VS overweegt drastische verlaging kosten opzeggen staatsburgerschap VS

3 min
Gepubliceerd op: 09-10-2023 Laatst gewijzigd op: 19-03-2024

Samenvatting

De VS overwegen de kosten van het opzeggen staatsburgerschap VS voor Amerikanen die in het buitenland wonen te verlagen van $2.350 naar $450 vanwege claims dat hoge vergoedingen sommigen dwingen om hun staatsburgerschap te behouden. De vergoeding werd in 2010 ingevoerd en is in 2015 aanzienlijk verhoogd. De voorgestelde wijziging is een reactie op juridische klachten en is bedoeld om de vergoeding in overeenstemming te brengen met de administratieve kosten.

De Verenigde Staten overwegen een aanzienlijke verlaging van de kosten voor het afstand doen van het Amerikaanse staatsburgerschap voor Amerikanen die in het buitenland wonen, naar aanleiding van de bewering van sommigen dat ze in feite worden gedwongen om hun staatsburgerschap te behouden. Volgens een voorstel van het State Department zou de voorgestelde verlaging de kosten verlagen van de huidige $2.350 (€2.230) naar $450 (€429).

Kosten opzeggen staatsburgerschap VS

In het verleden, tot 2010, hoefden Amerikaanse burgers geen kosten te betalen voor het afstand doen van hun Amerikaanse staatsburgerschap. Toen de vergoeding voor het eerst werd ingevoerd, bedroeg deze 450 dollar. In 2015 zagen de Amerikanen de kosten echter met maar liefst 422% stijgen tot het huidige niveau.

De plannen om deze aanzienlijke verhoging terug te draaien werden in januari aangekondigd toen een organisatie voor Accidental Americans een juridische klacht indiende tegen de kosten. Hun argument draaide rond de overtuiging dat het recht om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit een fundamenteel aspect is van de Amerikaanse grondwet en dat de hoge kosten Amerikaanse burgers effectief dwingen om als zodanig te blijven tegen hun wil.

Waarom vraagt de VS dan een vergoeding aan mensen die afstand willen doen van hun staatsburgerschap?

De vergoeding is in de eerste plaats bedoeld om de administratieve kosten in verband met het afstandsproces te dekken. Aanvragers moeten een eed van afstand afleggen voor een Amerikaanse diplomatieke of consulaire post in het buitenland, waarna ze een Certificate of Loss of Nationality of the United States (CLN) ontvangen. Deze vergoeding werd tegelijk met de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ingevoerd.

Citizen based taxation

Een belangrijke factor achter de invoering van de vergoeding was het feit dat Amerikaanse staatsburgers onderworpen zijn aan belastingen op basis van staatsburgerschap, die van toepassing zijn op hun inkomen ongeacht hun verblijfplaats.

FATCA werd ingevoerd om niet-naleving door Amerikaanse belastingbetalers met buitenlandse rekeningen aan te pakken en er werd verwacht dat meer Amerikanen zouden overwegen om afstand te doen van hun staatsburgerschap.

Mogelijke verlaging van kosten afstand doen  staatsburgerschap van de VS

Wat betreft de mogelijke verlaging van de kosten voor het afstand doen van het staatsburgerschap van de VS, heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op 2 oktober een bericht gepubliceerd in het Federal Register met het voorstel om deze kosten te verlagen naar $450. Ze accepteren op dit moment publieke reacties tot 1 november, waarna ze hun beslissing zo snel mogelijk zullen herzien en bekendmaken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beweert dat de kosten van $450 aanzienlijk lager zijn dan de werkelijke administratieve kosten die worden gemaakt tijdens het afstandsproces. Ze leggen uit dat het bedrag in 2015 werd verhoogd om de kosten te dekken vanwege een toename in de vraag naar deze dienst. Sindsdien hebben ze echter klachten ontvangen dat de hogere kosten mensen ontmoedigden om afstand te doen van hun staatsburgerschap. Daarnaast erkennen ze dat kwesties in verband met FATCA sommigen kunnen hebben gemotiveerd om afstand te doen.

Door de kosten terug te brengen tot een niveau onder de administratieve kosten, wil het Department of State de financiële last verlichten voor diegenen die afstand willen doen van hun staatsburgerschap en de vergoedingenstructuur in lijn brengen met die van andere diensten die worden aangeboden aan burgers die in het buitenland wonen, zoals een Consulaire Aangifte van Geboorte in het Buitenland.

In het licht van het voorlopige voorstel van het ministerie van Buitenlandse Zaken zullen we u via deze blog op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van kostenverlaging.

Het blijft ook onzeker of personen die eerder de hogere leges hebben betaald in aanmerking komen voor terugbetaling van het verschil.

Meer informatie kosten opzeggen staatsburgerschap VS voor Americans Overseas?

Wij, de oprichters van Americans Overseas, zijn geboren in Nederland en hebben onze Amerikaanse nationaliteit gekregen via onze (Amerikaanse) moeder.

Toen wij rond 2013 voor het eerst over het belastingverdrag Nederland Amerika hoorden, heerste er bij ons ongeloof (dit kan toch niet waar zijn), woede (waarom kan men dit zomaar doen), angst (krijg ik nu boetes of problemen), en paniek (wat moet ik doen).

Het is (helaas) wel waar dat er een Amerikaanse belastingplicht is voor Nederlanders die de Amerikaanse nationaliteit door geboorte hebben verkregen. Er was voor ons geen informatie van de lokale overheid, het consulaat verwees ons naar de IRS, en de IRS was ondoordringbaar.

Wij zijn daarom dit initiatief begonnen om mensen te helpen met goede informatie, onnodige paniek te voorkomen, en vrijblijvend en kosteloos hulp aan te bieden. Indien gewenst en nodig beschikken wij over een netwerk van betaalbare professionals (accountants), die u verder kunnen helpen met uw Amerikaanse belastingverplichtingen.

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Bronnen:

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan