Nieuwe voortgangsbrief Ministerie van Financiën over FATCA wetgeving

6 min
Gepubliceerd op: 29-03-2023 Laatst gewijzigd op: 26-03-2024

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) informeert de Tweede Kamer in een nieuwe brief over de voortgang van de uitvoering van toezeggingen die zijn gedaan in het debat op 22 juni over regelgeving in het kader van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van FATCA wetgeving

Van Rij heeft de Kamer ingelicht over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van FATCA:

  • De VS hebben nadere richtlijnen uitgebracht over de verplichting van banken om een US TIN te rapporteren van rekeninghouders met Amerikaanse nationaliteit. Bestaande bankrekeningen vóór 1 juli 2014 zijn tijdelijk uitgezonderd. Deze uitzondering geldt tot eind 2024. 
  • Er is toegezegd om de kosten voor de procedure om afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit aanzienlijk te verlagen. 

De nieuwe brief brief biedt duidelijkheid voor zowel banken als (toeval-) Amerikanen.

Verplichting banken onder Amerikaanse FATCA wetgeving

De Amerikaanse FATCA wetgeving verplicht financiële instellingen wereldwijd om informatie te verstrekken over Amerikaanse personen met (Nederlandse) bankrekeningen van (tezamen) 50.000 dollar of meer. De verplichting houdt ook in dat de US TIN van de rekeninghouder (vergelijkbaar met het Nederlandse BSN) moet worden gerapporteerd. 

Banken lopen het risico op Amerikaanse sancties wanneer zij niet aan de verplichtingen voldoen. Vanaf 2020 zijn hierdoor rekeningen gesloten van Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit die geen US TIN hadden aangeleverd. De Minister heeft tijdelijke afspraken gemaakt met de banken om verdere sluitingen te voorkomen, maar er is meer duidelijkheid vanuit de VS nodig voor een definitieve oplossing.

Nadere richtlijnen voor banken

De VS geven met Notice 2023-11 nadere richtlijnen over het rapporteren van US TINs bij bankrekeningen op basis van de FATCA-wetgeving. Er wordt een tijdelijke uitzondering verleend voor rekeningen geopend voor 1 juli 2014, waardoor banken niet aangemerkt worden als significant non-compliant als er geen US TIN wordt gerapporteerd. 

De Amerikaanse belastingdienst (IRS) heeft codes ontwikkeld om de achtergrond van een ontbrekende TIN te achterhalen. Deze vrijstelling geldt tussen 2022 en 2024, waarna de Amerikaanse Treasury naar verwachting een minder ruime definitieve vrijstelling zal introduceren.

De codes zorgen ervoor dat de banken extra informatie doorgeven. Dit betekent niet alleen een procedure verzwaring voor de banken, maar zeker een risico voor de burgers. Door deze informatie kan de IRS gemakkelijk actie ondernemen naar de burgers waarvan zij denken dat ze niet voldoen aan de belastingaangifte verplichting. Terwijl de klant, in veel gevallen, zich nog niet bewust is van deze verplichting. Eenmaal aangeschreven door de IRS is het voor de klant niet meer mogelijk om boetevrij (middels een inkeerregeling) terug te keren in de het Amerikaanse belasting systeem. 

Een onderschatte zorgelijke ontwikkeling die Americans Overseas al een tijd geleden heeft aangekaart bij de NVB, het Ministerie van Financiën en bij enkele banken. 

Toezegging NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft toegezegd dat banken geen rekeningen zullen sluiten van Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit bij het enkel ontbreken van een US TIN of CLN tot de publicatie van nadere richtlijnen door de VS. 

Na de publicatie van de Amerikaanse richtlijnen, heeft de NVB gereageerd met onderscheid tussen verschillende categorieën bankrekeningen van rekeninghouders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit: 

  • Bestaande bankrekeningen van voor 1 juli 2014

De NVB heeft aangegeven dat banken bestaande bankrekeningen met een saldo (tezamen) boven de 50.000 dollar geopend vóór 1 juli 2014 met de nieuwe richtlijnen niet zullen sluiten bij het enkel ontbreken van een US TIN of CLN. Banken moeten hun klanten blijven benaderen om een US TIN of CLN te vragen en moeten de klant wijzen op de vindplaats van de beschrijving van vereenvoudigde Amerikaanse belastingaangifte bij het afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit voor personen met een vermogen van minder dan $2.000.000. Daarnaast dienen banken de juiste code te gebruiken.

Met de “vereenvoudigde Amerikaanse belastingaangifte” wordt bedoeld de Relief Procedure, een inkeerregeling waar Americans Overseas en haar netwerk veel ervaring mee heeft. Deze inkeerregeling geeft een burger zonder SSN of met een SSN de mogelijkheid om te voldoen aan zijn/ haar belastingaangifte verplichting na het opzeggen van het staatsburgerschap.

De US Person hoeft door deze regeling niet eerst een SSN aan te vragen én er wordt een eventuele belastingschuld (vooraf gemaximaliseerd) kwijtgescholden. Dat klink ideaal, maar helaas blijkt in de praktijk dat deze procedure vele risico’s kent en is daarmee maar voor een hele kleine groep mensen die exact aan de voorwaarden voldoen een oplossing. Anderen kunnen beter de inkeerregeling Streamlined Procedure gebruiken. Deze inkeerregeling geeft meer mogelijkheden. Meer informatie hierover is vrijblijvend verkrijgbaar bij het team van Americans Overseas.

  • Bankrekeningen geopend ná 30 juni 2014

Voor rekeninghouders met een rekening die na 30 juni 2014 is geopend en een tegoed heeft van meer dan 50.000 dollar, geldt dat zij hun rekening kunnen behouden als zij kunnen aantonen dat zij de procedure voor een US TIN of CLN in gang hebben gezet. Toeval-Amerikanen die in de aanvraagprocedure zitten, maar hun TIN of CLN (Bewijs Opzegging Nationaliteit) nog niet hebben ontvangen, dienen dit door te geven aan hun bank. Of een bankrekening die is geopend na 30 juni 2014 en een saldo heeft van meer dan 50.000 dollar moet worden gesloten of niet, is aan de bank zelf om te beoordelen.

  • Nieuwe klanten

De NVB heeft aangegeven dat nieuwe klanten die geen TIN of CLN hebben in veel gevallen geweigerd zullen worden bij het openen van een rekening. Er zijn echter banken die via een aparte procedure een bankrekening kunnen krijgen, mits zij aantonen dat zij de procedure voor een CLN of TIN hebben ingezet. Hierbij doen sommige banken aanvullende toetsen om te beoordelen of een klant in aanmerking komt.

Een zeer vervelende aangelegenheid voor bijvoorbeeld studenten die maanden moeten wachten op een rekening omdat ze simpelweg niet wisten dat het zijn van een US Person effect heeft op het openen van een rekening. 

Kosten afstand doen Amerikaanse staatsburgerschap omlaag

Het Amerikaanse State Department heeft aangekondigd dat de kosten voor de procedure om afstand te doen van het Amerikaanse staatsburgerschap (CLN) aanzienlijk verlaagd worden van 2.350 dollar naar 450 dollar.

  • Let op: dit is gezegd in een rechtspraak, de verlaging is nog niet officieel gemaakt noch is er bekend om welk termijn de verlaging wordt doorgevoerd.

Daarnaast hoopt de Nederlandse Ambassade dat het voorstel uit het Greenbook van Treasury ook leidt tot een vereenvoudiging van de procedure. De ambassade blijft hiervoor inspanningen leveren door deze voorstellen onder de aandacht te brengen bij leden van het Amerikaanse Congres.

De VS heeft nadere richtlijnen gepubliceerd waardoor banken en toeval-Amerikanen meer duidelijkheid hebben. De richtlijnen bieden echter niet voor iedereen een oplossing en gelden slechts tijdelijk. De minister van Financiën blijft in contact met de VS om aandachtspunten aan te kaarten voor een definitieve oplossing. 

  • Toeval-Amerikanen worden opgeroepen door Staatssecretaris van Rij en het Ministerie van Financiën om zelf in actie te komen door een TIN aan te vragen of afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit, waarvoor de VS de kosten wil verlagen.

Bezwaren

Het is goed dat de Nederlandse overheid in contact is met Amerika om te kijken naar duurzame oplossingen, helaas ziet Americans Overseas op dit moment nog geen verlichting in de gestuurde brief. Er is een continu gebrek aan juiste informatie aan de burgers die het betreft, de “toeval- Amerikaan” waardoor hij elke keer weer wordt verrast en geen toegang krijgt tot bankproducten gelijk aan zijn medeburgers. Americans Overseas is hierover in gesprek en probeert zo goed mogelijk te adviseren. De banken en overheid overtuigen dat zulke brieven met opties niet DE oplossing zijn en dat ze, ondanks dat de insteek wellicht goed bedoeld is, niet de gehoopte verlichting geven.

Meer informatie over gevolgen van FATCA wetgeving?

Americans Overseas informeert lokale en Europese parlementen over de effecten en problemen die Europese burgers hebben met deze (recent) ingevoerde wetten. Door het onderwerp continue op de agenda te zetten en aandacht te geven, zijn er verschillende veranderingen bewerkstelligd.

We zijn Americans Overseas gestart om mensen van over de hele wereld te helpen door goede informatie te verstrekken om onnodige paniek te voorkomen en gratis en vrijblijvend hulp te bieden. Indien nodig, hebben wij een netwerk van betaalbare professionals (accountants) die u kunnen helpen met uw fiscale verplichtingen.

Als u meer vragen heeft over de gevolgen van FATCA toeval-Amerikanen, kunt u contact met ons opnemen op Americans Overseas.

 

Neem nu contact op voor meer informatie

 

Bronnen FATCA wetgeving:

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Blijf op de hoogte van alle informatie die je als US Person nodig hebt.

"*" geeft vereiste velden aan

Meer nieuws over FATCA wetgeving

Bekijk al het nieuws