EU debat Accidental Americans, zo dichtbij en toch zo ver weg

4 min
Gepubliceerd op: 08-07-2018 Laatst gewijzigd op: 19-03-2024

Op 4 juli was er een debat in de EU over US Citizen Based taxation, FATCA en de gevolgen voor US persons in Europa.

Americans Overseas werd in Straatsburg uitgenodigd ter voorbereiding van het debat om de problemen te duiden die zich voordoen bij ‘US persons’ in Europa.

Americans Overseas overhandigde brieven van banken die diensten weigerden aan klanten, alsook veel verklaringen van toevallige Amerikanen: ‘Accidental Americans’, over hun uitdagingen om te voldoen aan de Amerikaanse belastingwetgeving.

Het debat werd aangewakkerd door verschillende organisaties, waaronder Americans Overseas en honderden mensen die de EU rechtstreeks een verzoekschrift hadden gestuurd om actie te ondernemen tegen de vreselijke gevolgen van de Amerikaanse belastingwetgeving in Europa.

EU debat Accidental Americans: problemen gevolg van FATCA

Cecilia Wikström, lid van het Europees Parlement, begon het debat met een overzicht van alle problemen veroorzaakt door de FATCA-wetgeving. De Amerikaanse wet heeft financiële instellingen in Europa gedwongen gegevens over te dragen van cliënten die ‘US persons’ zijn.

De Verenigde Staten hebben de Europese banken zodanig onder druk gezet dat zij sommigen klanten met Amerikaanse achtergrond weigerden, om gedoe te voorkomen.

De indieners van deze motie stelden de wettigheid van deze informatie-uitwisseling onder de nieuwe Europese AVG (algemene verordening gegevensbescherming)-regels ter discussie. Daarnaast is het ook een fundamenteel recht voor elke EU-burger om een bankrekening te kunnen krijgen. Men vroeg zich ook af ook of deze rechten werden geschonden.

De Verenigde Staten hebben een Citizen Based Taxation systeem: dit houdt in dat zogenaamde ‘US persons’ altijd Amerikaanse belastingaangifte moeten doen, zelfs als ze nooit in de VS gewoond hebben. Ze zijn er domweg geboren en zijn daarna verhuisd of hebben toevallig een Amerikaanse ouder. Deze groep staat voor verschillende uitdagingen: te voldoen aan de Amerikaanse belastingwetgeving en, in sommige gevallen, het behouden van een bankrekening. De vorm van belastingheffing en de gevolgen daarvan werden voor de commissie benadrukt.

Legale basis voor informatie uitwisseling

Vertegenwoordiger van de EU-raad Karoline Edtstadler, en Věra Jourová, lid van van Europese commissie, reageerden. Jourová verklaarde dat individuele landen overeenstemming hadden bereikt over FATCA met de VS en dat de EU nooit was gevraagd om overeenkomsten te sluiten namens alle Europese landen. Daarom kon er niet veel worden gedaan.

Bovendien leek de wettelijkheid géén probleem, gezien in het licht van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Edtstadler verklaarde dat het niet de rol van de EU is om het Amerikaanse belastingbeleid, zoals op residentie gebaseerde belastingen, te onderzoeken of te bevragen. Edtstadler gaf ook aan wel degelijk een wettelijke basis te zien voor de uitwisseling van informatie.

EU debat Accidental Americans

De leden van het Europees parlement voerden namens verschillende EU lidstaten een vurig debat om de commissie tegen te gaan. Zij herhaalden de problemen die individuen met Amerikaanse achtergrond dagelijks ondervinden. Bankrekeningen worden gesloten, hypotheken geweigerd en bedrijven ondervinden problemen bij het ondernemen.

Sophie in ’t Veld maakte een vergelijking met Eritrea. Dat land heeft een vergelijkbare manier om burgers te belasten, waar ze ook wonen. In het geval van Eritrea reageerde de EU erg goed, dus waarom nu niet? EP-lid Seán Kelly verklaarde dat als dit andersom was en de EU burgers in de VS probeerde te belasten, Trump de EU de deur zou wijzen.

Onderzoek om te zien of Europese banken Amerikaanse klanten weigeren  

Lid van de Europese commissie Vëra Jourová eindigde het debat door te erkennen dat er problemen zijn. Karoline Edstadler herhaalde echter nogmaals dat het niet de rol van de EU is om in te grijpen. Een onderzoek zou gestart worden om te zien of banken inderdaad klanten weigeren terwijl zij dat niet mogen.

Americans Overseas volgt het debat op de voet en heeft voortdurend contact met EP-lid Sophie in ’t Veld. Hoewel de commissie tot nu toe niet geneigd lijkt te zijn tussenbeide te komen, is de positieve uitkomst dat deze problemen steeds meer in de politieke schijnwerpers komen te staan. De groep Accidental Americans heeft een volgende horde genomen door de aandacht van de EU-commissie te trekken.

In de hoop op verandering blijft Americans Overseas nauwe contacten onderhouden met nationale en EU-vertegenwoordigers om alle betrokken (politieke) partijen te informeren over de uitdagingen waarmee ‘Accidental Americans’ te maken hebben.

Video EU debat Accidental Americans

De volledige 37 minuten durende video EU debat Accidental Americans is hier te zien. We hebben een samenvatting met alle hoogtepunten gemaakt van 5,5 minuut, hier onder te zien:

 

 

Americans Overseas helpt Accidental Americans in Europa met Amerikaanse fiscale verplichtingen

Americans Overseas informeert lokale en Europese parlementen over de effecten en problemen die Europese burgers hebben met deze (recent) ingevoerde wetten.

We zijn dit initiatief gestart om mensen van over de hele wereld te helpen door goede informatie te verstrekken om onnodige paniek te voorkomen en gratis en vrijblijvend hulp te bieden. Indien nodig, hebben wij een netwerk van betaalbare professionals (accountants) die u kunnen helpen met uw fiscale verplichtingen.

Als u meer vragen heeft over de gevolgen van FATCA en CBT voor Europees-Amerikaanse burgers en EU debat Accidental Americans kunt u contact met ons opnemen op Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan