Informatievoorziening US persons

5 min
Gepubliceerd op: 24-12-2020 Laatst gewijzigd op: 18-03-2024

Americans Overseas in gesprek met MinFin. Daan Durlacher, medeoprichter van Americans Overseas, zet zich sinds 2015 in om de problematieken van Nederlanders met óók de Amerikaanse nationaliteit op te lossen of minimaal te verzachten.

In vervolg op het Algemeen Overleg op 24 november jl. zijn Americans Overseas en de Nederlandse Accidental Americans uitgenodigd voor een digitale meeting met onder andere het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Het centrale onderwerp van deze meeting was de informatievoorziening naar zogenoemde “toevallige Amerikanen”.

Durlacher heeft in deze afspraak onder andere het volgende kenbaar gemaakt:

Op het Algemeen Overleg van 24 jl. is grotendeels duidelijk benoemd welke schrijnende problemen er nu zijn:

 • Bankrelaties worden beëindigd voor US Persons zonder SSN / CLN (Certificate of Loss of Nationality) met alle gevolgen van dien.
 • Beleggingsrekeningen/Pensioenopbouw/Verzekeringen worden gesloten voor alle US Persons ongeacht of ze een SSN hebben aangeboden met alle gevolgen van dien.
 • Zogenoemde basis rekeningen worden geweigerd.
 • Nieuwe rekeningen worden niet geopend (vaak ook indien men wel een SSN heeft).
 • De meeste banken confronteren cliënt pas bij het bereiken van de 50.000 grens of bij het aangaan van een nieuwe dienst/product.
 • Amerikaanse Consulaat beperkt open ivm Corona. Wachttijden lopen op tot 8 maanden.
 • Consument is niet goed en volledig geïnformeerd en kan alleen maar reactief/ te laat reageren.
 • Banken vrezen voor hoge boetes en geven aan niet anders te kunnen dan US Persons (zonder SSN) te weren.
 • Nederlandse en Europese politici zijn niet bij machten om Amerikaanse wetgeving te bekritiseren ofwel te bediscussiëren.

Informatieplicht

Vanaf het in werking treden van de FATCA wet tot nu zijn er vele acties ondernomen om de regels op te kunnen volgen bij overheid, banken en andere instanties. Hierin is echter één cruciaal aspect “vergeten”: het informeren van de burger!

Americans Overseas heeft vele gesprekken met alle betrokkenen, waaronder de banken. Deze instanties willen en kunnen niet de partij zijn die belast is met het volledig informeren van de US Person over FATCA, belasting aangifteplicht en alle andere rechten en plichten die een Nederlander die óók de Amerikaanse nationaliteit heeft. De Nederlandse overheid mag de uitvoering van de FATCA wet niet toewijzen aan sec de banken.

De informatieplicht ligt bij de Amerikaanse en Nederlandse overheid, zij dienen de burger goed en volledig objectief te informeren zodat ieder op de hoogte is en een bewuste eigen keuze te maken.

Verschillende groepen Amerikanen

Zoals Minister Hoekstra al omschreef in beantwoording van kamervragen op 15 dec jl., is het van belang onderscheid te maken tussen verschillende groepen Amerikanen, te weten:

 1. personen die al een US TIN of CLN hebben;
 2. personen die een aanvraag voor een US TIN of CLN hebben ingediend; maar die nog niet beschikken over een US TIN of CLN;
 3. personen die niet hebben gereageerd op een aantal brieven van hun bank; 
 4. personen die expliciet te kennen hebben gegeven geen US TIN of CLN aan te zullen vragen. 

Americans Overseas en de Nederlandse politiek zijn op zoek naar een duurzame oplossing op de lange termijn maar zeker ook op de korte voor al deze groepen plus de expats die welkom zijn in Nederland en ook de Amerikaanse nationaliteit hebben.

Aanbevelingen Americans Overseas

Korte termijn:

 • Informeer proactief, goed en volledig de betreffende doelgroep. Americans Overseas wil haar volledige medewerking aanbieden.
 • Plan z.s.m. een gesprek met deze doelgroep. Het belang om met een deel van de groep van 46.000 mensen te praten is zeer belangrijk zo laten andere spelende affaires zien. Americans Overseas stelt hierbij haar diensten ter beschikking, met een klantenbestand van duizenden Nederlandse inwoners met een US Person status (de AVG wetgeving in acht nemende).
 • Verzoek de banken dat zij géén rekeningen sluiten indien aantoonbaar kan worden gemaakt dat een procedure aanvraag SSN/CLN is gestart.
 • Verzoek dat de informatievoorziening en service van de banken verbetert en pro-actiever wordt, de consument moet terecht kunnen bij zijn of haar bank voor duidelijke goede antwoorden en klachten daarvoor dient een goed geïnformeerde FATCA desk aanwezig te zijn bij iedere bank of één centraal loket. De bank dient hierbij (de regels in acht nemende) te kijken naar de mens achter de klant i.p.v. de klant als belastingontduiker te benaderen.
 • Een bank aanwijzen in Nederland die met spoed een zogenaamde “broker license” toegewezen krijgt zodat zij bankproducten als beleggen beschikbaar kan stellen voor Nederlandse US Persons met een SSN. 
 • Verzoek elke financiële instelling dat zij aanvragen op basis van hun tweede nationaliteit niet mogen weigeren (kleinere banken weigeren US Persons vanwege rapportageverplichting of sluiten ze af met SSN).

Lange termijn:

 • In gesprek gaan met Amerika (wellicht óók in Europees verband of met enkele lidstaten) over Citizens Based Taxation (het achterliggende probleem).
 • In gesprek gaan met Amerika over het verlagen van de financiële drempel en praktische gevolgen van opzeggen van de Amerikaanse nationaliteit.
 • In gesprek met Amerika, secuur kijken naar de bescherming van de door de banken te rapporteren persoonsgegevens. 
 • In gesprek gaan met Washington over de uitvoerbaarheid van de FATCA wet.
 • Conclusie

Er zijn goede en krachtige oplossingen die direct verlichting geven mogelijk op kort termijn op nationaal niveau. Met een direct verlichtend effect voor duizenden mensen, banken en andere financiële instellingen.

Indien er géén oplossing komt op korte termijn:

➢ Verliezen duizenden Nederlanders binnenkort toegang tot hun bankzaken.

➢ Worden banken beboet met onaanvaardbare boetes.

➢ Wordt dit een jarenlang slepend probleem waarbij er steeds weer mensen “ontdekken” dat ze naast hun eigen staatsburgerschap óók Amerikaan zijn door verzonden bankbrieven. Net als de afgelopen jaren.

Vervolg

Americans Overseas volgt de acties op de voet. Daan Durlacher is betrokken bij alle lopende gesprekken en biedt waar mogelijk de politiek hulp en de expertise aan die Americans Overseas in de afgelopen 6 jaar heeft opgebouwd.  

Meer informatie over de problematiek toevallige Amerikanen?

Americans Overseas informeert lokale en Europese parlementen over de effecten en problemen die Europese burgers hebben met deze (recent) ingevoerde wetten. Door het onderwerp continue op de agenda te zetten en aandacht te geven zijn er verschillende veranderingen bewerkstelligd.

We zijn Americans Overseas gestart om mensen van over de hele wereld te helpen door goede informatie te verstrekken om onnodige paniek te voorkomen en gratis en vrijblijvend hulp te bieden. Indien nodig, hebben wij een netwerk van betaalbare professionals (accountants) die u kunnen helpen met uw fiscale verplichtingen.

Als u meer vragen heeft over de gevolgen van FATCA voor toevallige Amerikanen, kunt u contact met ons opnemen op Americans Overseas.

Neem nu contact op voor meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden