeenkomsten

Echter, zowel de gegevensautoriteit als de Belgische Kamer voor Geschillen hebben geoordeeld dat de overdracht van fiscale gegevens in het US-Belgische FATCA-akkoord niet specifiek genoeg was en niet voldeed aan de eisen zoals uiteengezet in internationale overeenkomsten. Deze overeenkomsten vereisen duidelijke doelstellingen voor gegevensoverdracht en verplichten de verwerking van alleen “strikt” noodzakelijke gegevens voor de beoogde doeleinden.

Hielke Hijmans, de voorzitter van de geschillen kamer, zei in de verklaring van de regering: “Artikel 96 kan niet bedoeld zijn om toe te staan dat internationale overeenkomsten in strijd blijven met de AVG in de loop van de tijd.” Hij benadrukte dat de vrijstelling voor bestaande internationale overeenkomsten EU-lidstaten niet ontslaat van de verplichting om overeenkomsten te heronderhandelen om te zorgen voor naleving van de AVG.

Verder heeft de geschillen kamer vastgesteld dat FATCA niet voldoende waarborgen bevat om ervoor te zorgen dat uitgevoerde persoonlijke gegevens een vergelijkbaar beschermingsniveau krijgen als gegevens binnen de EU. Hijmans verklaarde dat hoewel het stopzetten van gegevensstromen naar de Verenigde Staten op grond van de FATCA-overeenkomst een ingrijpende maatregel lijkt, het hun plicht is om dergelijke stromen stop te zetten wanneer ze geen naleving van de toepasselijke wetgeving constateren. De beslissing kan worden aangevochten, zoals vermeld door de autoriteit.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Internal Revenue Service hebben op dit moment geweigerd commentaar te geven.

Americans Overseas staat in contact met verschillende regeringen en volgt dit nieuws nauwlettend. Helaas verandert dit niets aan de belastingaangifteplicht die iedereen heeft, maar het maakt wel duidelijk hoeveel macht Amerika heeft ten opzichte van andere landen.

Meer informatie nodig over FATCA en Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Bronnen:Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden