IRS Nederland Het net sluit zich rond belastingplichtige Amerikanen in Nederland

 

us-passport
IRS Nederland: Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit zijn verplicht belastingaangifte in de Verenigde Staten te doen. De IRS (Amerikaanse belastingdienst) jaagt al jaren op Amerikanen in het buitenland en wordt nu nog strenger. 

Vrijdag werd bekend gemaakt dat de mogelijkheid vervalt om met een tijdelijk Social Security Number aangifte te doen.

Bovendien konden mensen die niet wisten dat ze verplicht waren aangifte te doen, gebruik maken van een inkeerregeling. Het einde van die regeling is ook aangekondigd. Mensen die nog geen aangifte hebben gedaan kunnen hoge boetes verwachten.

Dat meldt de redactie van Reporter Radio in de Sportzomer op Radio 1.

IRS Nederland en Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit

Volgens de organisatie Americans Overseas gaat het om honderdduizend mensen in Nederland en op de Nederlandse Antillen. Zij zijn verplicht om belastingaangifte te doen omdat zij de Amerikaanse nationaliteit hebben óf in het bezit zijn van een Green Card.  

Tijdelijk SSN nummer vervallen

Als ze geen SSN (Amerikaans burgerservicenummer) hadden, werd dat tot nu toe opgelost met een tijdelijk SSN nummer. Deze mogelijkheid is dus komen te vervallen. Het aanvragen van een SSN duurt 6 tot 9 maanden. Als het niet lukt op tijd van de inkeer regeling gebruik te maken, dan krijgen mensen hogere eisen opgelegd én boetes omdat ze in gebreke blijven. 

Daan Durlacher, medeoprichter van Americans Overseas een organisatie die Nederlanders helpt met deze belastingproblematiek. ‘Er is nu spoedberaad met internationale accountants om te kijken wat er nog mogelijk is om mensen zonder SSN te helpen. De boetes kunnen oplopen tot 50% van het hoogste saldo op je bankrekening’. 

IRS Nederland en FATCA

In 2015 accepteerde de Nederlandse regering de gevolgen van de Amerikaanse wet FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). FATCA hield in dat Nederlandse financiële instellingen verplicht werden gegevens van klanten (onder andere banksaldi en persoonsgegevens) door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst. 

Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit zijn niet door Amerika of door de Nederlandse overheid op de hoogte gebracht van de verplichting om aangifte te doen. Ook laat de informatievoorziening van banken zeer te wensen over. Zo bleek uit een onderzoek dat Americans Overseas in juni liet doen in opdracht van de Nederlandse overheid.

Luister naar uitzending op Radio1 IRS Nederland:

Amerikaanse belastingdienst sluit het net rond amerikanen in nederland